1500 dostępnych wizyt 1500 dostępnych wizyt
3788 lekarzy 3788 lekarzy
1800 badań i usług 1800 badań i usług
Strefa wyjątkowych ofert Strefa wyjątkowych ofert
Mediclub

Migrena - przyczyny, leczenie i objawy migreny

Aktualizacja: 31.10.2023 (Data dodania: 14.08.2019) 5 minut
Autor Redakcja Medistore
Autor:
Redakcja Medistore
Treść sprawdzona przez Zespół medyczny
Treść sprawdzona przez:
Zespół medyczny

Migrena jest dość prężnie rozwijającą się przypadłością cywilizacyjną dziedziczoną genetycznie. Niekiedy towarzyszy jej ból głowy tak mocny, że człowiek nie jest w stanie funkcjonować. To bardzo popularna dolegliwość neurologiczna, która występuje głównie u kobiet. Jakie objawy jej towarzyszą? Jak sobie radzić z migreną?

Spis treści:

 1. Co to jest migrena?
 2. Migrena objawy
 3. Migrena przyczyny
 4. Migrena leczenie
 5. Migrena u dzieci

Co to jest migrena?

Migrena jest chorobą przewlekłą, charakteryzującą się występowaniem napadowych, silnych bólów głowy, którym towarzyszą też inne objawy. Wymaga ona dokładnej diagnostyki, gdyż nie każdy ból głowy to migrena. Termin ten dotyczy wyłącznie tych dolegliwości, które można uznać za tzw. pierwotne bóle głowy. Oznacza to, że ich występowanie nie jest efektem innej choroby.

Migrena, przez wielu pacjentów utożsamiana jest z bólem głowy, gdyż jest to jej najbardziej znany objaw. Należy pamiętać, że choroba ta jest bardziej złożona, dlatego potrzebna jest dokładna diagnostyka medyczna.

Migrena objawy

Objawy migreny to przede wszystkim bardzo intensywny ból głowy. Zazwyczaj jest on zlokalizowany z jednej strony głowy, najczęściej za gałką oczną I skronią, i ma charakter narastający i pulsujący, choć nie jest to regułą. Ponadto, chorobie mogą towarzyszyć także:

 • nasilenie bólu podczas podejmowania nawet najdrobniejszej aktywności fizycznej,
 • występowaniem nudności oraz wymiotów,
 • nadwrażliwość na światło, a czasem także dźwięk oraz zapachy,
 • łzawienie oczu.
 
 

Ponadto u około 25% osób z migrenami pojawia się tzw. aura, czyli przemijające objawy neurologiczne, trwające zwykle nie dłużej niż godzinę, najczęściej są to objawy wzrokowe, takie jak: mroczki, błyski, zniekształcenia obrazu, ubytki pola widzenia. Mogą to być również zaburzenia czuciowe, werbalne lub ruchowe. Aura może poprzedzać ból głowy lub występować w jego trakcie.

Typowy atak migreny składa się z  czterech faz:

 • faza zwiastunów,
 • aura,
 • ból głowy,
 • faza ponapadowa. 

Migrena przyczyny

Czynniki, które odpowiadają za występowanie migreny nie zostały do końca poznane. Wieloletnia obserwacja pozwala przypuszczać, że przyczyna choroby jest bardzo złożona, ale najczęściej wymienia się podłoże genetyczne oraz czynniki środowiskowe.

Niektóre czynniki mogą powodować lub nasilać migrenę (tzw. wyzwalacze bólów migrenowych). Do najczęstszych należą:

 • stres emocjonalny lub odprężenie po stresie,
 • zmiany hormonalne u kobiet,
 • pozostawanie na czczo lub ograniczanie jedzenia,
 • zmiany pogody,
 • zmiany rytmu snu,
 • zapachy (zwłaszcza nieprzyjemne lub silne perfumy),
 • ból karku,
 • światło,
 • alkohol (zwłaszcza czerwone wino i wermut),
 • niektóre pokarmy.

Migrena leczenie

Migrena jest chorobą nieuleczalną. Postępowanie polega na zwalczaniu objawów i łagodzeniu jej przebiegu. Wielu pacjentów, którzy od lat zmagają się z chorobą potrafi doskonale rozpoznać symptomy sygnalizujące wystąpienie ataku.

Leczenie migreny polega w szczególności na:

 • obserwacji prowadzonej przez pacjenta, która może pomóc wytypować potencjalne czynniki wywołujące atak,
 • stosowaniu farmakologii w przypadkach, gdy np. bóle głowy utrzymują się powyżej 3 dni lub ataki występują co najmniej 2 razy w miesiącu i utrudniają pacjentowi normalne funkcjonowanie.
 
 

O włączeniu leczenia decyduje lekarz na podstawie indywidualnej sytuacji pacjenta. Leczenie może polegać na działaniu doraźnym oraz profilaktycznym. W przypadku ataku migreny stosuje się leczenie doraźne.

Gdy konieczne jest zastosowanie odpowiednich leków, podstawą działania jest jak najszybsze ich przyjęcie, ponieważ potrzebny jest czas od momentu przyjęcia leku do jego wchłonięcia. Najczęściej są to leki z grupy NLPZ, czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych, oraz tryptanów.

Leczenie profilaktyczne proponuje się pacjentom z większą liczbą ataków (przynajmniej 4 dni bólowe w ciągu miesiąca), aby zmniejszyć ich częstotliwość lub nasilenie.

W leczeniu profilaktycznym migreny przewlekłej, tzn. między innymi wtedy, gdy bóle głowy występują przynajmniej 8 razy w miesiącu, można także stosować toksynę botulinową, którą podaje się pacjentowi zgodnie z określoną procedurą co trzy miesiące.

Migrena u dzieci

Na migrenę mogą chorować także dzieci, a jej objawy zależą od wieku dziecka. U dzieci i młodzieży ból jest najczęściej obustronny. Towarzyszą mu m.in. nadwrażliwość na światło i dźwięki, nudności, wymioty. U najmłodszych dzieci, które nie potrafią zakomunikować bólu, migrena może objawiać się bladością skóry, nudnościami lub wymiotami, zmniejszoną aktywnością. Jeśli bóle głowy nie ustępują, należy udać się do pediatry dziecięcego w celu zasięgnięcia porady.

 
 

Dowiedz się więcej

"Cryptogenic stroke – patent foramen ovale – migraine with aura: incidental triad or significant relationship? Part II"

https://journals.viamedica.pl/neurologia_neurochirurgia_polska/article/view/60790

"Effectiveness of acupuncture treatment of women with menopausal syndrome applying and not applying hormonal replacement therapy"

https://search.proquest.com/openview/3f282aabaf0534586f8fc2394a253979/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1286340

"Migraine – clinical manifestations and management"

http://www.czytelniamedyczna.pl/1615,migrena-obraz-kliniczny-i-leczenie.html

Podziel się

facebook icon
x icon
linkedin icon
email icon