Mediclub

Piotr Małkowski Chirurg

Chirurg prywatnie w mieście Warszawa.

Piotr Małkowski Chirurg
Piotr Małkowski Chirurg

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

O lekarzuarrow

 Lek. Piotr Małkowski  align=

centrummedycznedamiana

Specjalizacja:
Chirurg

Wiek pacjenta:
dorośli

Znajomość języków:
angielski, rosyjski

Prof. dr hab. d. med. Piotr Małkowski

Prof. dr hab. d. med. Piotr Małkowski jest wybitnym specjalistą w dziedzinie chirurgii, hepatologii oraz transplantologii klinicznej. Jak lekarz pracuje od ponad 40 lat. Od 1979 roku jest związany z Akademią Medyczną (obecny Warszawski Uniwersytet Medyczny.
W 1988 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy: „Współistnienie zakrzepicy żyły wrotnej  z marskością wątroby u chorych z krwotokami z żylaków przełyku”, w 1996 roku – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: „Zakrzepica układu wrotnego dorosłych. Etiologia, diagnostyka i leczenie”, a w 2006 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM.
Do głównych nurtów działalności naukowej i klinicznej  należą: diagnostyka i leczenie chorych z marskością wątroby, żylakami przełyku i guzami wątroby.
Od lat 90 XX wieku zaangażowany jest w realizacji programu przeszczepiania wątroby. Był członkiem zespołu, który  dokonał pierwszej w Polsce, udanej transplantacji wątroby.
Jest autorem i współautorem ponad 220 publikacji (96 w PubMed), 37 rozdziałów w 19 książkach, redaktor 4 książek. Kierował 2 grantami Unii Europejskiej: dotyczących diagnostyki i leczenia guzów wątroby oraz transplantologii oraz grantu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia Wątroby typu C”. o łącznej wartości ponad 6 milionów zł.
Za swoje osiągnięcia w tej dziedzinie wielokrotnie nagradzany przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz czterokrotnie przez Ministra Zdrowia, w tym nagrodą zespołową za wdrożenie programu przeszczepiania wątroby u dorosłych.
Cztery kadencje pełnił funkcję dziekana WNoZ WUM oraz był prorektorem ds. personalnych i organizacyjnych. Prowadzi również intensywną działalność poza Uczelnią:
 • dwukrotny prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Krajowa Rada Akredytacji Szkolnictwa Wyższego –sekretarz 2001-2005, z-ca Przewodniczącego 2005-2008 i 2015-2017;
 • 2001-2006 Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia 2004-2008;
 • Państwowa Komisja Akredytacyjna–ekspert;
 • Grupa Polskich Ekspertów HCV; Grupa Polskich Ekspertów HBV;
 • Grupa Polskich Ekspertów NAFLD;
 • Rada Naukowa LUXMED;
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna w dziedzinie chirurgii ogólnej, zdrowia publicznego oraz transplantologii klinicznej.
W latach 2010-2012 członek Centralnej Komisja do spraw Stopni i Tytułów. Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych: HPBA i ILTS i redaktorem Annals of Transplantation.

Lekarz zajmuje się:

 • badaniami nad diagnostyką i leczeniem różnych postaci nadciśnienia wrotnego
 • etiologią, diagnostyką i leczeniem różnych postaci zakrzepicy żył układu wrotnego oraz żył wątrobowych
 • pracą w zespole zajmującym się transplantacją wątroby od 1986 r.
 • diagnostyką i leczeniem chirurgiczne guzów wątroby
 • paliatywnym leczeniem guzów wątroby

Edukacja:

 • 1973-1979 rok - Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1979 rok - kurs mikrochirurgii
 • 1981 rok - kurs chirurgii laparoskopowej
 • 1982 rok - specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej
 • 1986 rok - specjalizacja II stopnia z chirurgii ogólnej
 • 1988 rok – uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na podstawie pracy: „Współistnienie zakrzepicy żyły wrotnej z marskością wątroby u chorych z krwotokami z żylaków przełyku” AM w Warszawie
 • 1996 rok – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: „Zakrzepica układu wrotnego dorosłych. Etiologia, diagnostyka i leczenie” AM Warszawa
 • 2003 rok - specjalizacja z transplantologii klinicznej
 • 2004 rok - specjalizacja ze zdrowia publicznego
 • 2006 rok – uzyskanie stopnia profesora zwyczajnego

Praktyka zawodowa:

 • 1979-1981 rok - Wolontariat w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM kierowanej przez prof. Jerzego Szczerbania
 • 1979-1981 rok - Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM
 • 1981-2003 rok - Asystent, starszy asystent, adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM
 • 1987-1999 rok - Kierownik Izby Przyjęć Centralnego Szpitala Klinicznego AM w Warszawie
 • 2003 - obecnie - Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AM w Warszawie
 • 2006 - obecnie - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego WNoZ WUM (obecnie Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego)

Publikacje:

 • „Diagnostyka obrazowa guzów wątroby. Rozpoznanie i kwalifikacja leczenia. Kompendium”
 • „Recepta na HCV. Przewodnik lekarza”
 • „Medycyna transplantacyjna dla pielęgniarek”
 • „Zakrzepica układu wrotnego”
 • wiele publikacji pełnotesktowych: ponad 220, 35 rozdziałów i podrozdziałów w 19 książkach

Lokalizacje:

Centrum Medyczne - Damiana Wałbrzyska 46
Wałbrzyska 46,
02-739 Warszawa

Medistore Umów wizytę Popularni lekarze Piotr Małkowski Chirurg