1500 dostępnych wizyt 1500 dostępnych wizyt
3788 lekarzy 3788 lekarzy
1800 badań i usług 1800 badań i usług
Strefa wyjątkowych ofert Strefa wyjątkowych ofert
Mediclub

Test Panorama

Test Panorama: chromosomy 13, 18, 21, X i Y; triploidia

Wybierz miasto

od 1986,00 zł Mediclub logo Mediclub logo od 1886,70 zł

 • Opis badania
 • Korzyści z testu Panorama
 • Jak wykonać?
Opis badania

Panorama – badanie prenatalne

Test Panorama to nieinwazyjne, bezpieczne, przesiewowe badanie prenatalne.

Test Panorama pozwala określić ryzyko częstych wad genetycznych spowodowanych przez dodatkowe lub brakujące chromosomy w DNA dziecka:

1. Zespół Downa (trisomia 21)
2. Zespół Edwardsa (trisomia 18)
3. Zespół Patau (trisomia 13)
4. Triploidalność
5. Nieprawidłowości chromosomu płciowego:

 • zespół Turnera (monosomia X)

 • zespół Klinefeltera (XXY)

 • zespół Jacobsa (XYY)

 • zespół potrójnego X (XXX).

Triploidalność to nieprawidłowość chromosomowa bardzo często prowadząca do obumarcia płodu, związana z poważnymi wadami wrodzonymi i stanem przedrzucawkowym. Porody odbywają się niezwykle rzadko.

Badanie Panorama można wykonać po zakończeniu 9. tygodnia ciąży, aż do dnia porodu.

Przed wykonaniem testu Panorama konieczne jest wykonanie badania USG ukierunkowanego na ocenę liczby płodów oraz wieku ciążowego, dlatego też optymalne jest wykonanie testu Panorama po pierwszym USG prenatalnym (11-14. tydzień ciąży).

W niewielkim odsetku przypadków uzyskanie z próbki krwi informacji dostatecznych do określenia dokładnego wyniku może nie być możliwe. W takim przypadku może być konieczne pobranie drugiej próbki krwi. Zdarza się to częściej w przypadku ciąż u pacjentek z otyłością.

Test Panorama jest przeznaczony dla ciężarnych kobiet, niezależnie od wieku, z wyjątkiem kobiet w przypadku:

 • ciąż mnogich większych niż 2 płody,

 • obumarcia jednego z bliźniąt,

 • bliźniaków poczętych z pomocą surogatki lub dawcy komórki jajowej,

 • ciąży po przeszczepie szpiku kostnego,

 • mniej niż 6 miesięcy po przetoczeniu krwi,

 • przed zakończeniem 9. tygodnia ciąży.

Możesz rozważyć wykonanie testu Panorama po konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym ciążę, aby podjąć świadomą decyzję.

Czy test Panorama to to samo co test PAPP-A?

Nie. Test Panorama bada frakcje DNA płodowego obecne w krwi matki, a test PAPP-A opiera się na ocenie poziomu białka PAPP-A, wolnej podjednostki β-hCG i obrazie przezierności karkowej widocznym w badaniu USG. Test Panorama może być kolejnym etapem diagnostyki płodu, gdy ryzyko w teście Pappa wyniesie pomiędzy 1:100 a 1:1000.

Dodatkowe informacje

Test Panorama jest badaniem genetycznym, nie diagnostycznym, to znaczy nie stwierdza wystąpienia choroby genetycznej u dziecka, ale ocenia ryzyko jej wystąpienia. Test opiera się na badaniu frakcji DNA płodowego, które jest obecne w krwiobiegu matki. Pobraną próbkę krwi poddaje się analizie, czy istnieją zmiany genetyczne, które mogłyby wpłynąć na stan zdrowia dziecka.

Test Panorama jest uzupełnieniem badań przesiewowych I trymestru ciąży, w tym USG, które powinny zostać wykonane zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Proces wykonania badania w placówkach Centrum Medycznego Damiana:

Aby wykonać badanie, potrzebne jest skierowanie oraz formularz zgody pacjenta. Oba wystawia i wypełnia lekarz prowadzący ciążę

Po zakupie badania Pacjentka z wypełnionymi dokumentami udaje się na pobranie krwi w godzinach pracy punktu pobrań. Zapraszamy na pobranie z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Czas oczekiwania na wynik to 10 dni roboczych. Wyniki przychodzą w formie papierowej i są odbierane przez pacjentkę w punkcie wydawania wyników.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z infolinią: 22 566 22 22

Korzyści z testu Panorama
Jak wykonać?