Mediclub

TSH w ciąży

Kontrola TSH w ciąży zalecana jest u tych kobiet, które przed ciążą miały zdiagnozowaną chorobę tarczycy. Warto również sprawdzić stężenie TSH u kobiet, które znajdują się w grupie ryzyka. Zachowanie odpowiedniego stężenia TSH u ciężarnych jest bardzo ważne ze względu na prawidłowy rozwój płodu.

ciaza

Spis treści:
  1. Normy TSH dla kobiet ciężarnych
  2. Zaburzenia tsh w ciąży
  3. Wynik tsh w ciąży

Normy TSH dla kobiet ciężarnych

Normy TSH zależne są od wykorzystywanej w danym laboratorium metody badania  oraz sprzętu. Dlatego też laboratoria określają referencyjne wartości oznaczające dolną i górną granicę normy. Prawidłowe wartości dla ciężarnych są nieco inne, a dodatkowo, ich wartość zależy od etapu ciąży.

Wahania poziomu TSH w ciąży nie muszą oznaczać, że kobieta choruje na tarczycę. Często zaburzenia wynikają z produkcji gonadotropiny kosmówkowej, tzw. HCG, która produkowana jest przez łożysko. HCG oraz estrogen mogą wpływać na ogólny poziom hormonu tyreotropowego w organizmie kobiety. Prawidłowy zakres referencyjny TSH u ciężarnych budzi wiele dyskusji, a interpretacja wyników powinna odbywać się zawsze z uwzględnieniem innych istotnych czynników.

hashi

Zaburzenia tsh w ciąży

U ciężarnych często obserwowany jest obniżony poziom TSH. Stan ten może powodować błędną diagnozę dotyczącą nadczynności tarczycy, a jednocześnie powodować nierozpoznanie niedoczynności. HCG to hormon produkowany przez łożysko. Jeżeli występuje w organizmie kobiety w dużym stężeniu, może działać podobnie jak TSH. Tarczyca jest wówczas pobudzana do wydzielania dodatkowych hormonów, co nie ma jednak związku z chorobą tarczycy lecz ciążą i zazwyczaj nie wymaga wdrożenia dodatkowego leczenia. Nie należy jednak bagatelizować zaburzeń TSH w ciąży. Jeżeli wystąpią trzeba wykonać dalsze badania diagnostyczne, by potwierdzić lub wykluczyć faktyczną chorobę tarczycy.

Dużą rolę odgrywa tu diagnostyka USG oraz badanie przeciwciał TRAb. Zarówno nadczynność tarczycy, jak i jej niedoczynność to stany wymagające natychmiastowej konsultacji i interwencji lekarza. Nieleczone mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia płodu, a nawet dla życia. Nadczynność tarczycy może bowiem przyczynić się do poronienia lub przedwczesnego porodu.

Wynik tsh w ciąży

W ciąży nieprawidłowy wynik TSH nie zawsze oznacza chorobę tarczycy. Dlaczego? Odpowiedź związana jest z faktem, że stężenie hormonów tarczycy związane jest, poza samą tarczycą, także z innymi czynnikami. Jednym z nich jest przekształcanie oraz rozkład hormonów produkowanych przez tarczycę, co jest związane z aktywnością enzymów, tzw. dejodynaz.

Drugi dotyczy ośrodkowego układu nerwowego i jego wpływu na wydzielanie TSH. Ponadto, w ciąży, łożysko wydziela hormon, tzw. HCG, którego zasada działania zbliżona jest do hormonu TSH, stąd jego stężenie w wyniku działania HCG może się obniżać.

Czytaj także:

"Leczenie hormonami tarczycy – czy to wyzwanie?"

http://www.czytelniamedyczna.pl/5425,leczenie-hormonami-tarczycy-czy-to-wyzwanie.html

"Fizjologia hormonów tarczycy i przyczyny zaburzeń tarczycowych w przewlekłej niewydolności nerek"

http://www.wple.net/nefrologia/nef_numery-2016/a-nefro-4-2016/258-261.pdf

Medistore Artykuły o zdrowiu TSH w ciąży | Problemy z tarczycą