1500 dostępnych wizyt 1500 dostępnych wizyt
3788 lekarzy 3788 lekarzy
1800 badań i usług 1800 badań i usług
Strefa wyjątkowych ofert Strefa wyjątkowych ofert
Mediclub

Psycholog

Psycholog zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej oraz prowadzeniem terapii psychologicznej. Prowadzi diagnostykę i uczestniczy w leczeniu depresji, fobii, uzależnień, nerwicy, ADHD.

Miejscowość

 • W gabinecie
 • Konsultacja telemedyczna
 • Dodatkowe informacje
 • Dokumenty
W gabinecie

Pierwsza wizyta u psychologa

Pierwsza wizyta u psychologa bywa stresująca. Często u pacjentów pojawiają się wątpliwości co do słuszności wyboru tej drogi pomocy, chociażby z obawy przed przedstawieniem obcej osobie swoich problemów. Bywa, że pacjenci nie potrafią określić, czy psycholog jest odpowiednim specjalistą i udzieli właściwego wsparcia. Jednak niezależnie od tego, czy jest to śmierć bliskiej osoby, czy przytłaczające uczucie niepokoju, można zwrócić się o pomoc z każdą, zwłaszcza długo utrzymującą się, trudną sytuacją.

Jeśli dotychczas stosowane metody nie przynoszą ulgi, nie prowadzą do rozwiązania problemu lub pojawią się niepokojące objawy, warto rozważyć wizytę u psychologa.

Psycholog to osoba, która posiada właściwe kwalifikacje i wykształcenie poświadczone dokumentami i na ich podstawie udziela świadczeń – porad, wizyt, pomocy psychologicznej, prowadzi terapię psychologiczną, wystawia orzeczenia i opinie.
Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce psychologiem może być jedynie osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. W zależności od branży czy indywidualnych zainteresowań zawodowych psycholodzy mogą się specjalizować w dziedzinie np. psychologii klinicznej dzieci i młodzieży czy dzieci i rodziny, psychologii sądowej, społecznej, wychowawczej, neuropsychologii.
Po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji psycholog może świadczyć usługi psychoterapeutyczne i tym samym prowadzić cykliczne terapie – grupową i/lub indywidualną.

psycholog diagnozuje

Wśród chorób, które psycholog może diagnozować i uczestniczyć w procesie leczenia są m.in.:

 • depresja,
 • nerwica,
 • fobie,
 • leczenie uzależnień,
 • ADHD,
 • dysleksja i dysortografia oraz dyskalkulia.
niepokojace objawy

Na konsultację należy się zgłosić w przypadku pierwszych niepokojących objawów np.;

 • utrzymującego się obniżenia nastroju,
 • uczucia przedłużającego się smutku,
 • utraty apetytu,
 • spadku libido,
 • męczących problemów ze snem, w tym bezsenności lub wzmożonej senności i uczucia,
 • zmęczenia,
 • apatii,
 • uczucia lęku i niepokoju.

Wszystkie te objawy mogą występować okresowo – w czasie zwiększonego stresu czy istotnych zmian życiowych.

Jeśli objawy nie utrzymują się długo, nie są paraliżujące i nie wpływają na życie prywatne i zawodowe, nie należy się nimi niepokoić, ustąpią same.

W przypadku, gdy objawy są bardzo nasilone, utrzymują się długo i wpływają na jakość życia, zobowiązania prywatne i zawodowe, wtedy zalecana jest konsultacja psychologiczna.

W przypadku chęci znalezienia specjalisty, który posługuje się językiem obcym polecamy zapoznanie się z profilem danego lekarza. Wystarczy z listy grafików powyżej kliknąć w nazwisko specjalisty oraz przejść na szerszy opis lekarza, który będzie zawierał informacje na temat języków obcych. Jeżeli lekarz nie ma widocznych dodatkowych języków oznacza to, iż posługuje się wyłącznie językiem polskim.

Jeśli zauważyłeś u siebie objawy zakażenia SARS-CoV-2 zamów konsultację telemedyczną wybierając zakładkę Umów wizytę/Konsultacje telemedyczne.

 

 

Wizyta u psychologa bez skierowania

Na pierwszej wizycie specjalista zapyta o powód konsultacji oraz zada pytania o oczekiwania pacjenta, relacje rodzinne, społeczne, sytuację w pracy itp.Postawienie diagnozy może wymagać więcej niż jednej czy dwóch wizyt. Problemy związane z psychiką wymagają szczegółowej analizy. O części kwestii pacjent informuje sam, inne są przez niego nieuświadomione i rolą psychologa jest ich wydobycie. Aby postawić diagnozę, specjalista musi znać sytuację pacjenta, mieć informacje o jego przeszłości, rodzinie, stylu życia, stanie zdrowia, nałogach itp.

psycholog diagnozuje

W zakresie konsultacji specjalista psycholog:

 • przeprowadza wywiad i obserwację psychologiczną,
 • stawia rozpoznanie,
 • udziela zaleceń specjalistycznych,
 • planuje i prowadzi terapię psychologiczną,
 • w razie potrzeby kieruje na konsultacje specjalistyczne, np. psychiatryczną czy logopedyczną.
niepokojace objawy W niektórych sytuacjach do postawienia rozpoznania niezbędne jest wykonanie dodatkowo płatnych testów diagnostycznych, wymagających oddzielnych wizyt.
niepokojace objawy Specjalista psycholog nie wystawia recept i nie ordynuje leków. Nie jest również uprawniony do wystawienia zwolnienia lekarskiego.
niepokojace objawy Pierwsza wizyta u psychologa jest zwykle początkiem współpracy i procesu diagnostycznego, a w konsekwencji zaproponowania określonej terapii i przeprowadzenia przez nią pacjenta.

Na wizytę należy stawić się nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem wizyty.

Realizacja usługi jest możliwa jedynie w placówce medycznej wskazanej podczas zakupu.

Konsultacja telemedyczna
Dodatkowe informacje
Dokumenty