Kreatynina w surowicy

Kreatynina powstaje w trakcie przemian metabolicznych w mięśniach szkieletowych człowieka. Jest produktem rozpadu kreatyny, która wykorzystywana jest w mięśniach jako nośnik energii. Kreatynina jest wydalana z organizmu razem z moczem.

kreatynina w surowicy
Spis treści:

  1. Badanie kreatyniny - w jaki sposób się je przeprowadza?
  2. Przyjęte normy kreatyniny
  3. Wynik kreatyniny nieprawidłowy – o czym świadczy?

Badanie kreatyniny - w jaki sposób się je przeprowadza?

Badanie kreatyniny może być przeprowadzane na dwa sposoby. Najbardziej popularnym i najczęściej stosowanym jest ocena stężenia kreatyniny w surowicy krwi. Badanie wykonywane jest po odpowiednim przygotowaniu pacjenta. Nie wymaga hospitalizacji ani innych specjalistycznych czynności, pacjent musi mieć jednak świadomość, że dzień przed badaniem powinien zrezygnować z intensywnego wysiłku fizycznego. Jest to o tyle ważne, że kreatynina powstaje właśnie na skutek wysiłku fizycznego.

Kreatyna - gdzie występuje?

Kreatyna, występująca w mięśniach, jest nośnikiem energii. Podczas aktywności fizycznej ulega rozpadowi, którego produktem ubocznym jest właśnie kreatynina. Jeżeli pacjent w dniu poprzedzającym badanie nie zrezygnuje z intensywnych ćwiczeń, wyniki mogą wyjść nieprawidłowo.

Ponadto przed pobraniem krwi pacjent powinien być na czczo, czyli powstrzymać się od jedzenia co najmniej 8 godzin przed planowanym badaniem, a niektóre laboratoria zalecają nawet dłuższą, bo 12-godzinną przerwę. Tuż przed badaniem dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody. Zaleca się także, aby dzień przed badaniem nie spożywać bardzo obfitych i tłustych posiłków. Należy również zrezygnować z alkoholu.

Ze względu na fakt, że kreatynina wydalana jest z organizmu człowieka wraz z moczem, możliwe jest zbadanie jej stężenia również na podstawie analizy próbki moczu, jednak ten rodzaj badania jest powszechny, gdyż wymaga zebrania całej dobowej próbki moczu.

Wykonaj badanie kreatyniny - sprawdź poziom kreatyniny we krwi.

Przyjęte normy kreatyniny

To, że wyniki badania kreatyniny należy skonsultować z lekarzem prowadzącym jest oczywiste. Przyjęte i ustalone wartości referencyjne nie uwzględniają bowiem indywidualnej sytuacji zdrowotnej danego pacjenta oraz jego historii chorobowej. Wyniki należy zawsze pokazać lekarzowi prowadzącemu.

Należy zaznaczyć, że inne normy kreatyniny w surowicy przyjęte zostały dla kobiet, inne dla mężczyzn, a jeszcze inne dla dzieci przed ukończeniem przez nie piątego roku życia. Przyjmuje się, że normy te wynoszą odpowiednio 62–106 µmol/l u mężczyzn, 44–80 µmol/l u kobiet oraz 21–36 µmol/l u dzieci przed piątym rokiem życia. Średnio przyjmuje się dla osób dorosłych wartości w zakresie: 53–115 µmol/l (0,6–1,3 mg/dl).

Wartości referencyjne mogą się różnić w zależności od laboratorium, z powodu np. rodzaju aparatury lub użytej metody.

Sprawdź swoje normy kreatyniny - wykonaj badanie kreatyniny.

Wynik kreatyniny nieprawidłowy – o czym świadczy?

Odchylenia od normy kreatyniny dotyczą przekroczenia zarówno dolnej, jak i górnej granicy wartości referencyjnych. Jeżeli stężenie kreatyniny w surowicy krwi jest zbyt niskie, może to świadczyć o tym, że u pacjenta występują zaburzenia związane z zanikiem mięśni lub zbyt niską masą mięśniową.

Często wynik kreatyniny niższy odnotowywany jest również u pacjentów z niedożywieniem. Zaburzenia związane z niższym niż przyjęto stężeniem kreatyniny obserwowane są również u kobiet w ciąży oraz u pacjentów, którzy stosują sterydowe leki przeciwzapalne lub leki moczopędne.

Kreatynina a nerki

Niebezpieczną dla życia i zdrowia sytuacją jest przekroczenie górnej granicy przyjętej normy kreatyniny. Stan taki sugerować może z dużym prawdopodobieństwem, że pacjent cierpi zaburzenia związane ze złym funkcjonowaniem nerek.

W szczególności podwyższona kreatynina sugeruje: