Mediclub

Test na przeciwciała koronawirusa SARS CoV-2

Testy serologiczne to badania, które pozwalają oznaczyć stężenie określonych przeciwciał obecnych we krwi pacjenta, wytworzonych w wyniku kontaktu z antygenem lub w wyniku odpowiedzi poszczepiennej.
Antygeny to obce białka lub drobnoustroje, które „atakują organizm człowieka”, wywołując infekcję. W odpowiedzi na antygeny organizm wytwarza przeciwciała niezbędne w walce z chorobą.

Przeciwciała PO PRZECHOROWANIU

Przeciwciała SARS CoV-2
całkowite ilościowo

Cena: od 128,25 zł

Dowiesz się, czy miałeś kontakt z wirusem i uzyskałeś odpowiedź immunologiczną po przechorowaniu, niezależnie od tego, czy się zaszczepiłeś, czy nie. Sprawdź ilość przeciwciał, które mogą chronić przed ponownym zachorowaniem lub łagodzić objawy kolejnej infekcji.

KUP ONLINE


przeciwciała COVID przeciw wirusowi SARS-CoV-2 całkowite ilościowo
Spis treści:
  1. Co to są testy na przeciwciała (badania serologiczne)
  2. Przeciwciała na koronawirusa rodzaje badań
  3. Przeciwciała na koronawirusa kiedy wykonać badanie
  4. Przeciwciała na koronawirusa wyniki
  5. Przeciwciała na koronawirusa cena


Co to są testy na przeciwciała (badania serologiczne)

Aby układ odpornościowy zaczął produkować przeciwciała, musi upłynąć co najmniej kilka lub nawet kilkanaście dni od zakażenia. Dlatego na wczesnym etapie choroby nie są one wykrywalne. Przeciwciała są charakterystyczne dla danej choroby – nie chronią przed innymi chorobami. Testy w kierunku przeciwciał anty-SARS-CoV-2 umożliwiają zidentyfikowanie tych pacjentów, którzy przebyli infekcję COVID-19 i wytworzyli przeciwciała neutralizujące lub ocenę odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu, czyli określenie ilości wytworzonych po szczepieniu przeciwciał neutralizujących


Przeciwciała na koronawirusa rodzaje badań

Czy miałeś kontakt z wirusem i uzyskałeś odpowiedź immunologiczną po przechorowaniu. 
cena od 128,25 

Badania serologiczne wykonuje się w celu wykrycia przeciwciał anty-SARS-CoV-2, które są wytwarzane w odpowiedzi na kontakt z koronawirusem.
Wiele osób, które nie wykonało testów potwierdzających zakażenie SARS-CoV-2 (np. PCR, antygenowy) ma wątpliwości, czy infekcja, którą przechodzili jakiś czas temu lub w ostatnich tygodniach mogła być wywołana przez koronawirusa.

Jeśli chcesz potwierdzić, czy przechorowałeś COVID-19 (także bezobjawowo)  i Twój organizm wytworzył przeciwciała chroniące Cię przed ponownym kontaktem z koronawirusem, możesz wykonać test ilościowy w kierunku przeciwciał.


Jeśli chorowałeś i miałeś potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 w przeszłości, możesz również sprawdzić, czy Twój organizm wytworzył przeciwciała neutralizujące koronawirusa, które mogą chronić przed ponownym zachorowaniem. Dzięki temu testowi dowiesz się nie tylko, czy Twój organizm wytworzył przeciwciała anty-SARS-CoV-2, lecz także w jakiej ilości.

Test na przeciwciała nie jest stosowany w diagnostyce aktualnego zakażenia SARS-CoV-2 lub oceny leczenia COVID-19.

Po drugie test serologiczny możesz wykonać w celu sprawdzenia poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej. Dzięki niemu dowiesz się, ile przeciwciał neutralizujących wytworzył Twój organizm. Obecnie  nie określono, jaki poziom przeciwciał chroni przed ponownym zachorowaniem.

Przeciwciała PO SZCZEPIENIU
Przeciwciała SARS CoV-2 IgG ilościowo

Cena: od 114 zł

Dowiesz się, czy uzyskałeś odpowiedź immunologiczną po szczepieniu, badając ilość przeciwciał które mogą chronić przed zachorowaniem lub łagodzić objawy infekcji.

KUP ONLINE

Można także obserwować, jak zmienia się poziom przeciwciał neutralizujących w czasie, powtarzając badanie poziomu przeciwciał ilościowo.

UWAGA. W przypadku monitorowania zmian stężenia przeciwciał w czasie, to badanie MUSI być wykonane tym samym testem i w tym samym laboratorium.

 

test na przeciwciała koronawirusa

Przeciwciała na koronawirusa kiedy wykonać badanie

Badanie na obecność przeciwciał wykonywane jest z krwi. Nie wymaga ono specjalnego przygotowania i można je wykonać o dowolnej porze dnia.

W przypadku osób objawowych testy w kierunku przeciwciał anty-SARS-CoV-2 powinny być wykonywane ≥ 15 dni od dnia wystąpienia objawów – wtedy ich stężenie jest najwyższe. Zbyt wczesne wykonanie badań serologicznych może dać wynik fałszywie ujemny, ze względu na tzw. okno serologiczne, czyli czas, w którym przeciwciała mogą nie pojawić się w tym czasie lub ich stężenie może być poniżej poziomu wykrywalności.

Użyteczność testów wykonywanych ≥ 35 dni od wystąpienia objawów lub u osób bezobjawowych i z łagodnym przebiegiem COVID-19 nie jest wystarczająca dobrze udokumentowana (niepewna).

Natomiast badanie na obecność przeciwciał poszczepiennych należy wykonać nie wcześniej niż 1-2 tygodnie po drugiej dawce szczepionki (w przypadku szczepienia preparatem dwudawkowym).

Przeciwciała po szczepieniu na COVID-19

Przeciwciała na koronawirusa wyniki

Wynik testu na przeciwciała na koronawirusa po zachorowaniu

Wynik testu na przeciwciała na koronawirusa po szczepieniu

Wynik testu na przeciwciała na koronawirusa po zachorowaniu

Przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo

Wynik równy lub powyżej 0,8 BAU/ml interpretowany jest jako pozytywny. Świadczy o tym, że doszło do rozwoju odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Mogło to nastąpić w  wyniku przejścia infekcji COVID-19 (w tym także w bezobjawowej postaci). Obecny stan wiedzy na temat SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu obecność przeciwciał zapewnia odporność przed ponownym zakażeniem oraz jak długo przeciwciała te będą się utrzymywać.

Wynik badania poniżej 0,8 BAU/ml interpretowany jest jako wynik negatywny. Oznacza to, że pacjent nie miał w przeszłości kontaktu z wirusem i nie doszło do rozwoju odpowiedzi immunologicznej. Należy pamiętać, że negatywny wynik  badania nie wyklucza całkowicie zakażenia. Wpływ na otrzymany wynik może mieć pobranie materiału we wczesnej fazie zakażenia, przed wytworzeniem przeciwciał, zaburzenia w funkcjonowaniu układu odpornościowego, a także nieznany jeszcze czas utrzymywania się przeciwciał we krwi.

W celach diagnostycznych otrzymane wyniki należy zawsze konsultować z lekarzem, w celu poprawnej ich interpretacji w zestawieniu z historią choroby pacjenta, stanem jego zdrowia oraz innymi danymi.

Przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo (przeciwko domenie RBD)

Przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo (przeciwko domenie RBD)

Zakres pomiarowy dla testu oznaczającego przeciwciała IgG wynosi 2,98–5600 BAU/ml. Punkt odcięcia (cut off), tj. wartość powyżej której wynik testu jest uznawany za dodatni, wynosi 7,1 BAU/ml.

Dodatni wynik tego testu oznacza, że układ odpornościowy wytworzył specyficzne przeciwciała w ilościach, które skutecznie powinny chronić daną osobę przed zachorowaniem na COVID-19.

Ujemny wynik tego testu oznacza, że poziom specyficznych przeciwciał jest niewystarczający, aby zapewnić badanemu pacjentowi skuteczną ochronę przeciwko COVID-19, w związku z czym może być on nadal narażony na zachorowanie oraz ewentualne powikłania zdrowotne związane z tą chorobą.

Obecnie nie określono jednak, jaki poziom przeciwciał chroni przed ponownym zachorowaniem.

Szczepienie przeciwko COVID-19 może jednak indukować odpowiedź immunologiczną zarówno humoralną (tworzenie przeciwciał), jak i komórkową, dlatego nie można wykluczyć odporności na zachorowanie pomimo niskiego poziomu przeciwciał poszczepiennych.
Czas oczekiwania na wynik badania wynosi maksymalnie do 2 dni roboczych.


Przeciwciała na koronawirusa cena

Test ilościowy na przeciwciała całkowite po przechorowaniu to koszt od 128,25 zł. 

Test na przeciwciała po szczepieniu to koszt od 114,00 zł.

Dowiedz się więcej:

"Test na koronawirusa SARS-COV-2, rodzaje badań na COVID-19, gdzie wykonać?"
https://www.medistore.com.pl/koronawirus/test

"Koronawirus SARS-CoV-2 objawy zakażenia Covid-19"
https://www.medistore.com.pl/koronawirus/objawy

Diagnostyka przeciwciał anty-SARS-CoV-2 – testy ELISA czy testy kasetkowe?"
https://euroimmun.pl/blog/diagnostyka-przeciwcial-anty-sars-cov-2-testy-elisa-czy-testy-kasetkowe/

"Metody diagnostyki laboratoryjnej COVID-19"
https://wiedzamedyczna.pl/index.php/wm/article/view/41

Szukasz lekarza?
Dermatolog Warszawa
Ginekolog Warszawa
Okulista Warszawa

Znajdź innego specjalistę w dowolnym mieście!


Medistore Koronawirus SARS CoV-2 (COVID-19) Test na koronawirusa SARS-COV-2, rodzaje badań na COVID-19, gdzie wykonać? Test na przeciwciała koronawirusa