Mediclub

6-Thioguanina w erytrocytach

 

6-Thioguanina w erytrocytach
6-Thioguanina w erytrocytach
+
Cena
Cena dla członków Mediclub Mediclub

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

Opis badaniaarrow

Badanie wykonywane w monitorowaniu terapii Azatiopryną. Jest to heterocykliczna pochodna 6-merkaptopuryny o działaniu immunosupresyjnym i cytotoksycznym. Mechanizm działania leku nie jest dokładnie poznany, prawdopodobnie następuje blokowanie grup sulfhydrylowych i uwalnianie 6-merkaptopuryny - antymetabolitu dla zasad purynowych, a nastepnie zaburzenie syntezy DNA poprzez wbudowanie do łańcucha DNA tioanalogów puryn. W konsekwencji dochodzi do zahamowania biosyntezy kwasów nukleinowych i proliferacji komórek uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej. Azatiopryna stosowana jest jako lek immunosupresyjny po przeszczepach narządów, w leczeniu chorób o podłożu autoimmunologicznym i ciężkich zapalnych chorobach jelit.

Medistore Badania 6-Thioguanina w erytrocytach