Mediclub

Konsultacja genetyczna przed badaniem CGT

Konsultacja genetyczna CGT dla pacjentów chcących przystąpić do badania genetycznego – testu CGT.

Konsultacja genetyczna przed badaniem CGT
Konsultacja genetyczna przed badaniem CGT
+
Cena
Cena dla członków Mediclub Mediclub

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

Opis produktuarrow

Konsultacja genetyczna CGT


lekarz genetyk cgt

Podczas konsultacji lekarz genetyk dokładnie wyjaśni:

 • na czym polega test CGT,
 • jak wygląda jego przebieg,
 • jak będzie wyglądał wynik badania,

Lekarz przeprowadzi również wywiad medyczny, a na podstawie uzyskanych informacji zarekomenduje wariant testu CGT, który będzie najbardziej odpowiedni.

W niektórych sytuacjach, lekarz genetyk może podjąć decyzję o skierowaniu pacjentów na innego rodzaju badanie genetyczne.

Konsultacja genetyczna CGT jest obligatoryjnym etapem dla pacjentów chcących przystąpić do badania genetycznego dla par starających się o dziecko – testu CGT.

Czym jest test CGT ?

Jest to badanie zgodności genetycznej przeznaczone dla par starających się o dziecko. pozwala ono wykryć recesywne mutacje genetyczne, mogące powodować choroby u potomstwa.

Test CGT rekomendowany jest na każdym etapie starań o dziecko - także w trakcie starań naturalnych oraz podczas leczenia technikami wspomaganego rozrodu.

Drogi Pacjencie/Droga Pacjentko,

z konsultacji telemedycznej może skorzystać każda osoba pełnoletnia przebywająca na terenie Polski bez względu na wcześniejszą historię leczenia. Należy jednak pamiętać, iż rezerwując taką usługę, kupujesz konsultację telemedyczną, a nie wizytę w konkretnej klinice leczenia niepłodności InviMed. Miasta, które wyświetlają się w powyższej informacji, wskazują jedynie miejsce pracy lekarza.

Usługi medyczne świadczone są przez klinikę InviMed w formie telemedycznej w okresie występowania stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zastrzegamy sobie jednak prawo zmiany sposobu ich udzielania w przypadku, gdy stan epidemii ustanie lub gdy w konkretnym przypadku względy medyczne uzasadniać będą konieczność bezpośredniego kontaktu z Pacjentem.

Pozostałe istotne informacje:

 1. Po zaksięgowaniu wpłaty za konsultację, konsultant infolinii klinik leczenia niepłodności InviMed skontaktuje się, korzystając ze wskazanego w formularzu rejestracyjnym numeru telefonu. Podczas rozmowy konsultant umówi termin konsultacji telefonicznej lub potwierdzi go, jeśli został zarezerwowany wcześniej.
 2. Godzina zarezerwowanej konsultacji telefonicznej jest orientacyjna – lekarz będzie kontaktował się w przedziale +/- 15 minut od godziny wskazanej wizyty.
 3. Połączenie telefoniczne inicjuje lekarz, który podejmie trzy próby połączenia w odstępie 1-2 minut z numeru 500900887 . W przypadku utraty połączenia, lekarz ponownie wykona próbę nawiązania rozmowy telefonicznej.
 4. Czas trwania konsultacji telefonicznej dla pary wynosi maksymalnie 30 minut, a w przypadku zgłoszenia chęci odbycia takiej konsultacji indywidualnie przez każdego z pacjentów, wizyty trwają maksymalnie po 15 minut każda (łączny koszt konsultacji nie ulega zmianie).
 5. Jeśli Pacjent nie przełoży lub nie odwoła konsultacji oraz kiedy lekarzowi trzykrotnie nie uda się nawiązać połączenia, konsultację uznaje się za odbytą, co oznacza brak możliwości zwrotu środków wpłaconych celem odbycia konsultacji.
 6. Połączenia są nagrywane.
 7. W momencie połączenia od lekarza Pacjent/Pacjenci usłyszy/-ą automatyczny komunikat z informacją o połączeniu z lekarzem w celu realizacji konsultacji telefonicznej. Następnie w celu weryfikacji tożsamości lekarz poprosi o podanie podstawowych danych osobowych łącznie z numerem PESEL.
 8. W ramach konsultacji telefonicznej lekarz udziela informacji i zaleceń dotyczących jedynie Pacjenta, dla którego została zarezerwowana usługa.
 9. W ramach wykonywania konsultacji telefonicznej lekarz może wystawić e-receptę w postaci elektronicznej na lek, którego zastosowanie uznał za zasadne po przeprowadzeniu badania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W przeciwnym wypadku użytkownikowi zostanie zaproponowana wizyta w klinice leczenia niepłodności InviMed w celu przeprowadzenia badania fizykalnego. Decyzję o wypisaniu recepty zawsze podejmuje lekarz udzielający konsultacji telefonicznej. Lekarz nie wystawi recepty na substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Po wystawieniu recepty lekarz wskaże użytkownikowi kod dostępu, umożliwiający wraz z numerem PESEL realizację recepty.
 10. W ramach konsultacji telefonicznej, lekarz nie może:
  • wystawić orzeczenia lub zaświadczenia, w szczególności zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny;
  • umówić terminu wizyty, czy terminu udzielenia innego świadczenia zdrowotnego w klinice leczenia niepłodności InviMed (w tym celu proszę o kontakt z infolinią pod numerem: 500 900 888).
 11. W ramach wykonywania usługi telemedycznej lekarz może zalecić odbycie przez użytkownika wizyty w zakładzie leczniczym, wezwanie pogotowia lub uzyskanie pomocy medycznej w innym podmiocie leczniczym lub innej instytucji.
Ważne informacjearrow

Ważne informacje

ważne informacje
 1. Wybierz miasto i Klinikę leczenia niepłodności Invimed, w której będze realizowana konsultacja telemedyczna.
 2. Dodaj konsultację do koszyka i opłać zamówienie.
 3. Na podany w zamówieniu adres e- mail otrzymasz potwierdzenie, że usługa jest już aktywna.
 4. Masz 3 miesiące na wykonanie badania.
 5. W celu umówienia konsultacji zadzwoń na nr tel.500 900 888 lub poczekaj na kontakt ze strony konsultanta infolinii.

Czas trwania konsultacji telefonicznej dla pary wynosi 30 minut, a w przypadku odbycia takiej konsultacji indywidualnie czas wizyty wynosi 2 razy po 15 minut (koszt konsultacji nie ulega zmianie).

Medistore Badania genetyczne Badanie genetyczne Konsultacja genetyczna przed badaniem CGT