Mediclub

VERACITY nieinwazyjne badanie prentalne

Veracity to nieinwazyjny przesiewowy test prenatalny (NIPT) wykonywany w celu oceny ryzyka aneuploidii i mikrodelecji.

VERACITY nieinwazyjne badanie prentalne
VERACITY nieinwazyjne badanie prentalne
+
Cena

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

O VERAcityarrow

Czym jest Veracity?

VERACITY jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem prenatalnym (NIPT) oceniającym ryzyko wystąpienia u dziecka najczęstszych nieprawidłowości genetycznych: aneuploidii i mikrodelecji. Zaburzenia genetyczne, które wykrywa badanie niosą za sobą poważne konsekwencje, często wpływając na jakość życia. Ich wczesne wykrycie to szansa na przygotowanie się do przyjęcia dziecka o specjalnych potrzebach. Veracity jest badaniem zupełnie bezpiecznym, jego wykonanie nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla ciężarnej i płodu.

Podczas ciąży wolne płodowe DNA przedostaje się z łożyska do krwi matki i krąży w jej krwiobiegu wraz z jej własnym DNA. Badanie Veracity polega na pobraniu próbki krwi od matki, wyizolowaniu wolnego DNA i jego analizie.

Badanie jest odpowiednie dla ciąż pojedynczych i bliźniaczych, a także w zespole znikającego bliźniaka.

Pacjentki wykonujące badanie Veracity w punktach pobrań Synevo mogą zgłosić się na pobranie krwi najwcześniej trzy dni robocze po dokonaniu i opłaceniu zamówienia.

W tym czasie należy wypełnić skierowanie, które musi być podpisane przez lekarza. W przypadku zgłoszenia się do punktu pobrań Synevo pacjentki nieposiadającej skierowania podpisanego przez lekarza, pracownicy Synevo nie będą mogli pobrać materiału i wykonać badania Veracity.

Jakie choroby wykrywa VERACITY?

Badanie pozwala na wykrycie bardzo szerokiego spektrum zaburzeń, wśród nich są mikrodelecje, aneuploidie i choroby monogenowe. Do najczęstszych z nich należą:

Veracity badanie prenatalne

Aneuploidie:

 • Zespół Downa (trisomia 21)
 • Zespół Edwardsa (trisomia 18)
 • Zespół Patau (trisomia 13)
 • Zespół Turnera(Monosomia X),
 • Zespół Klinefeltera(XXY),
 • Zespół  Jacobsa(XYY),
 • Trisomia chromosomu X(XXX),
 • Zespół XXYY

Aneuploidie są zaburzeniami ilości materiału genetycznego. Oznacza, że jego ilość w komórkach nie jest wielokrotnością zawartości DNA w jednym komplecie chromosomów dla danej osoby. W przypadku wystąpienia dodatkowych kopii mówimy o trisomii, a w przypadku braku kopii chromosomu o monosomii.

Mikrodelecje:

 • zespół Di George’a
 • zespół Smith-Magens
 • Zespół Wolfa-Hirschorna
 • zespół delecji 1p36

Mikrodelecja to brak bardzo niewielkiej części chromosomu. Niektóre mikrodelecje mają niewielki wpływ na zdrowie i życie dziecka, jednak istnieją też takie, które mogą spowodować niepełnosprawność umysłową i wady wrodzone. Mikrodelecje występują podczas ciąż z taką samą częstotliwością niezależnie od wieku matki, dlatego młody wiek matki nie zmniejsza częstości wystąpienia mikrodelecji, ryzyko jest podobne w przypadku dzieci urodzonych przez kobiety 20-kilkuletnie i po 40-stym roku życia.

Veracity czym się różni od innych badań prenatalnych?

 PANORAMAVERACITYVERAGENE
Badana próbka krew matki krew matki krew matki, wymaz policzkowy od ojca
Dokładność testu >99% >99% >99%
Określenie płci dziecka TAK TAK TAK
Kiedy można wykonać test? od 9 tyg. od 10 tyg. od 10 tyg.
Zastosowanie w przypadku ciąż mnogich TAK TAK TAK
Czas oczekiwania na wynik ok 10 dni ok 10 dni ok 10 dni
Trisomie
 • Zespół Downa (trisomia 21)
 • Zespół Edwardsa (trisomia 18)
 • Zespół Patau (trisomia 13)
 • Zespół Downa (trisomia 21)
 • Zespół Edwardsa (trisomia 18)
 • Zespół Patau (trisomia 13)
 • Zespół Downa (trisomia 21)
 • Zespół Edwardsa (trisomia 18)
 • Zespół Patau (trisomia 13)
Aneuploidie chromosomów płci
 • Zespół Turnera (monosomia X)
 • Zespół Klinefeltera (XXY)
 • Zespół Jacobsa (XYY)
 • Zespół XXX (trisomia X)
 • Zespół Turnera (monosomia X)
 • Zespół Klinefeltera (XXY)
 • Zespół Jacobsa (XYY)
 • Zespół XXX (trisomia X)
 • Zespół XXYY
 • Zespół Turnera (monosomia X)
 • Zespół Klinefeltera (XXY)
 • Zespół Jacobsa (XYY)
 • Zespół XXX (trisomia X)
 • Zespół XXYY
Mikrodelecje
 • Zespół delecji 22q11.2 (Di George’a)
 • Zespół delecji 1p36
 • Zespół Anglemana
 • Zespół Pradera-Williego
 • Zespół kociego krzyku
 • Zespół Di George’a
 • Zespół Smith-Magens
 • Zespół Wolfa-Hirschorna
 • Zespół delecji 1p36
 • Zespół Di George’a
 • Zespół Smith-Magens
 • Zespół Wolfa-Hirschorna
 • Zespół delecji 1p36
Choroby jednogenowe -
 -
 • 100 chorób jednogenowych m.in:
 • talasemia beta
 • mukowiscydoza
 • choroba Taya-Sachsa
 • choroba Canavan
 • pląsawica-akantocytoza
 • niedokrwistość sierpowata
 • artrogrypoza
 • opóźnienie umysłowe i napady drgawkowe
 VERACITYVERAGENE
Badana próbka krew matki krew matki, wymaz policzkowy od ojca
Dokładność testu >99% >99%
Określenie płci dziecka TAK TAK
Kiedy można wykonać test? od 10 tyg. od 10 tyg.
Zastosowanie w przypadku ciąż mnogich TAK TAK
Czas oczekiwania na wynik ok 10 dni ok 10 dni
Trisomie
 • Zespół Downa (trisomia 21)
 • Zespół Edwardsa (trisomia 18)
 • Zespół Patau (trisomia 13)
 • Zespół Downa (trisomia 21)
 • Zespół Edwardsa (trisomia 18)
 • Zespół Patau (trisomia 13)
Aneuploidie chromosomów płci
 • Zespół Turnera (monosomia X)
 • Zespół Klinefeltera (XXY)
 • Zespół Jacobsa (XYY)
 • Zespół XXX (trisomia X)
 • Zespół XXYY
 • Zespół Turnera (monosomia X)
 • Zespół Klinefeltera (XXY)
 • Zespół Jacobsa (XYY)
 • Zespół XXX (trisomia X)
 • Zespół XXYY
Mikrodelecje
 • Zespół Di George’a
 • Zespół Smith-Magens
 • Zespół Wolfa-Hirschorna
 • Zespół delecji 1p36
 • Zespół Di George’a
 • Zespół Smith-Magens
 • Zespół Wolfa-Hirschorna
 • Zespół delecji 1p36
Choroby jednogenowe
 -
 • 100 chorób jednogenowych m.in:
 • talasemia beta
 • mukowiscydoza
 • choroba Taya-Sachsa
 • choroba Canavan
 • pląsawica-akantocytoza
 • niedokrwistość sierpowata
 • artrogrypoza
 • opóźnienie umysłowe i napady drgawkowe

Wymienione zaburzenia różnią się od siebie objawami, rokowaniem itp. w przypadku ich rozpoznania wskazana jest wizyta u lekarza specjalisty, który wyjaśni jakie działania należy podjąć i jakie są dostępne metody leczenia czy terapii dzieci dotkniętych daną wadą genetyczną.

Jak to działa?arrow

Jak działa Veracity?

Veracity wykonuje się przy pomocy próbki krwi matki. Próbka krwi zawiera pozakomórkowe DNA zarówno matki jak i płodu. To DNA podlega wyizolowaniu i analizie.

Wyniki badania przesyła się lekarzowi, który następnie przekazuje informacje rodzicom, udzielając im niezbędnego wsparcia. W większości przypadków wynik badania jest negatywny – świadczący o bardzo wysokim prawdopodobieństwie urodzenia zdrowego dziecka. Negatywny wynik badania uspokaja rodziców i pozwala im przejść przez ciąże bez lęku o to czy dziecko urodzi się zdrowe.

Pozytywny wynik pozwala na zaplanowanie kolejnych działań i zapewnienie rodzicom oraz noworodkowi odpowiedniej opieki od pierwszych chwil życia.

Zapoznaj się z procesem wykonania badania. Jeśli masz pytania co do badania, wad genetycznych i sposobów ich rozpoznawania zapytaj o nie lekarza prowadzącego lub opiekującą się Tobą położną. Personel medyczny wyjaśni Twoje wątpliwości i ułatwi Ci podjęcie decyzji o badaniu.

Przed wykonaniem badania porozmawiaj ze swoim lekarzem prowadzącym ciążę, jego podpis i pieczątka na formularzu danych próbki są niezbędne do prawidłowego procesu obsługi badania i pobrania materiału.

Przed wizytą u lekarza prowadzącego wydrukuj formularz danych próbki. Przekaż go lekarzowi podczas wizyty – jego pieczątka i podpis na dokumencie są niezbędne do prawidłowego przyjęcia materiału do badania i wykonania testu.


Odbiór wyników badania Veracity

 • Wykonując badanie w Laboratorium Synevo wynik badania będzie do odbioru po zalogowaniu się do panelu Synevo Online.
 • Wykonując badanie w Centrum Medycznym Medicover/Szpitalu Medicover wynik będzie do odbioru w placówce, w której było wykonywane badanie lub wskazanej wcześniej przez Pacjentkę. O możliwości odebrania wyniku Pacjentkę poinformuje telefonicznie pracownik Centrum Medycznego Medicover/Szpitalu Medicover.

Czym się różni badanie Veracity od innych?

Ze względu na wiele różnic między tymi badaniami trudno je porównywać. Badanie Veracity polega na analizie frakcji DNA płodowego obecne w krwi matki. Test Pappa opiera się na ocenie poziomu białka PAPP-A, wolnej podjednostki β-hCG oraz na obrazie tzw. przezierności karkowej , który bada się podczas USG.

Korzyści z badaniaarrow

Dlaczego warto wykonać badanie Veracity?

Veracity badanie w ciąży

Wykonanie testu niesie za sobą bardzo wiele korzyści, przyszli rodzice podejmując decyzję o teście powinni wiedzieć, że:

 • Badanie jest całkowicie bezpieczne i nieinwazyjne. Nie wpływa na przebieg ciąży
 • Badanie odznacza się dużą dokładnością. Ponad 99% dla trisomii 21, 18 i 13, aneuploidii chromosomów płciowych oraz mikrodelecji.
 • Test może być wykonany już po ukończeniu 10 tygodnia ciąży
 • Wynik poznasz już po około 14 dniach
 • Badanie Veracity pozwala na wczesne poznanie płci dziecka

Zapraszamy na pobranie z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

W celu omówienia wyniku zachęcamy do konsultacji z ginekologiem.

Dodatkowe informacje o badaniu Veracity:

Veracity badanie prenatalne

Test Veracity jest badaniem genetycznym, nie diagnostycznym, to znaczy nie stwierdza wystąpienia choroby genetycznej u dziecka, ale ocenia ryzyko jej wystąpienia. Test opiera się na badaniu frakcji DNA płodowego, które jest obecne w krwiobiegu matki. Pobraną próbkę krwi i wymaz z policzka ojca poddaje się analizie, na jej podstawie szacuje się ryzyko czy istnieją zmiany genetyczne, które mogłyby wpłynąć na stan zdrowia dziecka.

Test Veracitye jest uzupełnieniem badań przesiewowych I trymestru ciąży, w tym USG, które powinny zostać wykonane zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Możesz rozważyć wykonanie testu Veracity po konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym ciążę lub położną, aby podjąć świadomą decyzję.

Inni kupili też

HBs-antygen
od 15,00 zł Dołącz do MediClub od 25,65 zł
Popularne

HBs-antygen

Badanie poziomu antygenu Hbs we krwi. Wirus zapalenia wątroby typu B występuje endemicznie na całym świecie.
+
HCV Badanie przeciwciał
od 27,00 zł Dołącz do MediClub od 38,00 zł
Popularne

HCV Badanie przeciwciał

Badanie poziomu p.ciał przeciw HCV we krwi. Badanie służy do diagnostyki wirusowego zapalenia wątroby typu C.
+
Doustny test tolerancji glukozy (DTTG)
od 20,00 zł Dołącz do MediClub od 25,65 zł
Popularne
Nieinwazyjne badanie prenatalne VERAgene
od 2990,00 zł
Popularne

Nieinwazyjne badanie prenatalne VERAgene

VERAgene jest pierwszym tak kompleksowym, nieinwazyjnym badaniem prenatalnym (NIPT) pod kątem aneuploidii, mikrodelecji i mutacji punktowych. Schorzenia, które wykrywa badanie są często ciężkie i wpływają znacząco na jakość życia. VERAgene wykrywa 2000 mutacji w ramach badania przesiewowego 100 chorób.
+
Medistore Umów wizytę Ciąża i poród VERACITY nieinwazyjne badanie prentalne