Mediclub

Test Panorama + zespół Di George-Centrum Medicover Szczecin

 

+
Cena

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

W ramach opieki

Test Panorama to nieinwazyjne, bezpieczne, przesiewowe badanie prenatalne. Test nie jest testem diagnostycznym, to znaczy nie stwierdza wystąpienia choroby genetycznej u dziecka, ale służy ocenie ryzyka jej wystąpienia. Test opiera się na badaniu frakcji DNA płodowego, które jest obecne w krwiobiegu matki. Pobraną próbkę krwi, poddaje się analizie, czy istnieją zmiany genetyczne, które mogłyby wpłynąć na stan zdrowia dziecka.

Test Panorama pozwala określić ryzyko częstych wad genetycznych spowodowanych przez dodatkowe lub brakujące chromosomy w DNA dziecka:

 • Zespół Downa (trisomia 21)
 • Zespół Edwardsa (trisomia 18)
 • Zespół Patau (trisomia 13)
 • Pewne nieprawidłowości chromosomu płciowego:
  • zespół Turnera (monosomia X)
  • zespół Klinefeltera (XXY)
  • zespół Jacobsa (XYY)
  • zespół potrójnego X (XXX)
  • Triploidalność

Triploidalność to nieprawidłowość chromosomowa bardzo często prowadząca do obumarcia płodu, związana z poważnymi wadami wrodzonymi i stanem przedrzucawkowym. Porody odbywają się niezwykle rzadko.

Poza zmianami chromosomalnymi badanie określa ryzyko wystąpienia stosunkowo często nieprawidłowości genetycznych tzw. mikrodelecji. Test Panorama może określić ryzyko mikrodelecji związanych z poważnymi problemami zdrowotnymi:

 • zespół delecji 22q11.2 (DiGeorge)

Mikrodelecja to brak bardzo niewielkiej części chromosomu, niektóre mikrodelecje mają niewielki wpływ na zdrowie i życie dziecka, jednak istnieją też takie, które mogą spowodować niepełnosprawność umysłową i wady wrodzone. Mikrodelecje występują podczas ciąż z taką samą częstotliwością niezależnie od wieku matki.

Badanie można wykonać po zakończeniu 9 tyg. ciąży, optymalnie przed 15 tygodniem ciąży.

Przed wykonaniem testu Panorama konieczne jest wykonanie badania USG ukierunkowanego na ocenę liczby płodów oraz wieku ciążowego, dlatego też najbardziej optymalne jest wykonanie testu Panorama po pierwszym USG prenatalnym 11-14 tydz.

Test Panorama nie zastąpi badań przesiewowych I trymestru ciąży, w tym USG, które powinny zostać wykonane zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

W niewielkim odsetku przypadków test Panorama może nie być w stanie uzyskać z próbki krwi informacji dostatecznych do określenia dokładnego wyniku. W takim przypadku może być konieczne pobranie drugiej próbki krwi. Zdarza się to częściej w przypadku ciąż u pacjentek z otyłością.

Test jest przeznaczony dla ciężarnych kobiet, niezależnie od wieku, z wyjątkiem kobiet w przypadku:

 • ciąż mnogich większych niż 2 płody,
 • obumarcia jednego z bliźniąt,
 • bliźniaków poczętych z pomocą surogatki lub dawcy komórki jajowej,
 • ciąży po przeszczepie szpiku kostnego,
 • mniej niż 6 mies. po przetoczeniu krwi,
 • przed zakończeniem 9 tyg. ciąży.

Możesz rozważyć wykonanie testu Panorama po konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym ciążę, aby podjąć świadomą decyzję.

Czy test Panorama to to samo co test Pappa?

Nie. Test Panorama bada frakcje DNA płodowego obecne w krwi matki, a test Pappa opiera się na ocenie poziomu białka PAPP-A, wolnej podjednostki β-hCG i obrazie przezierności karkowej widocznym w badaniu USG. Test Panorama może być kolejnym etapem diagnostyki płodu, gdy ryzyko w teście Pappa wyniesie pomiędzy 1:100 a 1:1000.

Dodatkowe zniżki na usługi nieobjęte pakietem
 • badanie jest nieinwazyjne, bezpieczne, wolne od ryzyka dla przebiegu ciąży i nie stanowi ryzyka dla Twojego dziecka,
 • test dostarcza informacji, jakie jest ryzyko wystąpienia u dziecka chorób, które test bada,
 • test może być wykonany po ukończeniu 9tyg.,
 • test stwierdza większość defektów chromosomalnych,
 • jako jedyne umożliwia odróżnienie wolnego pozakomórkowego DNA płodowego (łożyskowego) od matczynego,
 • test Panorama jest obecnie najlepszym, to znaczy najdokładniejszym testem na rynku. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii pozwalającej odróżnić DNA dziecka od DNA matki wyniki są wiarygodne. W porównaniu z innymi testami tego typu uzyskuje się niższy wskaźnik wyników fałszywych. Test Panorama wykrywa ryzyko wystąpienia większej liczby zmian genetycznych niż test Pappa.

Zakres:

 • test Panorama + zespół mikrodelecji - test oceniający ryzyko anomalii chromosomowych i poszerzonego panelu mikrodelecji (zespół DiGeorge + 4 mikrodelecje).
 • Uwaga! Panel rozszerzony jest niedostępny dla bliźniaków i ciąży z dawcą komórki jajowej.

 • wizyta u ginekologa z omówieniem wyniku.
Dodatkowe korzyści

Do wykonania testu Panorama niezbędne jest prawidłowo wypełnione skierowanie przez Twojego lekarza. Formularz dostępny w dokumentach. Nie ma możliwości wykonania testu bez skierowania od lekarza. Wynik badania powinien być koniecznie omówiony z lekarzem prowadzącym ciążę.

Medistore Test Panorama + zespół Di George-Centrum Medicover Szczecin