1500 dostępnych wizyt 1500 dostępnych wizyt
3788 lekarzy 3788 lekarzy
1800 badań i usług 1800 badań i usług
Strefa wyjątkowych ofert Strefa wyjątkowych ofert
Mediclub

Pulmonolog

Miejscowość

 • W gabinecie
 • Konsultacja telemedyczna
 • Dokumenty
W gabinecie

Lekarz pulmonolog zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem, a także profilaktyką chorób układu oddechowego (np. gruźlicy, POChP – przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, mukowiscydozy, zapalenia płuc, oskrzeli, odmy opłucnowej, pylicy płuc, sarkoidozy).

W zakresie konsultacji lekarz:

 • przeprowadza wywiad i badanie przedmiotowe, 
 • stawia rozpoznania, 
 • udziela zaleceń lekarskich, 
 • przepisuje leki, 
 • wystawia skierowania na badania, konsultacje, hospitalizację, 
 • wystawia zwolnienia lekarskie.

Choć pulmonolodzy są specjalistami w zakresie chorób układu oddechowego, nie ma potrzeby zapisywać się do nich na wizytę z powodu kataru czy kaszlu wynikających z łagodniejszych infekcji dróg oddechowych. Takimi problemami zajmują się lekarze pierwszego kontaktu. Internista podejmuje decyzję o konsultacji z pulmonologiem. Oczywiście można też skorzystać bezpośrednio z porady pulmunologa, jeśli coś nas bardzo niepokoi.

Pacjent jest kierowany do pulmunologa, gdy stwierdza się u niego:

 • przewlekły kaszel, trwający ponad 8 tygodni;
 • chrypkę utrzymująca się ponad 3 tygodnie;
 • duszność (uczucie braku powietrza, trudności w oddychaniu) pojawiającą się już przy niewielkim wysiłku lub w spoczynku,
 • świszczący oddech, kaszel, duszności i ściskanie w klatce piersiowej, mogące świadczyć o astmie oskrzelowej;
 • krwioplucie;
 • zaburzenia oddychania – przyspieszony lub zwolniony, płytki lub pogłębiony oddech, zaburzenia regularności oddechu;
 • podejrzenie choroby zawodowej, np. pylicy płuc;
 • urazy płuc wynikające z obrażeń klatki piersiowej;
 • płyn w jamie opłucnej;
 • nawracające zapalenia płuc;
 • chrapanie, nadmierna senność dzienna, przewlekłe zmęczenie, nocny lub poranny ból głowy; częste oddawanie moczu w nocy, duszność podczas wysiłku świadczące o hipowentylacji i hipoksemii czasie snu.

Do pulmonologa dziecięcego trafiają natomiast dzieci, m.in.:

 • z wadami wrodzonymi;
 • chorobami genetycznymi (np. mukowiscydozą);
 • schorzeniami układu oddechowego, np. z nawracającymi infekcjami oraz przewlekłym kaszlem;
 • z podejrzeniem alergii;
 • z ciałem obcym w drogach oddechowych.

Lekarz pulmunolog może zlecić, m.in.:

 • nieinwazyjne badania czynnościowe, dostarczające informacji o stanie funkcjonowania układu oddechowego, przede wszystkim oskrzeli i płuc; np. spirometrię pozwalającą określić wydolność płuc, sercowo-płucny test wysiłkowy, test 6-minutowego marszu;
 • zdjęcie radiologiczne (rtg) klatki piersiowej;
 • próby prowokacyjne z histaminą albo metacholiną – badanie pozwalające ocenić, czy i jak układ oddechowy reaguje na różne czynniki;
 • badanie snu (polisomnografię);
 • bronchoskopię;
 • badania krwi.

W przypadku chęci znalezienia specjalisty, który posługuje się językiem obcym polecamy zapoznanie się z profilem danego lekarza. Wystarczy z listy grafików powyżej kliknąć w nazwisko specjalisty oraz przejść na szerszy opis lekarza, który będzie zawierał informacje na temat języków obcych. Jeżeli lekarz nie ma widocznych dodatkowych języków oznacza to, iż posługuje się wyłącznie językiem polskim.

Jeśli zauważyłeś u siebie objawy zakażenia SARS-CoV-2 zamów konsultację telemedyczną wybierając zakładkę Umów wizytę/Konsultacje telemedyczne.

 

Konsultacja trwa 15 minut.

Na wizytę należy stawić się nie później niż 15 minut przed jej rozpoczęciem.

Realizacja usługi jest możliwa jedynie w placówce medycznej wskazanej podczas zakupu.

Konsultacja telemedyczna
Dokumenty