Mediclub

RTG kręgosłupa szyjnego (zdjęcia czynnościowe) - dorośli

Pamiętaj! By wykonać badanie, niezbędne jest skierowanie wystawione w formie papierowej.

RTG kręgosłupa szyjnego (zdjęcia czynnościowe) - dorośli
RTG kręgosłupa szyjnego (zdjęcia czynnościowe) - dorośli

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

Opis badaniaarrow

RTG kręgosłupa szyjnego - zdjęcia czynnościowe
dla dorosłych

Badanie służy do oceny zmian pourazowych w obrębie kręgosłupa szyjnego, niestabilności kręgów, obrazowaniu przestrzeni miedzykręgowych oraz ruchomej funkcji kręgosłupa oraz zmian zwyrodnieniowych.

rtg czaszki - ważne informacje

UWAGA!

 1. Pacjenci, którzy mają skierowanie na badanie spoza Medicover, koniecznie muszą przedstawić je w formie papierowej.

 2. Pacjenci, którzy zostali skierowani na badanie po wizycie stacjonarnej w Medicover, muszą przedstawić skierowanie w formie papierowej lub poprosić w recepcji o jego wydruk.

 3. Pacjenci, którzy odbyli wizytę w Medicover w formie teleporady, proszeni są o poinformowanie recepcji o tym, że skierowanie zostało wystawione w formie elektronicznej.
Przygotowanie do badaniaarrow

Badanie bezbolesne, krótkotrwałe, nie wymaga szczególnego przygotowania. Przed badaniem należy rozebrać się od pasa w górę oraz zdjąć wszelkie elementy ozdobne z głowy i szyi. W zależności od skierowania, pacjent musi odpowiednio ustawić się do badania.

rtg czaszki - ważne informacje

UWAGA!

 1. Pacjenci, którzy mają skierowanie na badanie spoza Medicover, koniecznie muszą przedstawić je w formie papierowej.

 2. Pacjenci, którzy zostali skierowani na badanie po wizycie stacjonarnej w Medicover, muszą przedstawić skierowanie w formie papierowej lub poprosić w recepcji o jego wydruk.

 3. Pacjenci, którzy odbyli wizytę w Medicover w formie teleporady, proszeni są o poinformowanie recepcji o tym, że skierowanie zostało wystawione w formie elektronicznej.

Skierowanie powinno zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie,
 • dane pacjenta (imię i nazwisko pacjenta, datę urodzenia, oznaczenie płci, PESEL, adres i miejsce zamieszkania),
 • jeśli pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody ‒ nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,
 • cel i uzasadnienie badania,
 • wstępne rozpoznanie kliniczne prowadzenia medycznej procedury radiologicznej,
 • podpis i pieczątkę osoby kierującej na badanie lub zabieg.

Należy stawić się z poprzednimi wynikami badań, jeśli były one wykonywane.

Ważne informacjearrow

Przeciwwskazania do wykonania badania
RTG kręgosłupa szyjnego - zdjęcia czynnościowe dla dorosłych

Nie zaleca się wykonywania badania RTG u kobiet w ciąży. Jeśli jednak będzie to konieczne, zostaną podjęte odpowiednie środki w celu zapewnienia pacjentce maksymalnej ochrony.

Każde zdjęcie RTG u kobiet w wieku rozrodczym powinno być wykonywane w pierwszych 12 dniach cyklu (o ile lekarz nie zdecyduje inaczej), aby wykluczyć ryzyko powikłań ewentualnej ciąży.

Prosimy o przybycie na badanie 15 minut przed wizytą.

rtg czaszki - ważne informacje

UWAGA!

 1. Pacjenci, którzy mają skierowanie na badanie spoza Medicover, koniecznie muszą przedstawić je w formie papierowej.

 2. Pacjenci, którzy zostali skierowani na badanie po wizycie stacjonarnej w Medicover, muszą przedstawić skierowanie w formie papierowej lub poprosić w recepcji o jego wydruk.

 3. Pacjenci, którzy odbyli wizytę w Medicover w formie teleporady, proszeni są o poinformowanie recepcji o tym, że skierowanie zostało wystawione w formie elektronicznej.

Po wizycie pacjent otrzymuje płytę CD ze zdjęciem RTG. Konieczne jest zgłoszenie przez pacjenta w recepcji, w jakiej formie chce otrzymać opis wyniku ‒ czy w formie papierowej w wybranym przez siebie Centrum Medycznym, czy w formie e-maila. Opis pacjent otrzymuje w terminie 3 dni roboczych, określonych w Standardzie Medycznym Medicover, lub w uzasadnionych przypadkach (zgodnie z zapisem na skierowaniu lekarskim) w ciągu 24 godzin.

Inni kupili też

RTG czaszki PA/AP + boczne - dorośli
od 80,00 zł Dołącz do MediClub od 76,00 zł
Popularne

RTG czaszki PA/AP + boczne - dorośli

Badanie wykorzystywane w diagnostyce struktur kostnych czaszki, w tym deformacji wrodzonych, zwapnień wewnątrzczaszkowych, urazów, obecności ciał obcych w czaszce.  
+
Rtg kręgosłup szyjny AP i boczne
od 110,00 zł Dołącz do MediClub od 109,25 zł
Popularne

Rtg kręgosłup szyjny AP i boczne

RTG kręgosłupa szyjnego AP+boczne jest podstawowym badaniem obrazowym, które polega na krótkim napromieniowaniu promieniami rentgenowskimi.
+
RTG czaszki PA/AP + boczne - dzieci
od 80,00 zł Dołącz do MediClub od 76,00 zł
Popularne

RTG czaszki PA/AP + boczne - dzieci

Badanie wykorzystywane w diagnostyce struktur kostnych czaszki, w tym deformacji wrodzonych, zwapnień wewnątrzczaszkowych, urazów, obecności ciał obcych w czaszce.
+
RTG kręgosłupa piersiowego AP + boczne - dzieci
od 60,00 zł Dołącz do MediClub od 95,00 zł
Popularne

RTG kręgosłupa piersiowego AP + boczne - dzieci

Badanie wykonywane w celu stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości kręgów oraz wykrycia zmian chorobowych, takich jak: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, przemieszczenia krążków międzykręgowych (kręgozmyk), osteoporoza, zmiany przeciążeniowe. Umożliwia także ocenę wad postawy (np. skoliozy, nadmiernej kifozy piersiowej) oraz zmian zwyrodnieniowych, pourazowych i nowotworowych.

+
RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne - dorośli
od 75,00 zł Dołącz do MediClub od 71,25 zł
Popularne

RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne - dorośli

Badanie wykorzystywane do wykrywania lub oceny zmian urazowych, zwyrodnieniowych, wad rozwojowych, zmian nowotworowych, kręgozmyku, osteoporozy oraz zmian przeciążeniowych. Wykonuje się je również pomocniczo przy diagnostyce bólu i zawrotów głowy oraz dolegliwości bólowych w obszarze szyi i barków.
+
Medistore Badania Diagnostyka obrazowa RTG kręgosłupa szyjnego (zdjęcia czynnościowe) - dorośli