Mediclub

Rtg pantomograficzne + cefalometryczne

Pakiet badań pozwalający na diagnostykę obszaru szczęki, żuchwy, stawów skroniowo- żuchwowych oraz zatok szczękowych.

Rtg pantomograficzne + cefalometryczne
Rtg pantomograficzne + cefalometryczne

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

Opis produktu

Pakiet diagnostyczny pantomogram + cefalometria

Badanie RTG pantomograficzne: obrazujące obszar szczęki, żuchwy, stawów skroniowo- żuchwowych oraz zatok szczękowych. Pozwala na ogólną ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, obrazuje zarówno tkanki twarde oraz miękkie w obrębie jamy ustnej, pozwala na wczesne wykrycie schorzeń. Wykonywane jest za pomocą Pantomografu w pozycji stojącej. Płaszczyzna Frankfurcka ułożona jest poziomo względem podłogi, Pacjent zagryza specjalny zagryzak (lub gąbkę w przypadku Pacjentów bezzębnych) by oddzielić na obrazie szczękę od żuchwy, aby struktury się nie nakładały i pozwoliły prawidłowo ocenić stan koron zębów.

Badanie RTG cefalometryczne: badanie czaszki w projekcji lateralnej lub PA, pozwala ocenić zgryz Pacjenta oraz pobrać wymiary niezbędne przy wyborze aparatu ortodontycznego. Wykonywana jest z użyciem cefalostatu w pozycji stojącej, płaszczyzna Frankfurcka jest ułożona poziomo względem podłogi. Pacjent zaciska zęby w trakcie badania, przy czole Pacjenta umieszcza się specjalną linijkę ze skalą pozwalającą Ortodoncie dokonać obliczeń.

Czas badania: ok. 20 min.

rtg_w_stomatologii
Przygotowanie do badania

Przygotowanie do badania RTG pantomograficznego + cefalometrycznego:

Należy posiadać skierowanie od lekarza na badanie.

Skierowanie powinno zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie,
  • dane pacjenta (imię i nazwisko pacjenta, datę urodzenia, oznaczenie płci, PESEL, adres i miejsce zamieszkania),
  • nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania) w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody
  • cel i uzasadnienie badania,
  • wstępne rozpoznanie kliniczne prowadzenia medycznej procedury radiologicznej,
  • podpis i pieczątkę osoby kierującej na badanie lub zabieg.

Na badanie należy stawić się z poprzednimi wynikami badań, jeśli były wykonywane.

Ważne informacje

Ważne informacje


ważne informacje
  • Na badanie należy stawić się z ważnym skierowaniem oraz poprzednimi wynikami badań, jeśli takie były wykonywane.

  • Nie zaleca się wykonywania badania RTG u kobiet w ciąży. W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność, zostaną podjęte odpowiednie środki w celu zapewnienia pacjentce maksymalnej ochrony.

  • Okres ważności produktu: 3 miesiące od daty wskazanej w potwierdzeniu zamówienia.

Wyniki

Wynik badania odbiera się od ręki na nośniku danych w formie CD /DVD.

Medistore Stomatologia Rtg pantomograficzne + cefalometryczne