Mediclub

Rtg cefalometryczne

Badanie RTG czaszki pozwala ocenić zgryz Pacjenta oraz pobrać wymiary niezbędne przy wyborze aparatu ortodontycznego.

Rtg cefalometryczne
Rtg cefalometryczne

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

Opis produktuarrow

Rtg cefalometryczne


Na badanie należy stawić się z ważnym skierowaniem oraz poprzednimi wynikami badań, jeśli takie były wykonywane.

Jego celem jest diagnostyka wad zgryzu i określenie potrzeb ortodontycznych. Obrazuje czaszkę, tkanki miękkie i twarde twarzy, okolice podniebienia i zatok przynosowych. RTG cefalometryczne najczęściej wykonywane jest w projekcji bocznej. Dzięki takiej diagnostyce możliwe jest pobranie wymiarów niezbędnych przy wyborze i doborze aparatu ortodontycznego.

Jak wygląda badanie cefalometryczne?

Wykonywane jest z użyciem cefalostatu w pozycji stojącej, płaszczyzna Frankfurcka jest ułożona poziomo względem podłogi. Pacjent zaciska zęby w trakcie badania, przy czole Pacjenta umieszcza się specjalną linijkę ze skalą pozwalającą ortodoncie dokonać obliczeń.

Czas badania: ok. 20 min.

Jeśli potrzebujesz bardziej kompleksowego badania, które zobrazuje również obszar szczęki, żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych - wybierz pakiet badań RTG pantomograficzne + cefalometryczne.

rtg-w-stomatologii
Przygotowanie do badaniaarrow

Przygotowanie do badania RTG cefalometrycznego:

Należy posiadać skierowanie od lekarza na badanie.

Skierowanie powinno zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie,
  • dane pacjenta (imię i nazwisko pacjenta, datę urodzenia, oznaczenie płci, PESEL, adres i miejsce zamieszkania),
  • nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania) w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody
  • cel i uzasadnienie badania,
  • wstępne rozpoznanie kliniczne prowadzenia medycznej procedury radiologicznej,
  • podpis i pieczątkę osoby kierującej na badanie lub zabieg.

Na badanie należy stawić się z poprzednimi wynikami badań, jeśli były wykonywane.

Ważne informacjearrow

Ważne informacje


ważne informacje

Rtg cefalometryczne - o czym należy pamiętać?

  • Na badanie należy stawić się z ważnym skierowaniem oraz poprzednimi wynikami badań, jeśli takie były wykonywane.

  • Nie zaleca się wykonywania badania RTG u kobiet w ciąży. W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność, zostaną podjęte odpowiednie środki w celu zapewnienia pacjentce maksymalnej ochrony.

  • Okres ważności produktu: 3 miesiące od daty wskazanej w potwierdzeniu zamówienia.

Wyniki

Wynik badania odbiera się od ręki na nośniku danych w formie CD /DVD.

Medistore Stomatologia Rtg cefalometryczne