Mediclub

OB krwi - istota badania

To popularne badanie pozwala na szybkie stwierdzenie, czy w organizmie pacjenta toczy się proces zapalny. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze prawidłowy wynik świadczy, o niewystępowaniu choroby. Białka, będące jednym ze składników krwi odpowiadają za tempo opadu czerwonych krwinek. A odczyn Biernackiego ma za zadanie określić wartość opadu, do jakiego doszło w ciągu jednej godziny od chwili pobrania krwi.

ob co to jest

Istota badania ob

Odpowiednia ilość krwi, która znalazła się w probówce ulega ochłodzeniu. W związku z tym, czerwone krwinki zaczynają się ze sobą zlepiać i opadają na dno. Jest to możliwe właśnie dzięki wspomnianym białkom.

We krwi człowieka występują zarówno te, które opad przyspieszają, jak fibrynogen, immunoglobuliny czy inne białka ostrej fazy, ale także te, które go opóźniają – w tym przypadku są to głównie albuminy.

Aby wynik ob mieścił się w normie, równowaga pomiędzy poszczególnymi grupami białek musi zostać zachowana. Do stanu nierównowagi, a tym samym do zbyt wolnego lub przyspieszonego opadu dochodzi, gdy w organizmie pacjenta toczy się np. proces zapalny lub gdy pacjent cierpi na wiele przewlekłych chorób.

Wyniki ob - jak je interpretować?

Wyniki ob interpretowane są przez lekarza na podstawie dodatkowych czynników. Przede wszystkim istotny są wiek oraz płeć pacjenta. Nie bez znaczenia pozostaje również ogólny stan zdrowia, w szczególności przyjmowane przez niego leki.

Nieprawidłowy wynik OB krwi przyjmować może zarówno wartości zbyt wysokie, jak i zbyt niskie.

Przyczyną zbyt szybkiego opadu są białka ostrej fazy, w tym

  • fibrynogen, 
  • immunoglobuliny, 
  • mała ilość albumin. 

Nierównowaga między białkami może być spowodowana toczącym się procesem chorobowym.

Spowolniony opad OB - czym jest spowodowany?

Wynika najczęściej z niedokrwistości sierpowatej lub czerwienicy prawdziwej. Pierwsza z chorób wiąże się z nieprawidłową budową krwinek czerwonych pacjenta, druga natomiast ze zwiększoną liczbą krwinek czerwonych. Wśród przyczyn wymienia się też niedobór fibrynogenu.

Zbyt szybki opad OB - o czym nam mówi?

Świadczy zazwyczaj o przebiegu procesu zapalnego, jednak jego przyczyna powinna być szczegółowo zdiagnozowana w oparciu o szczegółowe i dokładniejsze badania krwi.

Podsumowanie
* OB to badanie wskazujące, czy w naszym ograniźmie toczy się proces zapalny. 
* Przy wykonywaniu badania uwzględnia się wiek, płeć, stan zdrowia a także przyjmowane leki
* Odczyn biernackiego służy do określenia wartości opadu

Czytaj więcej na temat ob:
Ob – norma, wskazania, wyniki ob
Ob krwi - kiedy się wykonuje i po co?
Jakie są normy ob? Co oznacza podwyższone ob?

Dowiedz się więcej:

"Odczyn Biernackiego wczoraj i dziś"
http://www.diagnostykalaboratoryjna.eu/journal/DL_2_2012._str_213-218.pdf

"Rola odczynu opadania krwinek czerwonych w diagnostyce różnych stanów klinicznych"
http://www.diagnostykalaboratoryjna.eu/journal/2015-51-4_3009_Polinska_pogladowa.pdf

Medistore Artykuły o zdrowiu OB krwi - istota badania