1500 dostępnych wizyt 1500 dostępnych wizyt
3788 lekarzy 3788 lekarzy
1800 badań i usług 1800 badań i usług
Strefa wyjątkowych ofert Strefa wyjątkowych ofert
Mediclub
  • Plasowanie produktów – informacja dla Klienta

Plasowanie produktów – informacja dla Klienta

Plasowanie produktów.

„Produkty i usługi dostępne na Platformie plasowane są według poniższych parametrów:

- Plasowanie alfabetyczne – plasowanie odbywa się w oparciu o wszystkie aktywne usługi i produkty posegregowane alfabetycznie,

- Popularność i zainteresowanie usługami lub produktami na Platformie – plasowanie odbywa się na podstawie raportu sprzedaży, skuteczności wyszukiwania oraz ruchu internetowego (za pomocą narzędzi pomiarowych) w oparciu o najczęściej kupowane i wyszukiwane przez użytkowników usługi i produkty.  

- Sezonowość – plasowanie odbywa się ze względu na określony czas, porę roku, sezon lub formalne i nieformalne święta, jakie mają miejsce w ciągu roku.

- Eksponowanie nowo wprowadzonych usług i produktów - plasowanie ma na celu wyróżnienie usług i produktów z nowym potencjałem sprzedażowym oraz zapoznanie użytkownika z nowymi ofertami na sklepie.

- Przedstawienie korzystniejszych dla Użytkowników warunków cenowych produktów lub usług – plasowanie ma na celu zaprezentowanie użytkownikom korzystniejszych warunków cenowych usług zakupionych w zestawach i pakietach, niż tych zakupionych pojedynczo na sklepie

- Kategoryzacja usług i produktów – plasowanie odbywa się w oparciu o segmentację usług i produktów przeznaczonych dla dedykowanej grupy społecznej lub konkretnej grupy usług i produktów (np. przeznaczone dla pań, dla panów, będące przeglądami zdrowia, produktami stomatologicznymi, badaniami diagnostycznymi itp.). Kategoryzacja ma na celu pomóc użytkownikowi w łatwy sposób dotrzeć do usług i produktów, którymi jest zainteresowany w danej chwili.

- Data wejścia na rynek - plasowanie odbywa się w oparciu o wszystkie dostępne usługi i produkty na sklepie posegregowane wg. daty ich aktywacji na platformie sklepu.

Na Platformie udostępniane są wyłącznie produkty i usługi przedsiębiorców w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”