Mediclub

Tomografia miednicy (bez kontrastu)

Badanie CT miednicy polega na wykonaniu kilku zdjęć przy wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego.

Tomografia miednicy (bez kontrastu)
Tomografia miednicy (bez kontrastu)
+
Cena

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

Opis badaniaarrow

Tomografia miednicy - na czym polega badanie

Badanie tomografii komputerowej miednicy polega na wykonaniu kilku zdjęć przy wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego. Pacjent kładzie się na specjalnym stole, który jest przesuwany do wnętrza aparatu, do tzw. gantry.

We wnętrzu gentry na specjalnej ramie, dookoła ciała pacjenta porusza się lampa wytwarzająca promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie to,przechodząc przez poszczególne tkanki ciała pacjenta, ulega osłabieniu. Stopień osłabienia promieniowania zależy od rodzaju tkanki, np. przechodząc przez kości - fala rentgenowska ulega silnemu osłabieniu, natomiast przechodząc przez powietrze - osłabienie to jest minimalne.

Dzięki temu zjawisku można dobrze zróżnicować między sobą poszczególne tkanki w ciele pacjenta. Dodatkowo, dzięki temu, że lampa rentgenowska poruszając się dookoła ciała człowieka w gantry powoduje naświetlanie pacjenta dokładnie z każdego punktu wokół jego długiej osi, uzyskuje się możliwość otrzymania na monitorze obrazu wybranej warstwy ciała pacjenta.

Powstające obrazy z każdego obrotu lampy wokół ciała pacjenta (360 stopni) są następnie sumowane przez komputer i przedstawiane na monitorze jako obraz struktur anatomicznych z poszczególnej warstwy poprzecznej ciała osoby badanej. Dodatkowo istnieje możliwość tzw. wtórnej obróbki obrazu, polegającej m.in. na ustawieniu i obliczaniu odpowiedniego stopnia szarości obrazu, pomiarów odległości, pola powierzchni, itp. Możliwa jest także tzw. rekonstrukcja obrazu w innej niż poprzeczna płaszczyźnie (np. płaszczyźnie czołowej) lub nawet w obrazach trójwymiarowych.

Podczas badania nie można się poruszać, aby obraz wyszedł ostry i nieporuszony. Należy również usunąć z ubrań oraz ciała wszelkie metalowe przedmioty, które mogą wpływać na jakość uzyskanych obrazów.

Tomografia komputerowa miednicy - kiedy należy wykonać?


Wskazania do badania CT miednicy:

Badanie CT miednicy pozwala na ocenę struktur anatomicznych umiejscowionych w miednicy. Bardzo często wykonuje się badanie miednicy w połączeniu z badaniem jamy brzusznej. Podstawowym wskazaniem do wykonania badania tomografii miednicy jest podejrzenie i ocena przebiegu procesów nowotworowych. Dodatkowo:

  • Powiększone węzły chłonne miednicze
  • Ocena rozległości przerzutów nowotworowych narządów rodnych na narządy sąsiednie
  • Ocena rozległości procesu nowotworowego gruczołu krokowego i ewentualnej ekspansji na narządy sąsiednie
  • Obrazowanie zwapnienia w nerkach, złogów i krwiaków
  • Wykrycie zmian litych i torbielowatych nerek.

UWAGA! W przypadku gdy chcesz wykonać łącznie badania CT jamy brzusznej oraz miednicy należy zarezerwować po jednym terminie z każdego badania, w taki sposób aby te terminy były pod rząd.

tomografia głowy

Konsultant Centrum Medycznego Damiana zadzwoni w ciągu 24 godzin od zakupu w celu umówienia konkretnego terminu badania.

Na badanie proszę przynieść skierowanie oraz potwierdzenie płatności za badanie.

tomografia komputerowa miednicy prywatnie

Przygotowanie do badaniaarrow

Przygotowanie do badania tomografii komputerowej miednicy

Pacjent udający się na badanie tomografii powinien posiadać skierowanie w wersji papierowej od lekarza. Pacjent jest proszony również o przyniesienie ze sobą dokumentacji medycznej (inne poprzednio wykonywane badania CT, USG, RTG, MRI, dokumentację z leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego).

tomografia miednicy

Do badania należy się zgłosić odpowiednio wcześniej (ok. 15-20 min) do recepcji (poziom -1) ze względu na to, że pacjent może zostać poproszony o wypełnienie ankiety (wywiadu) dotyczącego stanu zdrowia (choroby, zażywane leki, uczulenia, stan fizjologiczny, urazy, przebyte operacje).

O rodzaju i zakresie wykonanego badania ostatecznie decyduje lekarz radiolog prowadzący badanie – to on ostatecznie wskazuje, czy badanie powinno być z kontrastem, czy na pewno powinna być badana ta część ciała, a nie inna lub np. dwie. W takich przypadkach konieczne może być wykupienie właściwego badania w placówce oraz wniosek do Medistore o zwrot za zakup niezrealizowanej usługi.

Ważne informacjearrow

Przeciwwskazania do badania CT miednicy:

Przeciwwskazaniem do wykonania CT miednicy jest ciąża lub podejrzenie ciąży, ponieważ promieniowanie może niekorzystnie wpływać na zdrowie płodu. Ponadto należy pamiętać, że badanie CT należy wykonywać tylko w uzasadnionych medycznie przypadkach, ponieważ zbyt częste wykonywanie badania z użyciem promieni rentgenowskich może niekorzystnie wpływać na stan zdrowia pacjenta.

Dlatego też badanie TK jest przeprowadzane tylko pacjentom posiadającym przy sobie w dniu badania skierowanie (ważne 3 miesiące) od lekarza w formie papierowej.

Medistore Badania Badania radiologiczne Tomografia miednicy (bez kontrastu)