Mediclub

Jak przygotować się do pobrania materiału genetycznego?

Badania genetyczne pozwalają uzyskać istotne, indywidualne informacje na temat zdrowia pacjenta. Świadomość posiadania genetycznych uwarunkowań w kierunku chorób może się przyczynić do podjęcia ważnych w życiu decyzji, jak wprowadzenie indywidualnej diety, robienia regularnych badań oraz innych, ważnych zmian.

Aby otrzymać prawidłowy wynik, kluczowe jest pobranie materiału zgodne z instrukcją dołączoną do zestawu wysyłkowego.

Poniżej możesz zobaczyć  ogólne instrukcje oraz przygotowanie pacjenta do samodzielnego pobrania materiału genetycznego:

 1. Instrukcja pobrania materiału do badania genetycznego z jamy ustnej
  1.A. Instrukcja pobrania materiału do badania genetycznego z gardła dla badania HPV w jamie ustnej
 2. Instrukcja pobrania materiału do badania genetycznego z dróg moczowo-płciowych u kobiet
 3. Instrukcja pobrania materiału do badania genetycznego z dróg moczowo-płciowych dla mężczyzny
 4. Słowniczek pojęć.

PAMIĘTAJ! Każdy zestaw zawiera własną, krótką i prostą instrukcję dla danego badania. Znajdziesz ją w zestawie wysyłkowym.

pobranie materiału genetycznego

Instrukcja pobrania materiału do badania genetycznego z jamy ustnej

Pobranie materiału do badania genetycznego z jamy ustnej jest najczęstszym sposobem poboru materiału do testów genetycznych wykonywanych przez pacjenta w domu. Jest to bezproblemowe i nieinwazyjne pobranie materiału, które nie wpływa w żaden sposób na pacjenta.

W jaki sposób pobrać materiał z błony policzka jamy ustnej?

 1. Pamiętaj, aby na 1 godzinę przed pobraniem NIE PALIĆ, NIE JEŚĆ, NIE PIĆ i NIE RZUĆ GUMY.
 2. Wyciągnij zestaw do poboru materiału do badania genetycznego z pudełka.
 3. Wyciągnij patyczek z próbówki i energicznie pocieraj wnętrze policzka po lewej i prawej stronie przez 30 sekund.
 4. Schowaj patyczek z materiałem do oznaczonej próbówki.

Pudełko z formularzem i probówką odeślij na podany adres. Gotową, zaadresowaną kopertę znajdziesz w zestawie zakupionym w Medistore.com.pl.

Instrukcja pobrania materiału do badania genetycznego z gardła dla badania HPV w jamie ustnej

W przypadku badania HPV potrzebne jest pobranie materiału ze śluzówki gardła.

 1. Załóż rękawiczki znajdujące się w zestawie, a następnie otwórz opakowanie zawierające probówkę i wymazówkę.
 2. Głowę odchyl delikatnie do tyłu.
 3. Używając szpatułki dociśnij język ku dołowi, co pozwoli uniknąć zmieszania wymazu z gardła ze śliną.
 4. Za pomocą sterylnego patyczka wymazowego energicznie potrzyj obie powierzchnie migdałków oraz tylną ścianę gardła (bez dotykania powierzchni jamy ustnej)*.
 1. Otwórz probówkę zawierającą substancję transportową i umieść w niej wymazówkę.
 2. Złam górną część aplikatora w zaznaczonym miejscu tak, aby materiał i patyczek zmieściły się w próbówce.
 3. Szczelnie zakręć i wstrząśnij probówką.

*Jeśli w obrębie jamy ustnej i gardła występują zmiany skórne, materiał powinien zostać pobrany ze zmian, poprzez ich energiczne pocieranie ich patyczkiem.

Pudełko z formularzem i probówką odeślij na podany adres. Gotową, zaadresowaną kopertę znajdziesz w zestawie zakupionym w Medistore.com.pl.

Instrukcja pobrania materiału do badania genetycznego z dróg moczowo-płciowych u kobiety

Materiał genetyczny w tym badaniu pobiera personel medyczny – położna lub ginekolog. Odpowiednie przygotowanie pacjentki jest jednak bardzo ważne.

Pacjentka przed badaniem:

 1. 24 godziny przed pobraniem materiału pacjentka nie powinna współżyć oraz powinna ograniczyć zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych.
 2. 48 h przed pobraniem nie powinna stosować żadnych leków dopochwowych lub maści zewnętrznych.  

Materiał nie może być pobrany od pacjentki w okresie krwawienia miesiączkowego.

Pobranie materiału (Dla informacji pacjentki, materiał pobiera personel medyczny):

Uwaga! Każde pobranie materiału powinno się odbywać w rękawiczkach lateksowych.

1. Wymaz z szyjki macicy:

 • Wyjąć szczoteczkę (do wymazów z szyjki macicy, pochwy) z opakowania ochronnego
 • Oczyścić ujście szyjki macicy sterylną gazą usuwając nadmiar śluzu.
 • Wprowadzić szczoteczkę na głębokość 1-2 cm do kanału szyjki macicy i kilkakrotnie nią obrócić.
 • Wyjąć szczoteczkę nie dotykając ścian pochwy.

2. Wymaz z pochwy:

 • Wyjąć szczoteczkę (do wymazów z szyjki macicy, pochwy) z opakowania ochronnego
 • Wprowadzić szczoteczkę do pochwy i pobrać materiał z jej ścian lub tylnego sklepienia pochwy poprzez kilkukrotne potarcie i obrócenie wymazówki.
 • Wyjąć szczoteczkę.

3. Wymaz z cewki moczowej:

 • Wyjąć szczoteczkę z opakowania ochronnego
 • Wprowadzić szczoteczkę do cewki moczowej na głębokość około 1 cm, przytrzymać nieruchomo przez ok. 5 - 10 sekund, a następnie kilkakrotnie nią obrócić.
 • Wyjąć szczoteczkę.

Informacje praktyczne dotyczące przesyłki i przechowywania wymazu z dróg moczowo-płciowych u kobiet:

1. Pobrany materiał należy niezwłocznie przesłać do laboratorium.

2. Przechowywanie pobranego materiału: 2 dni w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) lub do 6 dni w lodówce (4-8°C).

3. Nie należy wysyłać materiału do badania w piątki oraz w weekend ze względu na wydłużony czas transportu. Najlepiej pobierać materiał w dniach poniedziałek-czwartek. Jeśli próbka zostanie pobrana w piątek należy przechować ją w odpowiednich warunkach (temperatura lodówki) i wysłać kurierem w poniedziałek.

Instrukcja pobrania materiału do badania genetycznego z dróg moczowo-płciowych dla mężczyzny

Tego typu pobranie materiału genetycznego zazwyczaj występuje w teście HPV. Pacjent pobiera samodzielnie materiał do badania genetycznego z prącia lub z cewki moczowej.

Pacjent powinien:

- Przez okres 24 godzin przed pobraniem należy zrezygnować ze współżycia płciowego oraz ograniczyć zabiegi higieniczno - pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych.

- Przez okres 48 godzin przed pobraniem wymazu nie należy stosować żadnych leków lub maści zewnętrznych.

Uwaga! Wszystkie czynności związane z pobraniem wymazu należy koniecznie wykonywać w rękawiczkach lateksowych dołączonych do zestawu!

Jak pobrać materiał?

Wymaz z prącia:

 • Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego.
 • Wymaz pobrać poprzez kilkakrotne potarcie ruchem okrężnym rowka zażołędnego (wokół penisa) na całej długości oraz z okolic ujścia cewki moczowej.

Wymaz z cewki moczowej:

 • Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego
 • Wprowadzić wymazówkę do cewki moczowej na głębokość około 1 cm, przytrzymać nieruchomo przez ok. 5 - 10 sekund, a następnie kilkakrotnie nią obrócić.
 • Wyjąć wymazówkę.

Informacje praktyczne dotyczące przesyłki i przechowywania:

1. Pobrany materiał należy niezwłocznie przesłać do labolatorium.

2.Przechowywanie pobranego materiału: 2 dni w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) lub do 6 dni w lodówce (4-8°C).

3. Nie należy wysyłać materiału do badania w piątki oraz w weekend ze względu na wydłużony czas transportu! Najlepiej pobierać materiał w dniach poniedziałek-czwartek. Jeśli próbka zostanie pobrana w piątek należy przechować ją w odpowiednich warunkach (temperatura lodówki) i wysłać kurierem w poniedziałek.

Słowniczek pojęć:

Wymazówka – narzędzie znajdujące się w zestawie wysyłkowym, służące do poboru materiału genetycznego.

Nieinwazyjne pobranie materiału – Oznacza pobranie materiału, które nie ma wpływu na pacjenta. Takie pobranie nie wywołuje żadnych efektów ubocznych. Zazwyczaj jest też krótkie i bezproblemowe.

Szczoteczka – jest to narzędzie ginekologiczne do poboru materiału genetycznego u kobiet. Kształtem przypomina szczoteczkę.

Medistore Jak przygotować się do pobrania materiału genetycznego?