Mediclub

AFP frakcja L3 (ocena ryzyka wystąpienia raka wątrobokomórkowego)

 

AFP frakcja L3 (ocena ryzyka wystąpienia raka wątrobokomórkowego)
AFP frakcja L3 (ocena ryzyka wystąpienia raka wątrobokomórkowego)
+
Cena
Cena dla członków Mediclub Mediclub

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

Opis badaniaarrow

AFP jest glikoproteiną o masie cząsteczkowej 65-71 kDa. Synteza AFP odbywa się w wątrobie, przewodzie pokarmowym i woreczku żółtkowym płodu. Badania nad strukturą chemiczną alfa-fetoproteiny wykazały obecność 3 izoform, różniących się zmiennością w obrębie łańcuchów cukrowych tworzących cząsteczkę związku, warunkującą powinowactwo AFP do lektyn. Frakcję AFP o wysokim powinowactwie do lektyn oznaczono skrótem AFP-L3 i nazwano fukozylowaną odmianą alfa-fetoproteiny. Indeks fukozylacji AFP (definiowany jako odsetek AFP o wysokim powinowactwie do lektyn w całkowitej puli alfa-fetoproteiny AFP-L3%) jest wyższy u chorych z pierwotnym rakiem wątrobowokomórkowym HCC w porównaniu z grupą pacjentów z chorobami wątroby o etiologii innej niż nowotworowa. Frakcja AFP-L3 jest także wskaźnikiem stopnia zaawansowania nowotworu, w tym obecności przerzutów odległych, niezależnie od rozmiaru guza. Dodatkowe oznaczenie AFP-L3%, a także DCP (des-gamma-karboksy-protrombina) oprócz samego AFP umożliwia wcześniejsze wykrycie choroby u pacjentów z HCC.

Medistore Badania Kategorie badań Markery nowotworowe AFP frakcja L3 (ocena ryzyka wystąpienia raka wątrobokomórkowego)