Mediclub

TSH wyniki

W algorytmie badań diagnostycznych w kierunku zaburzeń związanych z nieprawidłową pracą tarczycy, TSH stanowi podstawowe badanie, które warunkuje dalsze postępowanie, zarówno diagnostyczne, jak i lecznicze.
wyniki
Spis treści:

  1. Jak wygląda badanie TSH
  2. Interpretacja wyników TSH

Jak wygląda badanie TSH

Jego główną zaletą jest fakt, że jest to badanie bardzo czułe i potrafi wskazać nieprawidłowości nawet wtedy, kiedy nieobserwowane są jeszcze inne zaburzenia. Jednakże ma również wady, np. duża bezwładność powodująca powolne zmiany na bodźce, np. zastosowane leczenie. Dlatego też nie zaleca się wykonywania badania hormonu tyreotropowego TSH zbyt często, gdyż czas reakcji, który będzie widoczny w badaniach diagnostycznych jest dość długi.

Zazwyczaj badanie stężenia TSH oddaje stan faktyczny, jaki występował około miesiąc przed wykonaniem badania. Dodatkowo, dość istotną wadą badania jest obniżony wynik TSH, u podłoża którego nie leżą choroby tarczycy. Dlatego też w przypadku nieprawidłowości, w szczególności niskiego TSH, wskazane jest potwierdzenie lub wykluczenie choroby tarczycy przez wykonanie dodatkowych badań.

Wyniki TSH niemieszczące się w przyjętej przez laboratorium normie powinny być w pierwszej kolejności diagnozowane dalej, w kierunku odpowiednio nadczynności (przy obniżonych wartościach TSH) oraz niedoczynności (gdy wynik przekroczył górną granicę normy tsh). Należy także badać TSH w ciąży.

hashi

Interpretacja wyników TSH

Interpretacja wyników i potwierdzenie choroby tarczycy u pacjenta nie jest takie proste. Przede wszystkim lekarz na podstawie wyników TSH, FT3 i FT4 analizuje wzajemne zależności między nimi. Trudność w interpretacji polega na tym, że proporcje pomiędzy FT3, FT4 oraz TSH są osobniczo i czasowo zmienne. Na taki stan wpływ mają zarówno określone enzymy, zwane dejodynazami, oraz ośrodkowy układ nerwowy.

Niski poziom TSH

Wynik TSH, który jest niższy niż przyjęta przez laboratorium norma, może świadczyć o problemach z nadczynnością tarczycy. Konieczne jest jednak przeprowadzenie dalszej diagnostyki i oznaczenie poziomów FT3 oraz FT4. Dopiero oznaczenie wolnych hormonów pozwala na zdiagnozowanie choroby tarczycy. Stężenia FT3 i FT4 pozostające w granicach normy mogą świadczyć, że zaburzenia w obrębie TSH mają inną niż tarczyca przyczynę, leżącą np. w chorobach autoimmunologicznych.

Wysoki poziom TSH

Wysokie stężenie TSH świadczy najczęściej o problemach związanych z niedoczynnością tarczycy. Przekroczona górna granica normy, a także inne objawy zgłaszane przez pacjenta mogą stanowić przesłankę dla postawienia pełnej diagnozy. Natomiast w przypadkach, gdy objawy nie są jednoznaczne, powinno się oznaczyć stężenie FT4.

Czytaj także:

"TSH norma - jaki jest wynik prawidłowy, a jaki nieprawidłowy tsh?"

https://www.medistore.com.pl/zdrowie/tsh-norma

Medistore Artykuły o zdrowiu TSH wyniki | Jakie są norny TSH