Medistore
PL EN
Mediclub

Rafał Pokrowiecki Chirurg Stomatolog

Prywatna wizyta u chirurga stomatologa w Warszawie.

Rafał Pokrowiecki Chirurg Stomatolog
Rafał Pokrowiecki Chirurg Stomatolog

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

O lekarzu

 Rafał Pokrowiecki

medicover

Specjalizacja:
Chirurg stomatolog

Wiek pacjenta:
dorosły

Dr n.med. Rafał Pokrowiecki

Rafał Pokrowiecki uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia medyczne ukończył na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalizuje się w chirurgii rekonstrukcyjnej, estetycznej i kosmetycznej twarzy, wykonuje m.in.: chirurgiczne i niechirurgiczne usuwanie zębów, zabiegi rozszczepienia wyrostka zębodołowego oraz zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej.

Lekarz posiada bogate doświadczenie, które zdobył m.in. odbywając staż w John Radclife`s Hospital Oxford Univeristy, w Oxford w Wielkiej Brytanii, czy pracując w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Lekarz stara się uzupełniać swoją wiedzę oraz podnosić swoje kompetencje poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Autor i współautor wielu publikacji naukowych.

Lekarz zajmuje się:

 • chirurgicznym i niechirurgicznym usuwaniu zębów,
 • chirurgicznym usuwaniu zębów zatrzymanych,
 • chirurgią ortodontyczną: m.in. mini - implanty, kortykotomie, osteotomie wyrostkowe, zakotwienia kostne (płyty oporowe) i inne,
 • implantologią stomatologiczną,
 • sterowaniem regeneracji tkanek twardych i miękkich z zastosowaniem przeszczepów autogennych oraz biomateriałów,
 • zabiegami rozszczepienia wyrostka zębodołowego,
 • zabiegami podniesienia dna zatoki szczękowej, plastyce połączeń ustno-zatokowych, usunięciu ciała obcego z zatoki szczękowej,
 • zabiegami transpozycji nerwu zębodołowego dolnego,
 • leczeniem powikłań w implantologii stomatologicznej,
 • leczeniem peri-implant mucositis oraz peri-implantitis,
 • zabiegami implanoplastyki i dekontaminacji powierzchni implantu.

Edukacja:

Praktyka zawodowa:

 • Obecnie - chirurgia rekonstrukcyjna, estetyczna i kosmetyczna twarzy, Prywatna Praktyka, Warszawa.
 • Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chrirgii Jamy Ustnej i Implantologii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa.
 • Podoktorski staż naukowo - badawczy, Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii, Narodowy Instytut Leków, Warszawa.
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Okulistyki, Laryngologii i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej, Olsztyn.
 • Zakład Chirurgii Stomatologicznej UKS, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie.
 • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, WUM.
 • Staż z chirurgii szczękowo-twarzowej, John Radclife`s Hospital Oxford Univeristy, Oxford, Wielka Brytania.

Szkolenia i kursy:

 • Palate Surgery - Principles in. Cleft Surgery, Maastricht, Holandia.
 • The Cambridge Cadaveric Facial Trauma Course, Cambridge, Wielka Brytania.
 • AOCMF Course-Advances in TMJ Surgery "The Bonn Concept" (with Human Anatomical Specimens), Lipsk, Niemcy.
 • 27th European Conference on Biomaterials, Kraków.
 • XII Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Kraków.
 • Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, Kraków.
 • 7th Summer Dental Implant Meetin, st Lambreht, Austria.
 • VII Wieczór Implantologiczny, Warszawa.
 • Nowości w implantologii, I Sympozjum, Warszawa.
 • Nanobiomateriały, modelowanie i obrazowanie, CEPT, PAN, Warszawa,
 • VI Międzynarodowa Konferencja Zachód - Wschód, Warszawa.
 • Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, Kraków.
 • Pokrowiecki R. Zakażenia okołowszczepowe - problem interdyscyplinarny? Konferencja Mikrobiologia Farmaecutyczna 2017, VI Konferencja Naukowo - Szkoleniowa, Gdańsk – wykład.
 • Pokrowiecki R., Szaraniec B., Zaręba T., Szponder T., Pałka K., Chłopek J., Tyski S., Titanium Modified with Silver Nanoparticles for Oral Implantology, 27th European Conference on Biomaterials, Kraków, wykład.
 • Szaraniec B., Menaszek E., Goryczka T., Pokrowiecki R., Zaręba T. Biological Response to Titanium-Silver Alloys Produced by Powder Metallurgy, 27th European Conference on Biomaterials, Kraków - sesja plakatowa.
 • Pokrowiecki R., Demonstracja wybranych przypadków klinicznych, Zebranie ogólnego PTS, Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologiczne.

Publikacje:

 • Pałka K., Pokrowiecki R., Krzywicka M. Chapter 13 Porous titanium materials and applications in" Titanium for Consumer Applications" Book 1st Ed., Elsevier, 2019.
 • Pokrowiecki R. The paradigm shift for drug delivery systems for oral and maxillofacial implants. Drug Deliv.
 • Pokrowiecki R. , Pałka K. Mielczarek A. Nanomaterials in dentistry - a cornerstone or a black box? Nanomedicine.
 • Palka K. Pokrowiecki R. Porous Titatnium Implants.
 • Pokrowiecki R., Chomik P.,Borowiec M.Starzyńska A., Dowgierd K. Cranofacial and cutaneus findings in Noonan, Costello and Leopard syndromes.
 • Pokrowiecki R. Osteoplastyka typuLe Fort I w leczeniu masywnje hipolazji szczęki - doświadczenia własne, Medical Tribune.
 • Pokrowiecki R. Osteogeneza dystrakcyjna żuchwy u noworodków i niemowląt - doświadczenia własne, Medical Tribune.
 • Pokrowiecki R. Dowgierd K. Rekonstrukcje kostne ubytków porozszczepowych w przebiegu rozszczepu wargi i podniebienia, Medicla Tribune.
 • Pokrowiecki R., Mielczarek A.,Zaręba T. Oral microbiome and peri-implant diseases where are we now?

Lokalizacje:

Stomatologia Medicover Prosta
Prosta 36,
00-838 Warszawa

Medistore Umów wizytę Popularni lekarze Rafał Pokrowiecki Chirurg Stomatolog