Mediclub

Rtg zęba

Badanie RTG obejmujące obszar 1- 3 zębów. Obrazuje korony, wierzchołki korzeni oraz tkanki wokół obrazowanych zębów.

Rtg zęba
Rtg zęba

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

Opis produktu

RTG zęba

Badanie RTG obejmujące obszar 1- 3 zębów. Obrazuje korony, wierzchołki korzeni oraz tkanki wokół obrazowanych zębów. Pozwala dokładnie ocenić stan zęba oraz tkanek wokół niego. Wykonywane jest za pomocą płytki fosforowej ( Radiologia półcyfrowa), czujnika RVG ( Radiologia cyfrowa) lub bardzo rzadko już stosowanej technologii analogowej ( film RTG). Wykorzystywane jest we wszytkich dziedzinach Stomatologii. Stosujemy dwie metody obrazowania. Metodę Izometrii Cieszyńskiego, w której Pacjent przytrzymuje detektor palcem w jamie ustnej, a operator aparatu RTG dobiera odpowiedni kąt lampy lub Metodę Kąta Prostego, do której niezbędny jest zestaw pozycjonerów. Detektor umieszcza się w pozycjonerze, który zagryza pacjent. Dzięki zastosowaniu specjalnych nakładek na Tubus, kąt między lampą a detektorem wynosi 90 stopni.

Czas badania: ok. 20 min.

rtg-w-stomatologii
Przygotowanie do badania

Przygotowanie do badania RTG punktowego zęba:

Należy posiadać skierowanie od lekarza na badanie.

Skierowanie powinno zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie,
  • dane pacjenta (imię i nazwisko pacjenta, datę urodzenia, oznaczenie płci, PESEL, adres i miejsce zamieszkania),
  • nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania) w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody
  • cel i uzasadnienie badania,
  • wstępne rozpoznanie kliniczne prowadzenia medycznej procedury radiologicznej,
  • podpis i pieczątkę osoby kierującej na badanie lub zabieg.

Na badanie należy stawić się z poprzednimi wynikami badań, jeśli były wykonywane.

Ważne informacje

Ważne informacje


ważne informacje
  • Na badanie należy stawić się z ważnym skierowaniem oraz poprzednimi wynikami badań, jeśli takie były wykonywane.

  • Nie zaleca się wykonywania badania RTG u kobiet w ciąży. W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność, zostaną podjęte odpowiednie środki w celu zapewnienia pacjentce maksymalnej ochrony.

  • Okres ważności produktu: 3 miesiące od daty wskazanej w potwierdzeniu zamówienia.

Wyniki

Wynik badania odbiera się od ręki na nośniku danych w formie CD /DVD.

Medistore Stomatologia Rtg zęba