Mediclub

Co po COVID-19?

Choroba COVID-19, która pochłonęła już ponad 2 mln istnień ludzkich na całym świecie, ma bardzo różny przebieg. Ocenia się, że większość przypadków zakażenia przebiega skąpoobjawowo lub bezobjawowo, jednak część infekcji ma ciężki przebieg i wymaga hospitalizacji, w tym na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

postcovid

Spis treści:

  1. Zakażenie koronawirusem
  2. Koronawirus powikłania
  3. Szczepionka na COVID-19
  4. Odporność po przebytym koronawirusie

Zakażenie koronawirusem

Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 może wystąpić u osób w każdym wieku i jest niezależne od płci oraz kondycji fizycznej. Jednak statystyki wyraźnie wskazują, że najcięższy przebieg choroby obserwuje się u osób starszych, które są obciążone chorobami przewlekłymi, często kilkoma (tzw. wielochorobowość).

test

Niezależnie od wieku bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19 i na powikłania są osoby cierpiące m.in. na: zaburzenia odporności, choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, otyłość, przewlekłe choroby układu oddechowego (bp. POChP) oraz zaburzenia neurologiczne. W lekkim przebiegu COVID-19 obserwuje się objawy podobne do przeziębienia i grypy: gorączkę, bóle mięśni i stawów, ogólne rozbicie i silne osłabienie organizmu, ale również kaszel, biegunkę i ból gardła. Charakterystycznym objawem jest także utrata węchu i smaku. W ciężkim przebiegu choroby może dojść do niewydolności oddechowej. Niewymagający opieki szpitalnej COVID-19 ustępuje po około 10–14 dniach, w przypadkach ciężkich często jest potrzebna wielotygodniowa specjalistyczna opieka medyczna.

Koronawirus powikłania

Niestety po przebyciu COVID-19 stosunkowo często pojawiają się powikłania. Czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań jest ciężki przebieg choroby. Jednak zdarza się, że nawet osoby w dobrej kondycji psychofizycznej i ze zdrowym układem odpornościowym, które nie były hospitalizowane w związku z infekcją COVID-19, mogą odczuwać trwałe lub późne objawy stanowiące powikłania po ustąpieniu początkowych objawów. Do powikłań należą m.in.: bóle mięśni i głowy, nawracająca gorączka, szybkie bicie serca (tzw. kołatanie), spowolnienie procesów poznawczych, problemy z pamięcią i koncentracją, utrata węchu i/lub zaburzenia smaku. Ciężkie przypadki COVID-19 mogą także powodować trwałe uszkodzenie płuc.

Lek. med. Joanna Pietroń - internista w Centrum Medycznym Damiana opowiada jak radzić sobie z powikłaniami po przejściu COVID-19

powikładania po covid-19

Szczepionka na COVID-19

Szczepionki są obok lekarstw najważniejszym orężem, jakie ludzkość wymyśliła na potrzeby walki z chorobami. W związku ze stosunkowo wysokim ryzykiem zachorowania na COVID-19 każdy powinien dążyć do uchronienia się przed wystąpieniem ciężkich objawów czy powikłań. Szczepionki dostępne w Polsce są bardzo nowoczesnymi preparatami, opracowanymi już przed pandemią wedle najnowszych technologii oraz, co najważniejsze, wykazują skuteczność na poziomie około 95% ochrony przed zachorowaniem. Szczepionki przyjmuje się dwóch dawkach podawanych w kilkutygodniowym odstępie.

Odporność po przebytym koronawirusie

Choroba COVID-19, wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2, jest z nami zdecydowanie za długo i szczepionki mogą pozwolić na wyeliminowanie jej z naszego życia. Jednak faktycznie pandemia trwa na świecie dopiero niewiele ponad rok i jest to stosunkowo krótki czas w kontekście badań nad odpornością po przebytej chorobie COVID-19. Obecnie przyjmuje się, że ryzyko ponownego zakażenia w ciągu 7–8 miesięcy jest znikome, ale każdy człowiek nabywa odporność charakterystyczną dla swojego unikalnego układu immunologicznego. Z pewnością zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczki oraz częste mycie rąk są właściwe i pożądane również wśród ozdrowieńców oraz osób zaszczepionych. Szczepienie chroni przed zachorowaniem, ale osoba zaszczepiona po kontakcie z osobą chorą może zostać zarażona i mimo że choroba się u niej nie rozwinie, może zarazić inne osoby. To samo dotyczy ozdrowieńców.

Dowiedz się więcej:

"COVID19 coagulopathy in Caucasian patients"
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjh.16749

"COVID19 and Airbnb – Disrupting the Disruptor"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7242963/

"COVID-19: immunopathogenesis and Immunotherapeutics"
https://www.nature.com/articles/s41392-020-00243-2

Medistore Artykuły o zdrowiu Co po COVID-19?