Mediclub

Test na koronawirusa SARS-COV-2, rodzaje badań na COVID-19, gdzie wykonać?

Mimo braku precyzyjnych danych, wiadomo, że część osób przechodzi chorobę związaną z nowym koronawirusem SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) bezobjawowo lub tylko z łagodnymi objawami. Te osoby mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że zostały zakażone i z jednej strony nieświadomie „przekazywać” wirusa innym osobom, z którymi będą miały kontakt, z drugiej – po przechorowaniu nabywają odporność. Z myślą m.in. o tej grupie osób na rynku pojawiły się oprócz tradycyjnego badania molekularnego, badania przeciwciał przeciw SARS-CoV-2. Podejrzewając możliwość zakażenia wirusem SARS CoV-2 należy wykonać test na koronawirusa.

test na koronawirusa rodzaje badań

Spis treści:
 1. Test na koronawirusa
 2. Badania przeciwciał SARS-CoV-2
 3. Genetyczny test przesiewowy SARS-CoV-2 FRANKD
 4. Test na koronawirusa wykonywany metodą RT-PCR
 5. Objawy zakażenia COVID-19 a testy na koronawirusa
 6. W jakich sytuacjach wykonuje się badania przeciwciał?
 7. Badanie przeciwciał, interpretacja i ograniczenia
 8. Test na przeciwciała metodą ELISA lub CLIA

Test na koronawirusa

Test na koronawirusa

Genetyczny test przesiewowy SARS-CoV-2

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

Test na koronawirusa

Badanie przeciwciał
po zachorowaniu

Cena: 128,25 zł

KUP ONLINE

POPULARNE

Test na koronawirusa

Test genetyczny do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 350,00 

KUP ONLINETest na koronawirusa

Szybki test antygenowy
w punkcie pobrań

Cena: od 95,00 zł

KUP ONLINE

Badania przeciwciał wykrywają białka wytwarzane przez układ odpornościowy, by chronić organizm przed obcymi strukturami (antygenami), np. podczas infekcji wirusowej. W testach przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 wykrywa się najczęściej przeciwciała klasy IgG, IgM, IgA. Materiałem do badania jest krew pobrana z żyły. W porównaniu z testami wykorzystującymi techniki molekularne są one szybsze, tańsze i mogą być wykonywane na większą skalę. Niemniej zwraca się uwagę, że ich ograniczeniem jest użyteczność kliniczna ponieważ są one jedynie uzupełnieniem diagnostyki molekularnej.

Badania przeciwciał SARS-CoV-2

Czy miałeś kontakt z wirusem i uzyskałeś odpowiedź immunologiczną po przechorowaniu. 
cena od 128,25 

 Genetyczny test przesiewowy SARS-CoV-2 FRANKD

To molekularny test na koronawirusa, wykrywający materiał genetyczny wirusa, który umożliwia szybkie wykluczenie lub potwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2. Genetyczny test FRANKD jest badaniem przesiewowym, co oznacza, że umożliwia szybkie przebadanie jednorazowo nawet kilkuset osób, a tym samym zidentyfikowanie tych, które są potencjalnym źródłem zakażeń dla innych. W przeciwieństwie do złotego standardu w diagnostyce koronawirusa, jakim jest zalecany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) test na koronawirusa RT-PCR, pozwala na znaczne skrócenie czasu badania i oczekiwania na wynik, wykrywa jednak jedną sekwencję genową wirusa, a nie dwie, jak test RT-PCR. Nie jest on jednak traktowany jako potwierdzenie zakażenia przez PSSE (zależy to od indywidualnej decyzji) – do potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 konieczne jest wykonanie testu RT-PCR.
W przypadku uzyskania wyniku dodatniego testu FRANKD, potwierdzającego zakażenie, w cenie badania, z tej samej próbki pobranego materiału, wykonywany jest test genetyczny RT-PCR.
Materiałem do badania jest wymaz z gardła i nosa lub nosogardła.

test na koronawirusa genetyczny

Test na koronawirusa wykonywany metodą RT-PCR

Podstawową metodą potwierdzającą zakażenie wirusem SARS-CoV-2 jest badanie molekularne wykrywające RNA wirusa. W mediach i publikacjach często używa się skrótu RT-PCR (ang. reverse-transcription polymerase chain reaction), pochodzącego od wykorzystywanej w tym badaniu techniki do wykrywania materiału genetycznego. Materiałem do testu na koronawirusa są wydzieliny chorego z górnych lub dolnych dróg oddechowych, najczęściej z błon śluzowych gardła i nosa, pobierane metodą wymazu. Jest to jedyne badanie służące do wykrywania obecności wirusa, jak również w ocenie eliminacji wirusa z dróg oddechowych (w badaniach kontrolnych). Test na koronawirusa RT-PCR wykonywny jest w Punktach Pobrań na terenie całego kraju.

test na koronawirusa różnice

Antygenowe testy na koronawirsa

W niektórych krajach są również dostępne antygenowe testy na koronawirua, które jak sama nazwa wskazuje wykrywają antygeny SARS-CoV-2. Nie są one jednak obecnie zalecane z uwagi na ograniczone dane, które potwierdzałyby ich wiarygodność.

Wiarygodność każdego testu powinna być zweryfikowana w populacji, w której ma być stosowany.

Koronawirus a grypa

COVID-19 i grypa wywoływane są przez wirusy RNA, które atakują tkanki układu oddechowego. Objawy oby chorób mogą być podobne - kaszel, gorączka, w przypadku COVID-19 może także występować duszność. Obecne na rynku badania diagnostyczne ułatwiają potwierdzenie lub wykluczenie obu chorób. Test PCR COVID + grypa jest badaniem diagnostycznym, które pozwala na szybkie odróżnienie grypy i COVID-19 u pacjenta z objawami wspólnymi dla obu tych chorób.

koronawirus czy grypa

Objawy zakażenia COVID-19 a testy na koronawirusa

Duże znaczenie w wyborze i interpretacji testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 ma czas od momentu wystąpienia objawów. W pierwszej fazie choroby, najwyższą czułość diagnostyczną mają testy wykrywające materiał genetyczny wirusa (czyli RT-PCR). Z kolei najwyższe stężenie przeciwciał pojawia się zwykle między 10. a 21. dniem od wystąpienia objawów COVID-19 (ang. Coronavirus Disease 2019) – jest to okres, w którym te testy osiągają najwyższą dla nich czułość (czyli zwykle w 2-3. tyg. od zachorowania). W tym okresie zwykle materiał genetyczny wirusa nie jest już wykrywany w badaniu RT-PCR, co oznacza brak zakaźności.

W niedawno opublikowanym badaniu chińskich naukowców, w pierwszym tygodniu od wystąpienia objawów przeciwciała IgM i IgG były wykrywane u mniej niż 40% pacjentów, ale ta wartość znacznie wzrosła w dniu 15. – 100% dla IgG i IgM, 94,3% dla IgM i 79,8% dla IgG. Te wyniki wskazały na szczególnie wysoką wartość oceny stężenia obu przeciwciał (IgG i IgM) łącznie po 2 tyg. od wystąpienia choroby. Obecnie jednak nie ma wyraźnych zaleceń, które wskazywałyby na wyższość któregokolwiek z badań przeciwciał (IgG, IgM czy IgG i IgM).

W jakich sytuacjach wykonuje się badania przeciwciał?

 • U osób, które prawdopodobnie przebyły infekcję, ale miała ona charakter bezobjawowy lub łagodny przebieg – w tej grupie osób wynik dodatni musi być potwierdzony uzyskaniem negatywnego wyniku testu na koronawirusa RT-PCR.
 • W badaniach populacyjnych, by określić, jaki procent osób nabył już odporność na SARS-CoV-2.
 • U ozdrowieńców, by uzyskać osocze do leczenia innych pacjentów.

test na covid-19

Badanie przeciwciał, interpretacja i ograniczenia

Ujemny wynik badania przeciwciał nie pozwala na wykluczenie zakażenia ponieważ przeciwciała mogły się jeszcze nie pojawić.

Dodatni wynik badania przeciwciał zawsze wymaga potwierdzenia badaniem molekularnym RT-PCR.

Obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG łącznie z ujemnym wynikiem testu potwierdza przebycie zakażenia.

Test przeciwciał nie pozwala na określenie, kiedy osoba przebyła infekcję.

Niestety wciąż nie wiadomo, jak długo przeciwciała utrzymują się w organizmie. Związek między obecnością przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 a odpornością na zakażenie wirusem nie został jeszcze potwierdzony.

Wpływ na produkcję przeciwciał mają między innymi infekcje współistniejące (np. grypa), które mogą powodować wyniki fałszywie dodatnie. Dlatego tak ważne jest, by wynik badania zinterpretował lekarz.

Obecnie zaleca się, by badania przeciwciał były wykonywane tylko na skierowanie lekarza. Lekarz lub instytucja, które zlecają wykonanie tego badania powinny zinterpretować wynik testu, a w przypadku uzyskania wyniku dodatniego zlecić i pokryć koszt testu na koronawirusa RT-PCR.

Test na przeciwciała metodą ELISA lub CLIA

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w swoich zaleceniach uznała, że obecnie jedyne badania przeciwciał SARS-CoV-2 o potwierdzonej jakości to testy z krwi wykonywane metodą immunoenzymatyczną (ELISA) lub chemiluminescencji (CLIA).

Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca wykonywania badania przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 metodą kasetkową (czyli z użyciem tzw. szybkich testów diagnostycznych) ze względu na brak wystarczających danych potwierdzających ich wiarygodność.

test na koronawirusa dodatni wynik badania na covid

Dowiedz się więcej

Test na koronawirusa Sosnowiec | Test na koronawirusa Gdańsk | Test na koronawirusa Zielona Góra | Test na koronawirusa Bydgoszcz

"Koronawirus SARS CoV-2 (Covid-19) objawy, leczenie"
https://www.medistore.com.pl/koronawirus

"Koronawirus SARS-CoV-2 objawy zakażenia Covid-19"
https://www.medistore.com.pl/koronawirus/objawy

"Dzierżanowska-Fangrat K., Horban A., Szmitkowski M. i wsp. Stanowisko Konsultantów Krajowych w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, Chorób Zakaźnych, Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie oznaczania swoistych przeciwciał i antygenów w diagnostyce zakażenia SARS-CoV-2."

"European Centre for Disease Prevention and Control. Immune responses and immunity to SARS-CoV-2, https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/immune-responses (dostęp: 16.06.2020 r.)."

"Juanjuan Zhao, Quan Yuan, Haiyan Wang, Wei Liu, Xuejiao Liao, Yingying Su, Xin Wang, Jing Yuan, Tingdong Li, Jinxiu Li, Shen Qian, Congming Hong, Fuxiang Wang, Yingxia Liu, Zhaoqin Wang, Qing He, Zhiyong Li, Bin He, Tianying Zhang, Yang Fu, Shengxiang Ge, Lei Liu, Jun Zhang, Ningshao Xia, Zheng Zhang, Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019, Clinical Infectious Diseases, ciaa344, "
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa3442

"Centers for Disease Control and Prevention"
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html

"Advice on the use of point-of-care immunodiagnostic tests for COVID-19"
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19

"Koronawirus (SARS-CoV-2) – przyczyny, objawy, leczenie"
https://www.medistore.com.pl/zdrowie/koronawirus

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zalecenia w COVID-19. Wersja 1.0 – 23.04.2020 r.

"Koronawirus informacje przed podróżą"
https://www.medistore.com.pl/koronawirus/podroz

Medistore Koronawirus SARS CoV-2 (COVID-19) Test na koronawirusa SARS-COV-2, rodzaje badań na COVID-19, gdzie wykonać?