Mediclub

Dariusz Krupa Internista

Lekarz internista. Udziela prywatnych konsultacji w Poznaniu.

Dariusz Krupa Internista
Dariusz Krupa Internista

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

O lekarzuarrow

 Dariusz Jarząbek

medicover

Specjalizacja:
Internista

Wiek pacjenta:
dorosły

Znajomość języków:
angielski

Dr n.med. Dariusz Krupa

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończył szkolenie specjalistyczne w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor Dariusz zdobył tytuł naukowy Doktora Nauk Medycznych w zakresie medycyny na podstawie rozprawy doktorskiej ,, Wybrane czynniki ryzyka i wskaźniki rozwoju niedożywienia białkowo – kalorycznego u chorych z różnym zaawansowaniem przewlekłej choroby nerek” opartej na badaniach w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Swoje doświadczenie nabył podczas stażu specjalistycznego w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pracy na Oddziale Ogólnym - Szpitala CERTUS, MEDICOR, Poradni lekarza rodzinnego SALUS, CM1 PL Certus, Fresenius Nephrocare Szamotuły, Fresenius Nephrocare Poznań.

Jest współautorem 31 publikacji naukowych.

Lekarz zajmuje się:

 • USG,
 • Konsultacją internistyczną,

Edukacja:

 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie,
 • Szkolenie specjalistyczne w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Rozprawa doktorska ,, Wybrane czynniki ryzyka i wskaźniki rozwoju niedożywienia białkowo – kalorycznego u chorych z różnym zaawansowaniem przewlekłej choroby nerek”,

Praktyka zawodowa:

 • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – staż specjalistyczny,
 • Praca na Oddziale Ogólnym - Szpitala CERTUS,
 • Od 11 lat praca w charakterze Lekarza Rodzinnego ,, MEDICOR”,
 • Specjalistyczne Poradnie Lekarsko – Stomatologiczne – Poradnia lekarza rodzinnego ,, SALUS”,
 • 1 rok pracy jako lekarz stacji dializ Fresenius Nephrocare Szamotuły,
 • 3 lata jako lekarz stacji dializ Fresenius Nephrocare Poznań,

Publikacje:

 • Stanisław Czekalski, Dariusz Krupa, Agnieszka Simachowicz.: „Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę.”, Terapia 2000 T. 8 nr 9 z. 2 (95) s. 45-46, 48
 • Stanisław Czekalski, Danuta Drobnik, Dariusz Krupa: „Clinical Aspects of Diabetic Nephropathy”, Abstacts Book Międzynarodowej Konferencji, IIPolsko-Koreański Zjazd Nefrologów, Warszawa 2000
 • Stanisław Czekalski, Katarzyna Łochyńska, Dariusz Krupa, Agnieszka Simachowicz: „Nadciśnienie tętnicze jako choroba metaboliczna.”, Terapia 2000 T. 8 nr 9 z. 2 (95) s. 27-29
 • Andrzej Oko, Ilona Idasiak-Piechocka, Anna Olejnik, Agata Chmurak, M.Głyda, Dariusz Krupa, Katarzyna Łochyńska, Stanisław Czekalski.:„Hypercholesterolemia and renal function in patients with transplanted kidney.”, Nephrol. Dial. Transplant. 2001 Vol. 16 nr 6 s. A227 tab.European RenalAssociation, European Dialysis and Transplant Association Annual Congress, Vienna, Austria, 2
 • Idasiak-Piechocka I., Oko A., Pawlaczyk K., Krupa D., Czekalski S: „Induction of the remission of nephrotic syndrome with mycophenolate mofetil (MMF) and prednisolone.”, Abstract Book, Second International Congress on Immunointervention in Nephrology, Chia Laguna, Sardinia, Italy, 24-26.05.2001,58.
 • Dariusz Krupa, Agnieszka Simachowicz, Andrzej Kościański, Alicja Szymanowska, Ewa Łukomska, Anna Olejnik.: „Kontrola ciśnienia tętniczego w czasie 9-cio miesięcznego leczenia Diabezidum (Jelfa) chorych na cukrzycę typu 2.”, Diabet. Pol. 2001 Vol. 8 nr 1 s. 137 tab.VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Mikołajki, 17-20 V 2001.
 • Czekalski Stanisław, Oko Andrzej, Krupa Dariusz: „Metody ciągłe dializoterapii”, Dostępy naczyniowe do dializ.Red: P. Chęciński, S. Czekalski, G. Oszkinis, S. Zapalski. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2001,53-60.
 • Agnieszka Simachowicz, Dariusz Krupa, Danuta Drobnik, Stanisław Czekalski: „Nadciśnienie tętnicze u chorych przewlekle hemodializowanych”, Materiały zjazdowe IX Ogólnopolskiego zjazdu Studenckich Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej oraz Kół Nefrologicznych z udziałem Młodych Lekarzy, Wrocław-Szklarska Poręba 2001
 • Dariusz Krupa, Agnieszka Simachowicz, Andrzej Kościański, Alicja Szymanowska, Ewa Łukomska, Anna Olejnik: „Ocena ambulatoryjnego leczenia pochodną sulfonylomocznika chorych na cukrzycę typu 2”, Materiały zjazdowe IX Ogólnopolskiego zjazdu Studenckich Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej oraz Kół Nefrologicznych z udziałem Młodych Lekarzy, Wrocław-Szklarska Poręba 2001
 • Andrzej Oko, Ilona Idasiak-Piechocka, Anna Olejnik, Agata Chmurak, M. Głyda, Dariusz Krupa, Stanisław Czekalski.: „Ocena wpływu hipercholesterolemii na czynność przeszczepionej nerki.”, V Kongres Polskiego Towarzystwa ransplantacyjnego. Mikołajki, 19-21 IV 2001. Streszczenia. [B.m., 2001] streszcz. 68.
 • Dariusz Krupa, Agnieszka Simachowicz, Andrzej Kościański, Alicja Szymanowska, Ewa Łukomska, Anna Olejnik: „Ocena współpracy chorych na cukrzycę typu 2 z lekarzem na podstawie prostego badania leku”, Materiały zjazdowe IX Ogólnopolskiego zjazdu Studenckich Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej oraz Kół Nefrologicznych z udziałem Młodych Lekarzy, Wrocław Szklarska Poręba 2001
 • Dariusz Krupa, Agnieszka Simachowicz, Andrzej Kościański, Alicja Szymanowska, Ewa Łukomska, Anna Olejnik.: „Ocena współpracy chorych na cukrzycę typu 2 z lekarzem na podstawie wyników prostego, dobrowolnego badania skuteczności leczenia.”, Diabet. Pol. 2001 Vol. 8 nr 1 s. 147.Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Mikołajki, 17-20 V 2001.
 • Agnieszka Simachowicz, Dariusz Krupa, Andrzej Kościański, Alicja Szymanowska, Ewa Łukomska, Anna Olejnik: „Porównanie skuteczności leczenia cukrzycy typu 2 pochodną sulfonylomocznika w zależności od czasu trwania cukrzycy”, Materiały zjazdowe IX Ogólnopolskiego zjazdu Studenckich Kół Naukowych Medycyny Rodzinnej oraz Kół Nefrologicznych z udziałem Młodych Lekarzy, Wrocław-Szklarska Poręba 2001
 • Katarzyna Łochyńska, Ilona Idasiak-Piechocka, Krzysztof Pawlaczyk, Andrzej Oko, Dariusz Krupa, Stanisław Czekalski.: „Skuteczność kontroli ciśnienia tętniczego u chorych na pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek z zespołem nerczycowym w pierwszym roku leczenia.(Efectiveness of blood pressure (BP) control in patients with primary chronic glomerulonephritis (PCGN) and nephrotic syndrome (NS) during first year of hypotensive treatment).”, Nefrol. Dial. Pol. 2001 T. 5 supl. 1 s. 85.VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Kraków, 5-8 września 2001.
 • Dariusz Krupa, Agnieszka Simachowicz, Andrzej Kościański, Alicja Szymanowska, Ewa Łukomska, Anna Olejnik: „Wpływ ambulatoryjnego leczenia Diabezidum (Jelfa) na stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej na czczo u chorych na cukrzycę typu 2.”, Diabet. Pol. 2001 Vol. 8 nr 1 s. 136 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Mikołajki, 17-20 V 2001.
 • Stanisław Czekalski, Agnieszka Simachowicz, Dariusz Krupa: „Wpływ inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) na przebieg chorób nerek, ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań klinicznych z zastosowaniem Cilazaprilu”, Terapia, Nr. Specjalny, styczeń 2001, 3-5,
 • Katarzyna Łochyńska, Krzysztof Pawlaczyk, Andrzej Oko, Ilona Idasiak Piechocka, Dariusz Krupa, Stanisław Czekalski.: „Występowanie nadciśnienia tętniczego i zaburzonego dobowego profilu ciśnienia tętniczego u chorych na pierwotne przewlekłe kłębuszkowe zapalenia nerek.”, XIII Konferencja Naukowo Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Szczecin, 13-15 VI 2002. Streszczenia. [B.m., 2002] s. 59.
 • Idasiak-Piechocka I, Łochyńska K, Krupa D, Pawlaczyk K, Czekalski S:: „Zaburzony rytm dobowy ciśnienia tętniczego u chorych we wczesnym okresie przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek.”, Nadciśnienie Tętnicze 2002, Supl A, 1.
 • Łochyńska K, Simachowicz A, Pawlaczyk K, Krupa D, Czekalski S:: „Związek polimorfizmu insercja/delecja genu konwertazy angiotensyny z występowaniem i progresją przewlekłych kłębuszkowych zapaleń nerek. Doniesienie wstępne.”, Nadciśnienie Tętnicze 2002, Supl A, A116-A117 (Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego. Sympozium Naukowe, Warszawa 23.11.2001, red A.Więcek).
 • Danuta Drobnik, Stanisław Czekalski, Dariusz Krupa, Agnieszka Simachowicz, Anna Wasik-Olejnik.: „Charakterystyka kliniczna i biochemiczna chorych na cukrzycę, rozpoczynających hemodializoterapię.”, IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Łódź, 22-25 maja 2003.
 • Katarzyna Łochyńska, Andrzej Oko, Krzysztof Pawlaczyk, Dariusz Krupa, Agnieszka Simachowicz, Stanisław Czekalski.: „Częstość występowania nadciśnienia tętniczego we wczesnym okresie przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek.”, Nefrol. Dial. Pol. 2003 T. 7 nr 1 s. 37-40 tab.
 • Danuta Drobnik, Paweł Bączyk, Anna Wasik-Olejnik Agnieszka Simachowicz, Dariusz Krupa, Stanisław Czekalski: „Diabetic patients are referred
 • too late to renal replacement therapy”: Fifth Baltic Meeting on Nephrology – International Nephrology Meeting „The White Nighst”, June 17-23 2003, Saint Petersburg, Russia
 • Danuta Drobnik, Andrzej Oko, Dariusz Krupa, Stanisław Czekalski: „Lumbar spine bone mineral density in hemodialysed men and women of different age”: Fifth Baltic Meeting on Nephrology - International Nephrology Meeting „The White Nighst”, June 17-23 2003, Saint-Petersburg, Russia
 • Agnieszka Simachowicz, Dariusz Krupa, Anna Olejnik, Danuta Drobnik, Stanisław Czekalski.: „Ocena powikłań sercowo-naczyniowych i ich czynników ryzyka przed i po 18 miesiącach leczenia hemodializami (HD) lub dializą otrzewnową (DO).”, VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Białystok, 2-5 VI 2004. Abstracts Book. [B.m., 2004] s. 116-117.
 • Agnieszka Simachowicz, Dariusz Krupa: „Wykładniki zespołu MIA u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek w okresie predializacyjnym”, Konferencja naukowo-szkoleniowa III Wielkopolskie Aktualności Nefrologiczne – 45 lat hemodializ w Polsce, 26-27 marca 2004
 • Dariusz Krupa, Krzysztof Pawlaczyk, Andrzej Oko: „Ocena wskaźników zapalenia i stanu odżywienia u chorych w kolejnych stadiach rozwoju przewlekłej niewydolności nerek”, Problemy Lekarskie Suplement 2004 s.6 -VI Krakowskie Dni Dializoterapii - Kraków 2-4 września 2004
 • Dariusz Krupa, Kazimierz Krupa: “Value Chains of the New Economy (selected aspects”, Wybrane problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce. Red. M. Niedzwiedziński , Uniwersytet Łódzki, Łódz, 2001 s 33-42
 • Jan Majka, Dariusz Krupa, Kazimierz Krupa: „Architektury zintegrowanych systemów informacyjnych i bezpieczeństwo portali korporacyjnych. Red. L. Drelichowski, Komputerowe Systemy Wielodostępne. AT-R Bydgoszcz, 2001 s 23- 32
 • Dorota Sikorska, Krzysztof Schwermer, Krzysztof Hoppe, Dariusz Krupa, Agnieszka Simachowicz-Olszowy, Przemysław Kwiatkowski, Jarosław Kałużny, Stanisław Czekalski, Krzysztof Pawlaczyk, Andrzej Oko: „Przekrojowa ocena związku między stadium przewlekłej choroby nerek i występowaniem zespołu niedożywienie-zapalenie-miażdżyca a wybranymi wskaźnikami zmian w układzie sercowo-naczyniowym”, Nowiny Lekarskie 2011, 80, 3, 167 173
 • Krystyna Filipiak, Agnieszka Malińska, (medycyna) Michał Nowicki,(nauki medyczne). Dariusz Krupa, (nauki medyczne). Maciej Zabel "Innowacyjne metody archiwizacji, prezentacji i udostępniania preparatów histologicznych na przykładzie funkcjonowania Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych i Cyfrowej Bazy Danych Obrazów Mikroskopowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu", Postępy Biologii Komórki. T. 38, nr 3 (2011), s. 475-489
 • Dorota Sikorska, (nauki medyczne)., Małgorzata Szkudlarek, Patrycja Kłysz, Krzysztof Hoppe, Krzysztof Schwermer, Anna Olewicz-Gawlik, Paweł Samborski, Ewa Baum, (medycyna)., Agnieszka Simachowicz-Olszowy, Dariusz Krupa, (nauki medyczne)., Stanisław Czekalski, Krzysztof Pawlaczyk, Andrzej Oko, "Przekrojowa ocena związku między stadium przewlekłej choroby nerek a wskaźnikami przewlekłego stanu zapalnego i wybranymi wskaźnikami zmian w układzie sercowo-naczyniowym", Nowiny Lekarskie : organ Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. [R.] 82, nr 3 (2013), s. 197-203

Lokalizacje:

Centrum Medicover - Poznań Plac Andersa
Pl. Andersa 5,
61-894 Poznań

Medistore Umów wizytę Popularni lekarze Dariusz Krupa Internista