Mediclub

Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo (ocena poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej)

Badanie stężeń przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 po szczepieniu

Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo (ocena poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej)
Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo (ocena poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej)
+
Cena

Zamawiaj prosto i wygodnie

1

Zamówione badanie możesz zrealizować spokojnie w ciagu 3 miesięcy od dnia zamówienia.

2

Po złożeniu zamówienia możesz bez obaw zmienić placówkę w której zostanie przeprowadzone badanie.

3

Nie musisz wcześniej umawiać badania, wystarczy, że przyjdziesz i podasz w recepcji nr zamówienia.

Opis i szczegóły badaniaarrow

Badanie stężeń przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 po szczepieniu

COVID-19 jest chorobą, która zajmuje m.in. układ oddechowy. Czynnikiem odpowiedzialnym za jej wywoływanie jest wirus SARS-CoV-2 z rodziny koronawirusów. Istnieją liczne testy, które umożliwiają wykrycie aktywnego zakażenia u danego pacjenta. Najczęściej stosowane są molekularne testy PCR, które polegają na identyfikacji materiału genetycznego wirusa w komórkach nabłonkowych, w których dochodzi do namnażania tego patogenu.

Testem diagnostycznym, którego wykonanie jest zalecane po przeprowadzeniu szczepienia na koronawirusa SARS-CoV-2, jest badanie serologiczne, które polega na ilościowej ocenie specyficznych przeciwciał skierowanych przeciwko temu wirusowi. Badanie to umożliwia ocenę odpowiedzi immunologicznej następującej po szczepieniu, czyli określeniu czy organizm rozwinął specyficzną odpowiedź odpornościową przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.

Badanie stężeń przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 po szczepieniu – kiedy należy wykonać?

Stosowanie szczepień ochronnych umożliwia wytworzenie specyficznej reakcji odpornościowej skierowanej przeciwko danemu patogenowi zanim dojdzie do ekspozycji na kontakt z nim w sposób przypadkowy. Dzięki temu układ immunologiczny osoby zaszczepionej będzie posiadał niezbędne informacje, które umożliwią mu w przyszłości skuteczne uruchomienie mechanizmów obronnych chroniących ją przed zachorowaniem na daną jednostkę chorobową. Jest to możliwe dzięki trwałemu zakodowaniu w wyspecjalizowanych komórkach immunologicznych informacji na temat danego patogenu.

Większość szczepionek przeciwko COVID-19, które zostały dopuszczone do stosowania w Polsce zawiera fragment kodu genetycznego koronawirusa w postaci mRNA. Dzięki zastosowaniu takiego mechanizmu indukcji odpowiedzi immunologicznej szczepionka ta nie stwarza zagrożenia wywołania choroby COVID-19, jako że nie są w niej obecne pełne cząsteczki wirusowe, a stosowany fragment kodu genetycznego szybko ulega degradacji.

Specyficzne przeciwciała występują w klasie IgG i skierowane są przeciwko domenie receptorowej RBD, która znajduje się na białku kolca S otoczki białkowej koronawirusa SARS-CoV-2. To właśnie ten fragment patogenu odpowiedzialny jest za wnikanie koronawirusa do komórek gospodarza, poprzez to staje się zakaźny przede wszystkim dla kolejnych komórek.

W celu określenia skuteczności szczepionki u danej osoby (czyli przeprowadzenia oceny poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej) oznaczane są przeciwciała IgG skierowane przeciwko RBD. Ten rodzaj przeciwciał nazywany jest przeciwciałami neutralizującymi wirusa, jako że odgrywają one istotną rolę w mechanizmach odporności na chorobę COVID-19.

Badanie stężeń przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 po szczepieniu – kto powinien wykonać?

Ilościowe oznaczenie przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 zalecane jest głównie do oceny poszczepiennej odporności immunologicznej.

Badanie to należy wykonywać dopiero po przyjęciu dwóch dawek szczepionki, jako że dopiero wówczas dochodzi do pełnej odpowiedzi immunologicznej, która warunkuje uzyskanie odporności. Ten test diagnostyczny można przeprowadzić już po tygodniu od przyjęcia drugiej dawki, przy czym najbardziej optymalne będzie wykonanie go w przedziale od 7 do 15 dni po niej.

Badanie stężeń przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 po szczepieniu – interpretacja wyników

W ilościowym oznaczeniu stężenia przeciwciał IgG wynik jest podawany w jednostce AU/ml. Otrzymany wynik może być określony jako wynik dodatni (jeżeli stężenia specyficznych przeciwciał podklasy IgG są większe od 50 AU/ml) lub wynik ujemny (mniej niż 50 AU/ml).

Dodatni wynik tego testu oznacza, że układ odpornościowy wytworzył specyficzne przeciwciała w ilościach, które skutecznie powinny chronić daną osobę przed zachorowaniem na COVID-19.

Ujemny wynik tego testu oznacza, że poziom specyficznych przeciwciał jest niewystarczający, aby zapewnić badanemu pacjentowi skuteczną ochronę przeciwko COVID-19, w związku z czym może być on nadal narażony na zachorowanie oraz ewentualne powikłania zdrowotne związane z tą chorobą. Ponieważ jednak szczepienie przeciwko COVID-19 może indukować odpowiedź immunologiczną zarówno humoralną (tworzenie przeciwciał), jak i komórkową, dlatego nie można wykluczyć odporności na zachorowanie pomimo niskiego poziomu przeciwciał poszczepiennych.

Czas oczekiwania na wynik badania wynosi maksymalnie do 2 dni roboczych.

WAŻNE

Przeciwciała poszczepienne nie są wykrywane innymi testami, skierowanymi przeciwko białku nukleokapsydu N, ale też przeciwko białku S, jeśli nie dotyczy to domeny RBD. Przeciwciała u ozdrowieńców mogą nie być wykrywane metodą ilościową, nie zawsze są to przeciwciała neutralizujące.

Medistore Badania Badania laboratoryjne Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo (ocena poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej)