Mediclub

Torakochirurg

Torakochirurg to specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej, który zajmuje się operacyjnym (chirurgicznym) leczeniem różnego rodzaju chorób, urazów, a także wad wrodzonych i nabytych w obrębie klatki piersiowej człowieka (z wyjątkiem serca – organem tym zajmują się lekarze z dziedziny kardiologii).

Torakochirurg
Torakochirurg

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

Opis produktuarrow

Torakochirurg

Torakochirurg to specjalista w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej, który zajmuje się operacyjnym (chirurgicznym) leczeniem różnego rodzaju chorób, urazów, a także wad wrodzonych i nabytych w obrębie klatki piersiowej człowieka (z wyjątkiem serca – organem tym zajmują się lekarze z dziedziny kardiologii).

Najczęstszym schorzeniem, z którym mają do czynienia specjaliści torakochirurgii, jest rak płuca, który w Polsce stanowi najczęstszy nowotwór złośliwy u mężczyzn i drugi, co do częstości występowania, u kobiet. Torakochirurdzy współpracują zatem często z onkologami, ale także z pulmonologami i chirurgami naczyniowymi.

Lekarz torakochirurg zajmuje się m.in. rozpoznawaniem i leczeniem:

 • chorób płuc i opłucnej (nowotwory, ropniaki opłucnej, niektóre postacie gruźlicy płuc, ropnie płuc, rozstrzenie oskrzeli),
 • chorób przełyku (zwężenia, nowotwory, uchyłki),
 • chorób śródpiersia (guzy łagodne i złośliwe),
 • chorób przepony (przepukliny przeponowe),
 • wad wrodzonych i urazów ściany i narządów klatki piersiowej.

Do kompetencji torakochirurga, zalicza się także diagnozowanie i leczenie wszelkich uszkodzeń w obrębie klatki piersiowej, takich jak: urazy powstałe np. w wyniku wypadków komunikacyjnych czy oparzeń, rany płuca, stłuczenia płuc, odma, rozerwanie tchawicy, krwotoki, złamania żeber oraz transplantologię, czyli operacje przeszczepiania narządów (np. płuc).

Obecnie, torakochirurgia dynamicznie się rozwija, co jest możliwe dzięki nowym lub udoskonalonym technikom zabiegów, np. w technice krążenia pozaustrojowego oraz w technice endoskopowej, które pozwalają na przeprowadzenie bezpieczniejszych i mniej inwazyjnych zabiegów, co ma duży wpływ na szybszy powrót chorego do zdrowia, sprawności i normalnego funkcjonowania.

Podstawowe informacjearrow
zakres konsultacji

W zakresie konsultacji, lekarz:

 • przeprowadza wywiad i badanie przedmiotowe,
 • przeprowadza pomiar ciśnienia tętniczego,
 • stawia rozpoznania,
 • wystawia skierowania na badania i konsultacje, hospitalizację,
 • przepisuje leki,
 • udziela zaleceń lekarskich,
 • wystawia zwolnienia lekarskie,
 • zdejmuje szwy i zakłada opatrunki,
 • wydaje zaświadczenia/orzeczenia dla celów zdrowotnych.
Medistore Szpital Medicover Torakochirurg