Mediclub

Możesz pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Uzupełnij formularz odstąpienia od umowy dostępny tutaj i wyślij na adres email:
e-dok@medicover.pl
lub listownie na adres:

Medicover Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Medicover Sp. z o.o. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy,  z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia dodatkowym kosztem.

W przypadku skorzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy, gdyż została ona wykonana.

Medistore Zwroty | MediStore