Mediclub

Immunolog (osoby z problemem niepłodności) - konsultacja telemedyczna

Konsultacja immunologa dla wszystkich osób, które zmagają się z problemem niepłodności: niemożnością zajścia w ciążę mimo regularnego współżycia bez zabezpieczenia, niepowodzeniami zabiegowych form leczenia niepłodności, poronieniami w wywiadzie (przynajmniej 2 poronienia we wczesnym etapie ciąży, utrata ciąży po pierwszym trymestrze z niewyjaśnionych przyczyn).

Immunolog (osoby z problemem niepłodności) - konsultacja telemedyczna
Immunolog (osoby z problemem niepłodności) - konsultacja telemedyczna
+
Cena
Cena dla członków Mediclub Mediclub

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

Opis usługiarrow

Konsultacja telemedyczna jest świadczona tylko dla pacjentów przebywających aktualnie na terenie Polski.

W zakresie konsultacji lekarz immunolog przeprowadzi wywiad lekarski, oceni wykonane dotychczas badania laboratoryjne, udzieli zaleceń lekarskich, w tym zaplanuje dalszą ewentualną diagnostykę oraz odpowie na pytania dotyczące procesu leczenia niepłodności w odniesieniu do aspektów immunologicznych.

Immunolog to lekarz zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem pierwotnych i wtórnych zaburzeń odporności. Część z nich ma znaczący wpływ na płodność w kontekście samego zapłodnienia, jak również utrzymania ciąży przez cały okres jej trwania.

Z immunologiem warto skonsultować się w przypadku:

 • niemożności zajścia w ciążę mimo regularnego współżycia bez zabezpieczenia,
 • niepowodzenia zabiegowych form leczenia niepłodności (inseminacji, in vitro),
 • poronienia w wywiadzie (przynajmniej 2 poronienia we wczesnym etapie ciąży, utrata ciąży po pierwszym trymestrze z niewyjaśnionych przyczyn).

Drogi Pacjencie/Droga Pacjentko,

z konsultacji telemedycznej może skorzystać każda osoba pełnoletnia, bez względu na wcześniejszą historię leczenia. Należy jednak pamiętać, iż rezerwując taką usługę, kupujesz konsultację telemedyczną, a nie wizytę w konkretnej klinice leczenia niepłodności InviMed. Miasta, które wyświetlają się w powyższej informacji, wskazują jedynie miejsce pracy lekarza.

Usługi medyczne świadczone są przez klinikę InviMed w formie telemedycznej w okresie występowania stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zastrzegamy sobie jednak prawo zmiany sposobu ich udzielania w przypadku, gdy stan epidemii ustanie lub gdy w konkretnym przypadku względy medyczne uzasadniać będą konieczność bezpośredniego kontaktu z Pacjentem.

Pozostałe istotne informacje:

 1. Po zaksięgowaniu wpłaty za konsultację, konsultant infolinii klinik leczenia niepłodności InviMed skontaktuje się, korzystając ze wskazanego w formularzu rejestracyjnym numeru telefonu, w celu zarezerwowania terminu konsultacji telefonicznej lub jej potwierdzenia, jeśli termin został zarezerwowany wcześniej.
 2. Godzina zarezerwowanej konsultacji telefonicznej jest orientacyjna – lekarz będzie kontaktował się w przedziale +/- 15 minut od godziny wskazanej wizyty.
 3. Połączenie telefoniczne inicjuje lekarz, który podejmie trzy próby połączenia w odstępie 1-2 minut z numeru 500900887. W przypadku utraty połączenia, lekarz ponownie wykona próbę nawiązania rozmowy telefonicznej.
 4. Jeśli Pacjent nie przełoży lub nie odwoła konsultacji oraz kiedy lekarzowi trzykrotnie nie uda się nawiązać połączenia, konsultację uznaje się za odbytą, co oznacza brak możliwości zwrotu środków wpłaconych celem odbycia konsultacji.
 5. Połączenia są nagrywane.
 6. W momencie połączenia od lekarza Pacjent usłyszy automatyczny komunikat z informacją o połączeniu z lekarzem w celu realizacji konsultacji telefonicznej. Następnie lekarz poprosi o podanie podstawowych danych osobowych łącznie z numerem PESEL w celu weryfikacji tożsamości.
 7. Czas trwania konsultacji telefonicznej trwa maksymalnie 20 (dwadzieścia) minut.
 8. W ramach konsultacji telefonicznej lekarz udziela informacji i zaleceń dotyczących jedynie Pacjenta, dla którego została zarezerwowana usługa.
 9. W ramach wykonywania konsultacji telefonicznej lekarz może wystawić e-receptę w postaci elektronicznej na lek, którego zastosowanie uznał za zasadne po przeprowadzeniu badania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W przeciwnym wypadku użytkownikowi zostanie zaproponowana wizyta w klinice leczenia niepłodności InviMed w celu przeprowadzenia badania fizykalnego. Decyzję o wypisaniu recepty zawsze podejmuje lekarz udzielający konsultacji telefonicznej. Lekarz nie wystawi recepty na substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Po wystawieniu recepty lekarz wskaże użytkownikowi kod dostępu, umożliwiający wraz z numerem PESEL realizację recepty.
 10. W ramach konsultacji telefonicznej, lekarz nie może:
  • wystawić orzeczenia lub zaświadczenia, w szczególności zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny;
  • umówić terminu wizyty, czy terminu udzielenia innego świadczenia zdrowotnego w klinice leczenia niepłodności InviMed (w tym celu proszę o kontakt z infolinią pod numerem: 500 900 888).
 11. W ramach wykonywania usługi telemedycznej lekarz może zalecić odbycie przez użytkownika wizyty w zakładzie leczniczym, wezwanie pogotowia lub uzyskanie pomocy medycznej w innym podmiocie leczniczym lub innej instytucji.
Zakres telekonsultacjiarrow

W ramach konsultacji telefonicznej, lekarz immunolog:

 • przeprowadzi wywiad lekarski,
 • oceni wykonane dotychczas badania laboratoryjne,
 • udzieli zaleceń lekarskich, w tym zaplanuje dalszą ewentualną diagnostykę,
 • odpowie na pytania dotyczące procesu leczenia niepłodności w odniesieniu do aspektów immunologicznych.

Lekarz może również:

 • przepisać leki (wystawić e-receptę),
 • wydać zalecenia odnośnie konieczności wykonania badań.
Medistore Umów wizytę Konsultacje telemedyczne Immunolog (osoby z problemem niepłodności) - konsultacja telemedyczna