Mediclub

Gabriela Parol Internista

Internista prywatnie w Warszawie

Gabriela Parol Internista
Gabriela Parol Internista

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

O lekarzuarrow

 Lek. Gabriela Parol align=

medicover

Specjalizacja:
Internista

Wiek pacjenta:
dorosły

Lek. Gabriela Parol

Lekarz Gabriela Parol posiada specjalizację z zakresu kardiologii oraz chorób wewnętrznych. Przyjmuje osoby dorosłe, w tym osoby anglojęzyczne, niemieckojęzyczne.

Uczestniczy w licznych konferencjach i warsztatach, podnoszących kwalifikacje zawodowe. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z obszaru chorób wewnętrznych i kardiologii.

Lekarz zajmuje się:

 • Kardiologią zachowawczą,
 • Nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną (Holter EKG, testy wysiłkowe, echokardiografia),
 • Leczeniem chorób wewnętrznych.

Edukacja:

 • Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie,
 • Specjalista w zakresie kardiologii,
 • Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych.

Praktyka zawodowa:

 • Klinika Kardiologii i Chorób Metabolicznych Wojskowego Instytutu Medycznego,
 • I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie,
 • Krajowe Centrum Osteoporozy,
 • Centrum Medyczne Enel-Med,
 • Centrum Medyczne Promedis,
 • Konsultacje internistyczne i kardiologiczne w Klinice Położnictwa i Perinatologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie oraz w Centrum Medycznym „Żelazna”,
 • Redagowanie działu "Diagnostyka kardiologiczna" w czasopiśmie Folia Cardiologica
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Szpital Medicover.

Szkolenia i kursy:

 • VII Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią 2019, Warszawa, 8.03.2019 r., sesja: Wytyczne w praktyce Klinicznej - prezentacja przypadków. "Pacjentka z chorobą sercowo-naczyniową w ciąży",
 • III Konferencja czasopisma Folia Cardiologica. Kielce, 20-21.04.2018 r., sesja IV: Nowości ostatnich miesięcy: nowe badania kliniczne, metaanalizy, doniesienia – jak poszerzyły naszą wiedzę dotyczącą „…diagnostyki kardiologicznej",
 • XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Konferencja Wspólna sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE, Zakopane, 28.02.2018 r. – 03.03.2018 r., Maraton EKG – dogrywka "Pauzy czy artefakty?",
 • II Konferencja czasopisma Folia Cardiologica, Kielce, 21-22.04.2017 r., sesja: Niewydolność serca – kompleksowa terapia i zintegrowana opieka "Ostra niewydolność serca – kluczowe pierwsze godziny na OITK",
 • I Konferencja czasopisma Folia Cardiologica, Kielce, 22-23.04.2016 r., sesja: Redakcja czasopisma "Folia Cardiologica" czytelnikom - sesja II "Badania obciążeniowe układu krążenia. Kiedy je stosuję?",
 • Warsztaty ergospirometryczne, Warszawa 14.06.2014r., "Fizjologia wysiłku",
 • XV Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej, III Letnie Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa 6-7.06.2013 r., sesja: Warsztaty elektrokardiograficzne. Uwaga paradoks! nie tylko EKG... "Testy wysiłkowe – nie tylko choroba wieńcowa...”

Publikacje:

 • Kubik L., Karpiński M., Kosior J., Orski Z., Parol G., Kiryłów E., Pęcak R., Znaczenie rozpoznawczo-prognostyczne homocysteiny oznaczanej w ostrej fazie zawału, „Polski Merkuriusz Lekarski”, 2003; 89, s. 406-41,
 • Olszak M., Parol-Baran G., Dziuk M., Stelmaszuk T., Zespoły nieprawidłowego odstępu QT, „Polski Przegląd Kardiologiczny”, 2005; 7(6), s. 513-518,
 • Parol-Baran G., Filipiak K.J., Ryzyko rezydualne w schorzeniach sercowo - naczyniowych u pacjentów z dyslipidemią - spojrzenie z perspektywy 2009 roku. Kardioprofil, 2009; 2(29), s. 74-83,
 • Parol-Baran G., Filipiak K.J., Wartość predykcyjna białka C-reaktywnego jako czynnika ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych - perspektywa 2010 roku. Choroby Serca i Naczyń, 2010, tom 7, nr 4, s. 201-206,
 • Parol-Baran G., Postępowanie w ostrych powikłaniach zawału serca. Repetytorium z kardiologii. Koszyki pytań z egzaminu specjalizacyjnego, 2013, tom 2, rozdział III, 16, s. 470-474,
 • Parol-Baran G., Ostra niewydolność serca - przyczyny, rozpoznanie, postępowanie. Repetytorium z kardiologii. Koszyki pytań z egzaminu specjalizacyjnego, 2013, tom 2, rozdział III, 16, s. 470-474,
 • Parol-Baran G., Badanie gazometryczne w ostrych stanach kardiologicznych - implikacje dla postępowania. Repetytorium z kardiologii. Koszyki pytań z egzaminu specjalizacyjnego, 2013, Tom 2, rozdział III, 42, s. 595-598,
 • Parol G. Zastosowanie testu wysiłkowego w ocenie prognostycznej u pacjentów z kardiomiopatią przerostową, „Folia Cardiologica”, 2014, 9(1), s. 86-90,
 • Parol G., Kobylecka M., Bakoń L., Nieinwazyjna diagnostyka choroby niedokrwiennej serca - którą opcję diagnostyczną wybrać?, „Folia Cardiologica”, 2014, 9(2), s. 197-204,
 • Parol G., Główczyńska R., Jak w codziennej praktyce kardiologicznej interpretować wyniki badania spiroergometrycznego u pacjentów z niewydolnością serca, „Folia Cardiologica”, 2014, 9(3), s. 313-320,
 • Parol G., Welk E., Pacjenci leczeni w poradni kardiologicznej - podstawowe zagadnienia, „Terapia” 2014, 9 (1), s. 15-21,
 • Welk E., Parol G., Pacjenci z nabytymi zastawkowymi wadami serca w praktyce ambulatoryjnej - zasady kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Ambulatoryjna opieka nad dorosłymi pacjentami z wrodzonymi wadami serca, „Terapia”, 2014, 9(1), s. 77-83,
 • Budnik M., Parol G., Diagnostyka kardiomiopatii takotsubo, „Folia Cardiologia”, 2015, 10(1), s. 58-64,
 • Budnik M., Parol G., Rola badań obciążeniowych w diagnostyce niedomykalności zastawki mitralnej, „Folia Cardiologica”, 2015, 10(5), s. 380-385,
 • Parol G., Ścibisza A., Cacko A., Przedoperacyjna ocena kardiologiczna pacjentów poddawanych operacjom pozasercowym, „Folia Cardiologica”, 2016, 11(1), s. 66-74,
 • Parol G. Ostre zapalenie osierdzia u chorego z tyreotoksykozą, „Folia Cardiologica”, 2016, 11(2), s. 126-166,
 • Makarewicz-Wujec M., Parol G., Parzonko A., Kozłowska-Wojciechowska M., Supplementation with Omega-3 acids after myocardial infarction and modification of inflammatory markers in light ot the patients` diet: a preliminary study, “Kardiol Pol” 201, 75(7), s. 674-681,
 • Galas M., Główczyńska R., Parol G., Kardiomiopatia wątrobowa, „Folia Cardiologica”, 2017, 12(3), s. 254-261,
 • Tataj E., Cacko A., Karczmarewicz G., Pawlik K., Parol G., Czy jest możliwa automatyczna interpretacja EKG za pomocą zdjęcia wykonanego smartfonem?, „Folia Cardiologica”, 2018, 13(2), s. 190-195,
 • Karczmarewicz G., Ziavina Y., Michalik J., Cacko A., Parol G., Dlaczego należy diagnozować depresję u chorych z implantowanym układem do elektroterapii serca?, „Folia Cardiologica”, 2018, 13(3), s. 274-278,
 • Krajsman M., Poliński J., Pawlik K., Tataj E., Parol G., Cacko A., Utility of mobile single-lead ECG device in hospital emergency department, “Folia Cardiologica”, 2018, 12(5)s. 402-406.

Lokalizacje:

Szpital Medicover
Al. Rzeczypospolitej 5,
02-972 Warszawa

Medistore Umów wizytę Popularni lekarze Gabriela Parol Internista