Mediclub

Rtg zęba skrzydłowo-zgryzowe

Badanie RTG obrazujące korony zarówno dolnych jak i górnych zębów w odcinku skrzydłowym pozwala na diagnozowanie próchnicy w tym odcinku oraz ocenić powierzchnie styczne zębów. Stosowane jest w stomatologii zachowawczej oraz protetyce.

Rtg zęba skrzydłowo-zgryzowe
Rtg zęba skrzydłowo-zgryzowe

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

Opis produktuarrow

Rtg zęba skrzydłowo-zgryzowe


Na badanie należy stawić się z ważnym skierowaniem oraz poprzednimi wynikami badań, jeśli takie były wykonywane.

Rtg zęba skrzydłowo-zgryzowe - po co się je wykonuje?

Badanie RTG obrazuje korony zarówno dolnych, jak i górnych zębów w odcinku skrzydłowym. Pozwala na diagnozowanie próchnicy w tym odcinku oraz umożliwia ocenę powierzchni stycznych zębów. Dzięki rtg skrzydłowo-zgryzowemu stomatolog może łatwo zdiagnozować rozwój próchnicy w trudno dostępnych miejscach, takich jak np. przestrzenie międzyzębowe.

Jak wygląda badanie RTG zęba skrzydłowo-zgryzowe?

Do jego wykonania niezbędny jest dedykowany pozycjoner, pozwalający na objęcie w polu obrazowania zarówno zębów górnych, jak i dolnych. Pacjent zagryza pozycjoner, w którym umieszczony jest detektor. Lampa skierowana jest pod kątem zerowym, prostopadle do detektora. Zdjęcie ma zastosowanie w stomatologii zachowawczej oraz protetyce.

Czas badania: ok. 20 min.

rtg-w-stomatologii
Przygotowanie do badaniaarrow

Przygotowanie do badania skrzydłowo-zgryzowego RTG zęba

Należy posiadać skierowanie od lekarza na badanie.

Skierowanie powinno zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie,
  • dane pacjenta (imię i nazwisko pacjenta, datę urodzenia, oznaczenie płci, PESEL, adres i miejsce zamieszkania),
  • nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania) w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody
  • cel i uzasadnienie badania,
  • wstępne rozpoznanie kliniczne prowadzenia medycznej procedury radiologicznej,
  • podpis i pieczątkę osoby kierującej na badanie lub zabieg.

Na badanie należy stawić się z poprzednimi wynikami badań, jeśli były wykonywane.

Ważne informacjearrow

Ważne informacje


ważne informacje

Rtg zęba skrzydłowo-zgryzowe - o czym należy pamiętać?

  • Na badanie należy stawić się z ważnym skierowaniem oraz poprzednimi wynikami badań, jeśli takie były wykonywane.

  • Nie zaleca się wykonywania badania RTG u kobiet w ciąży. W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność, zostaną podjęte odpowiednie środki w celu zapewnienia pacjentce maksymalnej ochrony.

  • Okres ważności produktu: 3 miesiące od daty wskazanej w potwierdzeniu zamówienia.

Wyniki

Wynik badania odbiera się od ręki na nośniku danych w formie CD /DVD.

Medistore Stomatologia Rtg zęba skrzydłowo-zgryzowe