Mediclub

Rtg pantomograficzne-Stomatologia Medicover Toruń Grudziądzka

Badanie RTG obrazujące obszar szczęki, żuchwy, stawów skroniowo- żuchwowych oraz zatok szczękowych.

+
Cena
Cena dla członków Mediclub Mediclub

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

Opis produktuarrow

RTG pantomograficzne


Na badanie należy stawić się z ważnym skierowaniem oraz poprzednimi wynikami badań, jeśli takie były wykonywane.

Badanie RTG pantomograficzne jest jednym z najbardziej dokładnych możliwości diagnostycznych w dziedzinie stomatologii. To zdjęcie rentgenowskie twarzoczaszki wykonuje się w celu uzyskania precyzyjnego obrazu obszaru szczęki, żuchwy, stawów skroniowo- żuchwowych oraz zatok szczękowych. Pozwala na ogólną ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, obrazuje zarówno tkanki twarde oraz miękkie w obrębie jamy ustnej, umożliwia wczesne wykrycie schorzeń zębów i przyzębia.

Jak wygląda badanie pantomograficzne?

RTG pantomograficzne wykonywane jest za pomocą Pantomografu w pozycji stojącej. Płaszczyzna Frankfurcka ułożona jest poziomo względem podłogi, Pacjent zagryza specjalny zagryzak (lub gąbkę w przypadku Pacjentów bezzębnych), by oddzielić na obrazie szczękę od żuchwy, aby struktury się nie nakładały i pozwoliły prawidłowo ocenić stan koron zębów.

Czas badania: ok. 20 min.

Jeśli potrzebujesz bardziej kompleksowego badania, które zobrazuje wady zgryzu i umożliwi precyzyjny dobór aparatu ortodontycznego - wybierz pakiet badań RTG pantomograficzne + cefalometryczne.

rtg-w-stomatologii
Przygotowanie do badaniaarrow

Przygotowanie do badania RTG pantomograficznego:

Należy posiadać skierowanie od lekarza na badanie.

Skierowanie powinno zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie,
  • dane pacjenta (imię i nazwisko pacjenta, datę urodzenia, oznaczenie płci, PESEL, adres i miejsce zamieszkania),
  • nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania) w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody
  • cel i uzasadnienie badania,
  • wstępne rozpoznanie kliniczne prowadzenia medycznej procedury radiologicznej,
  • podpis i pieczątkę osoby kierującej na badanie lub zabieg.

Na badanie należy stawić się z poprzednimi wynikami badań, jeśli były wykonywane.

Ważne informacjearrow

Ważne informacje


ważne informacje

Rtg pantomograficzne - o czym należy pamiętać?

  • Na badanie należy stawić się z ważnym skierowaniem oraz poprzednimi wynikami badań, jeśli takie były wykonywane.

  • Nie zaleca się wykonywania badania RTG u kobiet w ciąży. W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność, zostaną podjęte odpowiednie środki w celu zapewnienia pacjentce maksymalnej ochrony.

  • Okres ważności produktu: 3 miesiące od daty wskazanej w potwierdzeniu zamówienia.

Wyniki

Wynik badania odbiera się od ręki na nośniku danych w formie CD /DVD.

Medistore Rtg pantomograficzne-Stomatologia Medicover Toruń Grudziądzka