1500 dostępnych wizyt 1500 dostępnych wizyt
3788 lekarzy 3788 lekarzy
1800 badań i usług 1800 badań i usług
Strefa wyjątkowych ofert Strefa wyjątkowych ofert
Mediclub

Spirometria

Spirometria pozwala obiektywnie sprawdzić pojemność płuc oraz ocenić przepływ powietrza w różnorodnych fazach cyklu oddechowego.

W gabinecie

Miejscowość

  • Opis badania
  • Ważane informacje
  • Dokumenty
Opis badania

Spirometria

Spirometria (badanie spirometryczne) umożliwia obiektywną ocenę czynności płuc. Dzięki niej można wcześnie zdiagnozować choroby układu oddechowego i rozpocząć odpowiednie leczenie. Wykonywana jest w celu m.in. określania predyspozycji do wykonywania zawodów, w których praca płuc odgrywa istotną rolę.

Spirometria wykonywana jest zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Należy jednak zaznaczyć, że u młodszych pacjentów przeprowadzenie badania może okazać się niemożliwe ze względu na trudności w wykonywaniu i zrozumieniu przez nie poleceń.

Na czym polega badanie spirometryczne?

Spirometria polega na sprawdzeniu objętości powietrza wydychanego z płuc i wdychanego do płuc oraz na pomiarze szybkości przepływu powietrza przez drogi oddechowe przy różnorodnych fazach cyklu oddechowego. Badanie polega na pomiarze maksymalnej ilości powietrza, które pacjent może nabrać i wypuścić z płuc.

Badanie trwa kilka minut. Jest bezbolesne i nieinwazyjne. Podczas badania pacjent siedzi lub stoi. Nie powinien się garbić. Osoba badana oddycha przez jednorazowy plastikowy ustnik, który ściśle obejmuje ustami. Oddychanie przez nos jest uniemożliwione poprzez zaciśnięcie plastikowego klipsa.

Badanie polega na wykonaniu kilku spokojnych wdechów i wydechów, a następnie na dany przez pielęgniarkę znak nabraniu w płuca maksymalnej ilości powietrza i wypuszczeniu go z płuc poprzez jak najszybszy i jak najdłuższy wydech. Dla uzyskania czytelności i wiarygodności wyników czynność tę powtarza się kilkukrotnie. Pacjent w trakcie badania jest instruowany o wymaganej głębokości i tempie wdechów i wydechów.

Kiedy wykonuje się spirometrię?

badania krwi

Test spirometryczny wykonuje się u pacjentów, u których:

  • podejrzewa się lub stwierdzono astmę oskrzelową,
  • diagnozuje się przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP),
  • występują duszności, świszczący oddech, bóle w klatce piersiowej, wydłużona faza wydechu, sinica,
  • występują cechy rozedmy.

Badanie może być również zlecone pacjentowi:

  • któremu dokucza przewlekły kaszel z dużą ilością wydzieliny,
  • z powracającymi infekcjami. Zwykle wykonuje się tzw. spirometrię podstawową, a czasami również spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela (tzw. próba rozkurczowa).

Zwykle wykonuje się tzw. spirometrię podstawową, a czasami również spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela (tzw. próba rozkurczowa).

Ważane informacje
Dokumenty