Mediclub

Nadwaga - jak ją leczyć i jakie są jej przyczyny?

Nadwaga jest stanem, w którym organizm człowieka zgromadził zbyt dużą ilość tkanki tłuszczowej. Z nadwagą, a także otyłością, wiąże się wiele problemów zdrowotnych społeczeństwa. Lekarze zwracają uwagę na konieczność przestrzegania zasad ograniczających ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości.

nadwaga

Przyczyny nadwagi

Badania zjawiska nadwagi i otyłości wykazują, że u pacjentów, u których obserwuje się nadmierny przyrost tkanki tłuszczowej oraz znaczne zwiększenie masy ciała, często występują nieprawidłowe modele związane z odżywianiem oraz ogólnie rozumianym stylem życia.

Wiele osób zmagających się z nadwagą nie przywiązuje w ogóle uwagi, lub przywiązuje zbyt małą uwagę, do tego co je, w jakich ilościach, w jakich odstępach czasu.

Częstym błędem jest podjadanie między posiłkami. Obserwowane są duże dysproporcje między ilością jedzenia a aktywnością ruchową. Organizm dostaje duże ilości energii, jednak nie ma możliwości jej przetworzenia.

przyczyny nadwagi

U części pacjentów, podczas wywiadu lekarskiego stwierdza się występowanie tzw. czynnika genetycznego, czyli mówiąc potocznie tendencje do tycia.

Zdarza się również, że przyczyny nadmiernego przybierania na wadze nie są związane z zaniedbaniami ze strony pacjenta, lecz są konsekwencją przewlekłych chorób, na które cierpi oraz leków, jakie w związku z nimi zażywa.
dietetyk

Ryzyko nadwagi

Duże ryzyko nadwagi obserwuje się u osób, u których gruczoły wydzielania wewnętrznego nie funkcjonują w sposób prawidłowy. Wówczas nadwaga może być skutkiem nieprawidłowej przemiany materii w organizmie.

Osobną grupę czynników stanowią kwestie związane z uwarunkowaniami psychospołecznymi. Czasami niewłaściwe nawyki żywieniowe, szczególnie podjadanie, są związane z psychiką człowieka. Często owe podjadanie jest reakcją organizmu na występujące sytuacje stresowe. Niekiedy zdarza się, że nadwaga jest konsekwencją czynników oddziałujących na dziecko jeszcze w życiu płodowym, a przede wszystkim nieodpowiednie odżywianie kobiety w trakcie ciąży.

Leczenie nadwagi

Otyłość oraz nadwaga są obecnie utożsamiane z chorobami, ponieważ w wielu przypadkach przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Leczenie nadwagi jest przede wszystkim objawowe. Polega na wprowadzeniu odpowiedniej dla pacjenta diety.

Dieta przy nadwadze powinna być uboga energetycznie. Istotą wprowadzenia takiej diety jest wytworzenie bilansu energetycznego o ujemnej wartości tak, aby organizm musiał korzystać ze zmagazynowanej tkanki tłuszczowej jako źródła energii.

Dieta powinna zostać ustalona bardzo skrupulatnie, najlepiej w konsultacji z dietetykiem, który uwzględni zarówno indywidualną, zdrowotną sytuację pacjenta, jak też opracuje dietę i zalecenia związane z wydatkiem energetycznym organizmu.

Ważne jest, aby dieta była uboga w cukry oraz tłuszcze. Dieta idzie więc w parze z dostosowaniem odpowiedniej aktywności fizycznej pacjenta. 

Mieszkasz na terenie Warszawy i chcesz skorzystać z pomocy specjalistów od nadwagi oraz otyłości? Sprawdź: 

 

Nadwaga u dzieci

W przypadku dzieci kwestie nadwagi oraz otyłości ocenia się z uwzględnieniem również innych czynników. Jednym z nich jest sposób odżywiania, który jest niezwykle istotny podczas analizy masy ciała niemowlęcia.

Czynniki, które powinno się brać po uwagę, to także:

  • faza rozwojowa dziecka, 
  • wzrost, 
  • przebieg procesu wzrastania, 
  • rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, 
  • różnice osobnicze, 
  • różnice związane z płcią. 

U dzieci analiza masy działa związana jest z zastosowaniem tzw. odchylenia standardowego oraz siatki centylowej.

Przeczytaj także:


Dowiedz się więcej:

"Psychologiczna charakterystyka kobiet z nadwagą i otyłością"
http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/3428/F4_4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

"Nadwaga i otyłość jako czynniki ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego"
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/viewFile/23417/18643

"Wpływ diety redukcyjnej na masę ciała u osób z nadwagą i otyłością"
http://www.phie.pl/pdf/phe-2011/phe-2011-3-577.pdf

Medistore Artykuły o zdrowiu Nadwaga - jak ją leczyć i jakie są jej przyczyny?