Mediclub

Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy

Badanie genetyczne na zakrzepicę pozwoli poznać ryzyko zachorowania na chorobę znaną jako cichy zabójca.

Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy
+
Cena

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

Zakrzepicaarrow

Badanie genetyczne w kierunku zakrzepicy – wygodne wykonanie, szybki wynik

To badanie pozwoli Ci szybko poznać swoje ryzyko zachorowania na zakrzepicę wynikające z uwarunkowania genetycznego. Jego celem jest zbadanie genotypu pod kątem mutacji Leiden w genie czynnika V oraz mutacji w genie czynnika II (protrombiny). Mutacje w tych genach zwiększają kilkukrotnie ryzyko powstania zakrzepicy.

Wykonanie badania pozwoli Ci zastosować odpowiednią profilaktykę i w razie potrzeby rozpocząć wczesne leczenie.

Główne zalety wykonania testu na zakrzepicę:

 • proste i wygodne badanie bez wychodzenia z domu
 • wynik w ciągu 14 dni roboczych jest wysyłany w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną
 • zestaw do samodzielnego pobrania próbki śliny otrzymasz w ciągu 5 dni roboczych
 • bezpieczeństwo i poufność danych
 • gwarancja najwyższych standardów jakości badania- usługa realizowana przez Laboratorium Nucleagena, posiadające kilkunastoletnie doświadczenie w badaniach genetycznych, certyfikaty jakości QCMD i INSTAND.

Dla kogo jest badanie genetyczne predyspozycji do zakrzepicy?

W grupie zwiększonego ryzyka są osoby, które:

 • przyjmują doustną antykoncepcję,
 • są w ciąży bądź planują ciążę,
 • mają obciążający wywiad rodzinny (występowanie zakrzepicy w rodzinie), np. powtarzające się epizody zakrzepicy u bliskiego krewnego przed 50 r.ż.,
 • przeszły epizod zakrzepicy, cierpią na żylaki lub prowadzą siedzący tryb życia.

Osoby znajdujące się w grupie ryzyka powinny przeprowadzić badanie genetyczne.

zakrzepica - co to jest zakrzepica

Pobranie materiału do badania genetycznego

Badanie wykonywane jest z próbki śliny pobranej jako wymaz z błony śluzowej policzka. Należy zapoznać się z załączoną instrukcją do zestawu pobraniowego i dokładnie wykonać każdy opisany w niej punkt. Wynik badania jest zależny przede wszystkim od jakości i ilości DNA w pobranym materiale. Stosowanie się do zaleceń załączonej instrukcji powinno zapewnić poprawny wynik.

. W naszej instrukcji znajdziesz dokładną instrukcję pobrania materiału oraz filmik instruktażowy.

Wynik badania trafia bezpośrednio na wskazany przez pacjenta adres. Nie wiąże się z konsultacją lekarską w Centrach Medicover i jego interpretacją. W przypadku wyniku świadczącego o predyspozycji do rozwoju trombofilii wynik należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Informacje na temat badania

Cele i ograniczenia badania

Celem badania jest znalezienie zmian genetycznych mogących odpowiadać za wystąpienie określonej choroby. Nieznalezienie zmiany genetycznej nie oznacza, że choroba nie może wystąpić. Prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepicy zwiększają: przyjmowanie doustnej antykoncepcji, siedziacy tryb życia i niezdrowia dieta.

Interpretacja wyniku badania genetycznego zależy od aktualnej wiedzy medycznej, jak również od szeregu uwarunkowań środowiskowych i rodzinnych. Niepełna informacja medyczna dotycząca pacjenta lub jego rodziny, w tym inne niż deklarowane pokrewieństwo pomiędzy członkami badanej rodziny, może spowodować, że otrzymane wyniki badań będą niewłaściwie zinterpretowane.

Dalsze decyzje lekarskie odnośnie planowanej terapii, tudzież metod zapobiegania chorobie, powinny być oparte o całościową ocenę sytuacji zdrowotnej pacjenta, a uzyskane wyniki badania genetycznego powinny stanowić jedynie jeden z czynników wspierających proces decyzyjny.

Pobranie materiału

Analiza genetyczna wykonywana jest na podstawie wymazu policzkowego. Jej wyniki są zależne przede wszystkim od jakości i ilości DNA w pobranym materiale. Należy ściśle przestrzegać zasad pobierania i stosować się do instrukcji dołączonych do zestawu pobraniowego.

Niezależnie od przestrzegania standardów laboratoryjnych, wyizolowany materiał może nie być w wystarczającej ilości lub ulec degradacji (zniszczeniu), co uniemożliwi przeprowadzenie zleconej analizy genetycznej. W takim przypadku może zajść potrzeba ponownego pobrania materiału (wymazu z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka). W takiej sytuacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, a wyślemy dodatkowy zestaw pobraniowy bezpłatnie.

Profilaktyka zakrzepicyarrow

Dlaczego warto wykonać badanie na zakrzepicę?

 • Poznasz swoje predyspozycje genetyczne do trombofili i zakrzepicy
 • Łatwo pobierzesz próbkę do badania
 • Odesłanie próbki kurierem TNT do laboratorium gratis
 • Otrzymasz wyniki wygodnie do domu dotyczące mutacji Leiden w genie czynnika V oraz mutacji w genie czynnika II (protrombiny), które predysponują do trombofili oraz zakrzepicy
 • Gwarantujemy pewność uzyskania poprawnego wyniku (czułość testu wynosi 99%).

Standard obsługi pacjenta

Badanie jest wykonywane w Laboratorium Nucleagena, które spełnia międzynarodowe standardy obsługi pacjenta, potwierdzone uzyskanymi certyfikatami QCMD i INSTAND. Nucleagena posiada kilkunastoletnie doświadczenie oraz przeprowadza rokrocznie ponad 5 tysięcy badań genetycznych. Kupując to badanie, otrzymujesz gwarancję najwyższej obsługi oraz profesjonalizmu.

Jak przeciwdziałać zakrzepicy?

Jednym ze sposobów profilaktyki zakrzepicy jest wykonanie badań genetycznych określających predyspozycje w kierunku trombofilii wrodzonej, i predyspozycje do zachorowania na zakrzepicę związaną z trombofilią. Wiedząc o wystąpieniu predyspozycji genetycznej, możesz podjąć bardziej świadome decyzje o zakresie profilaktyki i wdrożyć odpowiednie działania zmniejszające ryzyko zachorowania.

Znajomość niebezpieczeństw widniejących w naszym DNA pozwala nam zastosować dopasowane środki zapobiegania, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania w przyszłości.

Badanie nie diagnozuje, ale wskazuje, czy występują mutacje w obrębie badanych genów, które odpowiadają za podwyższone ryzyko wystąpienia choroby. Najczęstszymi przyczynami trombofili wrodzonej są mutacje w genach: czynnik II - F2 mutacja: G20210A (g.21538G>A c.*97G>A), czynnik V- typu Leiden - F5 mutacja: R506Q (c.1601G>A, p.Arg534Gln) zwiększają to ryzyko 2−5-krotnie.

Sprawdź swoje predyspozycje w kierunku zakrzepicy!

Jak odebrać wyniki?arrow

Odbiór wyników drogą elektroniczną

o ukazaniu się wyników na Platformie Synevo Online Pacjent na wskazany numer telefonu komórkowego otrzyma SMS-em indywidualny kod dostępu.

W celu zalogowania się do Synevo Online należy wejść na stronę wyniki.synevo.pl i wprowadzić swój numer PESEL oraz jednorazowy kod dostępu otrzymany SMS-em.

Odbiór wyników w formie papierowej

W sytuacji, gdy Pacjent nie poda numeru telefonu komórkowego w Zleceniu Badania, wynik będzie wysłany w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w Zleceniu Badania.

Aby odebrać wyniki badań drogą elektroniczną niezbędne jest podanie numeru komórkowego Pacjenta w odpowiednim polu w Zleceniu Badania.

Dzięki temu Pacjent otrzyma możliwość odbioru wyników przez portal Synevo Online dostępny na stronie: wyniki.synevo.pl.

Inni kupili też

Zakrzepica
241,00 zł
Popularne

Zakrzepica

Zakrzepica jedną z częściej występujących chorób układu krążenia. Polega na tworzeniu się zakrzepów w naczyniach...
+
Chirurg naczyniowy
od 100,00 zł Dołącz do MediClub od 142,50 zł
Popularne

Chirurg naczyniowy

Chirurg naczyniowy zajmuje się chorobami naczyń krwionośnych. Przeprowadza konsultacje z zakresu leczenia żylaków, zakrzepicy żylnej...
+
Medycyna podróży
od 100,00 zł Dołącz do MediClub od 95,00 zł
Popularne

Medycyna podróży

Lekarz medycyny podróży konsultuje przed wyjazdem do krajów egzotycznych – zwłaszcza strefy tropikalnej i subtropikalnej, ale także przed każdym wyjazdem, gdy występują specyficzne zagrożenia...
+
Badanie genetycznych predyspozycji do rozwoju nieswoistych zespołów nowotworowych - 7 genów
2600,00 zł
Popularne

Badanie genetycznych predyspozycji do rozwoju nieswoistych zespołów nowotworowych - 7 genów

Panel obejmuje 7 genów: BBAP1, CDKN1B, DICER1, NF1, PTEN, STK11, TP53. Badanie wykonywane jest metodą sekwencjonowania następnej generacji.
+
Medistore Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy