Mediclub

Cukrzyca objawy - jakie są symptomy i rodzaje cukrzycy?

Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, w przebiegu której obserwuje się nieprawidłowe wartości stężenia glukozy we krwi pacjenta. Problemy ze stężeniem glukozy spowodowane są nieprawidłowościami w wydzielaniu hormonu, jakim jest insulina, lub niewłaściwym jej wykorzystywaniem przez organizm. Za wydzielanie insuliny w organizmie człowieka odpowiada trzustka. Jakie są objawy cukrzycy?

objawy cukrzycy
Spis treści: 
 1. Czym jest cukrzyca?
 2. Rodzaje cukrzycy

Czym jest cukrzyca?

Cukrzyca to choroba metaboliczna, polegająca na nieprawidłowym wydzielaniu się insuliny. Podobnie jak inne choroby, wywołuje u człowieka pewne objawy, które mogą pośrednio świadczyć o tym, że u pacjenta występuje problem z wydzielaniem insuliny.

Najbardziej charakterystyczne objawy cukrzycy to:
 • wzmożone pragnienie, 
 • zwiększony apetyt, 
 • częste oddawanie moczu, 
 • spadek masy ciała, 
 • uczucie ogólnego osłabienia, 
 • senność. 
cukrzyca

Wystąpienie wymienionych objawów powinno zostać skonsultowane z lekarzem prowadzącym, który w oparciu o wywiad z pacjentem, może zlecić wykonanie badań krwi, w tym badanie glukozy we krwi pacjenta. Sprawdzenie poziomu cukru pozwala potwierdzić bądź wykluczyć chorobę. W trakcie wizyty u lekarza specjalisty do spraw cukrzycy dowiesz się jakie są przyczyny cukrzycy

U pacjentów najczęściej stwierdza się cukrzycę typu II, choruje na nią największy odsetek pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą. 

Objawy cukrzycy typu II to, oprócz już wymienionych objawów to:

 • trudne gojenie się ran (nawet małe skaleczenia goją się długo), 
 • problemy w obrębie pęcherza moczowego 
 • częste jego infekcje pęcherza moczowego, 
 • zapalenia skóry,
 • świąd skóry,
 • ogólne stany zapalne.

Rodzaje cukrzycy

W obrębie jednostki chorobowej, jaką jest cukrzyca, wyróżnia się kilka jej typów. Ich rozróżnienie jest konieczne, ponieważ grupuje pewne typy choroby.
 
Wyróżnia się następujące rodzaje cukrzycy:

 • cukrzyca typu I,
 • cukrzyca typu II,
 • cukrzyca noworodkowa utrwalona,
 • cukrzyca MODY,
 • cukrzyca wtórna,
 • cukrzyca ciążowa.

Cukrzyca typu I

Cukrzyca typu I dotyka przede wszystkim dzieci. Pierwsze objawy cukrzycy typu I obserwowane są zazwyczaj między 10. a 14. rokiem życia. U podstaw choroby leży zniszczenie komórek β trzustki, które odpowiadają za produkcję insuliny, przez przeciwciała, zwane autoprzeciwciałami. Przeciwciała te powodują niszczenie komórek własnych organizmu, które w medycynie określane jest mianem autoagresji. W wyniku procesu niszczone są komórki trzustki, a przez to nie jest wytwarzana insulina.

Cukrzyca typu II

Najczęściej występującym w ostatnich latach rodzajem cukrzycy jest cukrzyca typu II. Duże znaczenie dla rozwoju tej choroby mają czynniki środowiskowe, takie jak dieta, tryb życia, ale również nadmierne spożywanie alkoholu czy palenie papierosów. W obrębie cukrzycy typu II rozróżnia się dwa rodzaje choroby. Pierwsza z nich polega na upośledzeniu funkcji wydzielania insuliny, natomiast w drugim przypadku jest to tzw. insulinooporność.

Cukrzyca noworodkowa utrwalona

Jest to rodzaj cukrzycy, który występuje już w pierwszym miesiącach życia dziecka. Przyczyny wystąpienia cukrzycy noworodkowej to przyczyny genetyczne, które powodują bardzo duże ograniczenie w produkcji insuliny przez trzustkę.

Cukrzyca MODY

Cukrzyca MODY jest to specyficzny rodzaj cukrzycy, który diagnozowany jest niezwykle rzadko. Cukrzyca MODY, nazywana jest również graniczną postacią cukrzycy, ze względu na fakt, że łączy w sobie charakterystyczne czynniki dla cukrzycy I i II typu.

Podobnie jak cukrzyca typu I występuje u pacjentów w młodym wieku, jednak przebieg procesu chorobowego jest bardzo zbliżony do w zakresie objawów klinicznych do cukrzycy typu II. Jest to rodzaj cukrzycy o podłożu genetycznym. Obserwowane są mutacje w obrębie pojedynczych genów, odpowiadających za wydzielanie przez organizm insuliny.

Cukrzyca wtórna

Pod pojęciem cukrzycy wtórnej rozumieć należy zaburzenia gospodarki węglowodanowej, które spowodowane są różnymi czynnikami. Czynniki te pogrupować można na trzy podstawowe kategorie:

 • wynikające z chorób trzustki (w tym ostre lub przewlekłe zapalenie trzustki, urazy trzustki, stan po częściowej bądź całkowitej resekcji trzustki, nowotwory trzustki, mukowiscydoza lub hemochromatoza), 
 • czynniki wywołane zaburzeniami endokrynologicznymi, 
 • jako skutek stosowania niektórych leków.

Cukrzyca ciążowa

Jest to rodzaj cukrzycy, który diagnozowany jest u kobiet ciężarnych, zazwyczaj pomiędzy 24. a 28. tygodniem ciąży. Cukrzyca ciążowa to zaburzenie w zakresie tolerancji węglowodanów, które wywołuje u kobiety ciężarnej zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Zazwyczaj cukrzyca ciążowa mija samoistnie po porodzie.

Dowiedz się także:

"First UK survey of paediatric type 2 diabetes and MODY"

https://adc.bmj.com/content/89/6/526.short

Medistore Artykuły o zdrowiu Cukrzyca objawy | MediStore