Mediclub

Karolina Pudełko Psycholog

Specjalista z zakresu Psychologii. Udzielający konsultacji w Poznaniu.

Karolina Pudełko Psycholog
Karolina Pudełko Psycholog

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

O lekarzuarrow

 Karolina Pudełko

Mind Health

Specjalizacja:
psycholog

Wiek pacjenta:
dziecko, młodzież, dorosły

Mgr Karolina Pudełko

Mgr Karolina Pudełko jest specjalistką z zakresu psychologii. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła magisterskie studia psychologiczne ze specjalnością z seksuologii klinicznej i psychoterapii zaburzeń psychicznych. Specjalistka psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończyła także studia podyplomowe Instytutu Psychologii UAM z seksuologii klinicznej – opiniowanie, edukacja, terapia. Ukończyła Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z pacjentami w oddziałach szpitalnych, fundacjach zajmujących się pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i doświadczającym rozmaitych problemów psychicznych, oraz w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, a także zajmowała się wsparciem rodziny i systemu pieczy zastępczej. Stale podnosi swoje kwalifikacje na rozmaitych stażach, szkoleniach i konferencjach. Poszerza wiedzę terapeutyczną, uczestnicząc w superwizjach w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Na co dzień pracuje jako terapeutka w Fundacji skupionej na pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz Ośrodkach Terapii Uzależnień. Uczestniczy w różnych projektach prowadzonych przez Fundacje Akceptacja, która ma na celu przeciwdziałanie rozmaitym wkluczeniom. Ścisłe współpracuje z Fundacją Akcja Menstruacja, która walczy z ubóstwem menstruacyjnym.

Jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Swoją pracę poddaje superwizji i stosuje się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

Lekarz zajmuje się:

 • Uzależnieniem oraz współuzależnieniem,
 • Pracą z osobami z grup społecznie wykluczanych i zagrożonych wykluczeniem,
 • Poradnictwem seksuologicznym,
 • Pracą z osobami doświadczającymi przemocy,

Edukacja:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek psychologia,
 • Podyplomowe Studia Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia
 • Studium Terapii Uzależnień́ od Narkotyków,

Praktyka zawodowa:

 • Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień "Śródka-Rataje",
 • Ośrodek Terapii Uzależnień w Jarocinie,
 • Fundacja Akceptacja,
 • Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień́ dla młodzieży „Wierzenica”,
 • Staż w Centrum Zdrowia Psychicznego HCP - oddział kobiecy psychotyczny,
 • Udział w projekcie badawczym dotyczącym odbioru przez społeczeństwo Rejestru Przestępców na tle Seksualnym,
 • Wolontariat w Centrum Progres - Fundacji Wielspin- Reha,
 • Wolontariat w Fundacji „Dobrze, że jesteś”, prace przy tworzeniu pierwszej w Wielkopolsce Infolinii Onkologicznej,

Szkolenia i kursy:

 • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej - kurs podstawowy terapii systemowej,

Lokalizacje:

Mind Health - Poznań
Woźna 14/4 p.3,
61-777 Poznań

Medistore Umów wizytę Popularni lekarze Karolina Pudełko Psycholog