1500 dostępnych wizyt 1500 dostępnych wizyt
3788 lekarzy 3788 lekarzy
1800 badań i usług 1800 badań i usług
Strefa wyjątkowych ofert Strefa wyjątkowych ofert
Mediclub

MediClub – klauzula informacyjna SMS

Aktualizacja: 2.04.2024 (Data dodania: 23.08.2022) 3 minuty
Autor Redakcja Medistore
Autor:
Redakcja Medistore
Treść sprawdzona przez Zespół medyczny
Treść sprawdzona przez:
Zespół medyczny

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych (pacjentów) przystępujących do MediClub w Medicover Sp. z o.o.

     1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Medicover Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa KRS: 000021314 NIP: 525-15-77-627 REGON: 012396508 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez formularz kontaktowy na stronie medicover.pl
 • przez e-mail: dok@medicover.pl
 • telefonicznie: 500 900 500

      2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Medicover sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
 • przez e-mail: IOD@medicover.pl

     3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby:

 • realizować cele związane z obsługą administracyjnego procesu rejestracji osób zainteresowanych dołączeniem do programu MediClub poprzez przesłanie na wskazany przez ciebie numer telefonu linka rejestracyjnego. Podstawą prawną przetwarzania twoich danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

     4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 2 tygodni

     5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, czyli firmom, którym zlecamy wykonywanie usług,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

     6. Przekazywanie danych do Państw Trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

     7. Źródło pozyskania danych

Twoje dane otrzymaliśmy od naszego Partnera w związku z wyrażoną przez Ciebie wolą przystąpienia do programu MediClub.

     8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opierającym się na naszym uzasadnionym interesie (ochrona roszczeń),

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podziel się

facebook icon
x icon
linkedin icon
email icon